DCA S2 Monitoraat 1

1 / 48
volgende
Slide 1: Tekstslide
DidactiekHoger onderwijs

In deze les zitten 48 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Welke leerpaden doorliep je al?
H1
H1 en H2
H1, H2 en H4
H1, H2, H4 en H5
Oeps! Nog geen enkel leerpad.

Slide 5 - Poll

Voor welk vak zal je de LVB maken?
(+ VE/VO)

Slide 6 - Woordweb

Slide 7 - Tekstslide

2

Slide 8 - Video

2

Slide 9 - Video

03:54
Casus: Mijn hoogste behaalde diploma is PBA Elektriciteit. Daarnaast heb ik een extra diploma 'installateur sanitair en verwarming'. Mag ik lesgeven in "sanitair en verwarming"?

Slide 11 - Open vraag

03:54
Het is de lerarenopleiding die beslist welke VO-vakken je mag geven.
A
Juist
B
Fout

Slide 12 - Quizvraag

01:37
VE-vakken: jouw diploma + BPB
VO-vakken: ten minste bachelor + BPB
A
Juist
B
Fout

Slide 13 - Quizvraag

01:37
Elke student van deze lerarenopleiding met lesopdracht werkt als 'AND'.
A
Juist
B
Fout

Slide 14 - Quizvraag

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Conclusie leertheorieën:
"Er is sprake van een evolutie van individueel leren naar samenwerkend produceren."
A
Juist
B
Fout

Slide 17 - Quizvraag

presentatie met woord en beeld​
lln zelf laten visualiseren​
mindmaps, schema, sketchnotes …​
quiz​
braindump​
flashkaarten​
think-pair-share
herhalen
verschillende onderwerpen door elkaar bevragen​
kennis en vaardigheden koppelen​
Retrieval practice
Interleaved practice
Dual coding​
Spaced practice

Slide 18 - Sleepvraag

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

CASUS: Waar situeer je het abc-model (zelfdeterminatietheorie) binnen het model De Corte?

Slide 21 - Woordweb

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Opdracht 1a

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

Welke optie toont de beste verwerking van H5?
Optie A
Optie B

Slide 30 - Poll

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Tekstslide

Link naar leerplannen svwo
http://www.stuurgroepvo.be/leerplannen-svwo

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide

De lln aanleren dat inleven een vorm van expressie is.
De lln kunnen vier veiligheidsmaatregelen in het atelier houtbewerking opnoemen.
Een makreel fileren en zorgen dat hij mooi opgediend wordt.
De lln kunnen het begrip osmose omschrijven.
De lln kennen de wet van Ohm.
De lln weten hoe je mayonaise moet maken.

Slide 35 - Sleepvraag

2

Slide 36 - Video

02:00
Evaluatievraag
Op welk denkniveau zal de evaluatie van de lesdoelen bij dit LPD focussen?
A
Onthouden
B
Begrijpen
C
Toepassen
D
Creëren

Slide 37 - Quizvraag

1

Slide 38 - Video

03:08
Welk concept ligt aan de basis van die meerdere leerplannen?
A
de eindtermen
B
de ontwikkelingsdoelen
C
de cesuurdoelen
D
de sleutelcompetenties

Slide 39 - Quizvraag

cognitieve lpd
psychomotorische lpd
attitudinale lpd
Analyseren van elementen van het arbeidsrecht aan de hand van een concrete arbeidsovereenkomst.
Winst en verlies aanvaarden in beweging en sport. 
Zich veilig verplaatsen in het verkeer bij schoolse activiteiten.
Op een opbouwende manier omgaan met mensen.
Het Nederlands receptief, productief en interactief, zowel mondeling als schriftelijk gebruiken als communicatiemiddel in relevante situaties

Slide 40 - Sleepvraag

Slide 41 - Tekstslide

Slide 42 - Tekstslide

Voorbeeld a
Voorbeeld b
Voorbeeld c
timer
5:00
timer
10:00

Slide 43 - Tekstslide

Wat neem je mee uit dit monitoraat?

Slide 44 - Woordweb

02:00
Lesdoelen: Bloom
Lees je leerplan! 
Feitenkennis
Geen lesdoelen nodig op denkniveau 'onthouden'.
Conceptuele kennis
Lesdoelen nodig voor deze begrippen op denkniveau 'begrijpen'.
Bv. de lln kunnen de rol van een coach in eigen woorden uitleggen. (begrijpen)
Procedurele kennis
Lesdoelen nodig voor deze begrippen op denkniveau 'toepassen'.
Bv. de lln kunnen de rol van een coach beoefenen. (toepassen)
Metacognitieve kennis
Geen lesdoelen nodig over bv. strategische kennis of zelfkennis.
Cognitieve dimensie
Toepassen is het allerbelangrijkste > conceptuele kennis is van ondergeschikt belang! Focus van de les moet liggen op de procedurele kennis = op het niveau van toepassen!
Affectieve dimensie
= affectieve lesdoelen

Bv. De lln handelen binnen de geest van fair play.
Bv. De lln zetten persoonlijke conflicten aan de kant in hun rol als coach.
Psychomotorische dimensie
Leerplandoel focust niet op bewegingen van het lichaam.

Indien dat wel zo is, formuleer lesdoelen volgens de psychomotorische taxonomie.

Slide 45 - Tekstslide

Slide 46 - Tekstslide

Slide 47 - Tekstslide

Slide 48 - Tekstslide