Week 23 Mavo 3 grammatica

Dear Students,
De komende twee weken gaan we werken aan de verschillende tijden die jullie afgelopen drie jaar hebben gehad. De LessonUp van deze week (23), bestaat met name uit de grammatica van klas 1-2, de tegenwoordige tijd en de toekomende tijd. (present Simple, Present Continuous (of progressive) en de Future.
Good Luck!
P.s. Present progressive wordt gebruikt in het oefenmateriaal van www.english-4u.de  en is hetzelfde als de Present Continuous!!
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Dear Students,
De komende twee weken gaan we werken aan de verschillende tijden die jullie afgelopen drie jaar hebben gehad. De LessonUp van deze week (23), bestaat met name uit de grammatica van klas 1-2, de tegenwoordige tijd en de toekomende tijd. (present Simple, Present Continuous (of progressive) en de Future.
Good Luck!
P.s. Present progressive wordt gebruikt in het oefenmateriaal van www.english-4u.de  en is hetzelfde als de Present Continuous!!

Slide 1 - Tekstslide

Grammar mavo 3
Present Simple   (Ps)     vs    Present Continuous  (Pc)  Week 22
                                                        (of Present Progressive)
The Future

Let op de afkortingen!!!

Slide 2 - Tekstslide

Targets
I know how and when to use Ps & Pc

I know how and when to use the Future

Slide 3 - Tekstslide

He always buys fruit at the market
A
Dit is een Ps
B
Dit is een Pc

Slide 4 - Quizvraag

She is talking to her boyfriend as we speak.
A
Dit is een Ps
B
Dit is een Pc

Slide 5 - Quizvraag

To make a sentence in the future tense, we use:
A
shall
B
will
C
am going to
D
all of them

Slide 6 - Quizvraag

Slide 7 - Tekstslide

Instruction Present Simple & Present Continuous

Slide 8 - Tekstslide

Present Simple (Ps)

SHIT +S/ES
*altijd-vaak of nooit
*gewoonte-feit-   
  regelmaat

Present Continuous 
To be+ ww+ing
(to be=am-is-are)
* iets "aan het" doen
* van plan zijn
* ergernis

Slide 9 - Tekstslide

Present Simple & Present Continuous
* Ga naar www.english-4u.de
* Kies Tenses Exercises
* Maak de opdrachten van Elementary (mag allemaal, maar als je het snapt, zou je alleen de laatste opdracht van een onderdeel kunnen doen- dus bijvoorbeeld Present simple 6- maak ook de vragen en de ontkenningen!)
* Maak de opdrachten van Intermediate  Present Progressive (is hetzelfde als Present Continuous) en daarna de combinatie Present Simple & Present  Continuous (Progressive)

Slide 10 - Tekstslide

Instruction Future met shall / will/ 
to be going to

Slide 11 - Tekstslide

Future

Am/is/are +going to  = iemand is van plan iets te gaan doen
Shall = bij vragen of voorstellen met I en we
Will = in alle andere gevallen
Slide 12 - Tekstslide

The Future
* Ga naar www.english-4u.de
* Kies Tenses Exercises
* Maak de opdrachten van Elementary Simple Future 1&2. In Intermediate Goint to-Future en in  Advanced Future Tense 1 tm 4.


Slide 13 - Tekstslide

Target Check
I know how and when to use the present simple & the present continuous!

Om te checken of je het echt begrijpt, mag je de FE in It's Learning maken.

Slide 14 - Tekstslide

Target Check
I know how and when to use the Future tense!

Om te checken of je het echt begrijpt, mag je de FE in It's Learning maken.

Slide 15 - Tekstslide

Differentiatie
Als je het aan durft,.....
In www.english-4u.de 
Advanced staan Mixed Tenses (alle tijden door elkaar!)

Good Luck!

Slide 16 - Tekstslide