Les 3 - 1 vwo > 1Ga

Welkom!
 • Tas op de grond
 • Boeken op tafel
 • Telefoon in de tas of eigen tas
 • Huiswerkcontrole (1.1: opdrr 1 t/m 6) & spullencontrole (paragraaf aantekeningen verwerkt?)
 • Zitten volgens de plattegrond
timer
4:00
1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

Onderdelen in deze les

Welkom!
 • Tas op de grond
 • Boeken op tafel
 • Telefoon in de tas of eigen tas
 • Huiswerkcontrole (1.1: opdrr 1 t/m 6) & spullencontrole (paragraaf aantekeningen verwerkt?)
 • Zitten volgens de plattegrond
timer
4:00

Slide 1 - Tekstslide

Deel vorige les inhalen

Slide 2 - Tekstslide

Waarom willen we dit weten?
Natuurrampen altijd in het nieuws
Aarde is voortdurend in beweging. Dat leidt tot gebergtevorming, aardbevingen, vukanisme en tsunami's
Slide 3 - Tekstslide

Programma:

1.1 De aardkorst verschuift
1.2 Aardbevingen
1.3 Vulkanisme
1.4 Tsunami's

H1. Aarde in beweging

Slide 4 - Tekstslide

§1 De aardkorst verschuift

Slide 5 - Tekstslide

Platentektoniek
De aarde is opgebouwd uit drie delen:
 • Aardkern
 • Aardmantel
 • Aardkorst

De stukken aardkorst worden platen genoemd.
Het bewegen van platen = platentektoniek.

Slide 6 - Tekstslide

Opgelet?

Slide 7 - Tekstslide

Teken schematisch de opbouw van de aarde


dus van binnen naar buiten
timer
1:00
Kan op achterkant atlasvaardigheden opdrachten.

Slide 8 - Tekstslide

Krachten die de aarde veranderen

Endogene krachten:

Def.: Krachten die de aarde van binnenuit veranderen

Slide 9 - Tekstslide

Verschuiving aardkorst

Slide 10 - Tekstslide

Supercontinenten Pangea
 • enorme oceaan
 • binnenland Pangea droog
 • gesteentestroom duwt aardkorst omhoog
 • supercontinent valt uiteen

Gevolgen uiteenvallen?
 • ontstaan kleinere continenten
 • grotere invloed van de zee
 • aantal planten- en diersoorten neemt toe

Slide 11 - Tekstslide

0

Slide 12 - Video

Waarom verschuiven de platen?

Slide 13 - Tekstslide

Convectiestromen 
Het stromende, taaie, vloeibare gesteente. 

Slide 14 - Tekstslide

De werking van platentektoniek (Bron 6 in je boek)

Slide 15 - Tekstslide

0

Slide 16 - Video

Slide 17 - Tekstslide

Ruimtelijke gevolgen platentektoniek

50 miljoen jaar geleden zat Italië nog vast aan Afrika:
 • Tussen Italië en Europa lag oceaan
 • Alpen bestonden nog niet

Aardkorst van Afrika schuift naar het noorden, daardoor:
 • zee smaller
 • zeebodem komt klem te zitten
 • gesteentelagen worden omhooggeduwd
 • de Alpen ontstaan

Slide 18 - Tekstslide

§1 Aantekening
Verschuiving aardkorst:
Motor achter plaatbeweging = convectiestroming (stroming van taai vloeibaar gesteente in de aardmantel)

Drie type plaatbewegingen:
1. Convergentie
2. Divergentie
3. Transforme

Ontwikkeling platentektoniek:
> ooit één supercontinent > Pangea. Nu uiteengevallen in kleinere continenten.Slide 19 - Tekstslide

§1 Aantekening

Slide 20 - Tekstslide

Oefenen: log in via LessonUp

Slide 21 - Tekstslide

Sleep de begrippen naar de juiste plaats in de tekening.
Aardkorst
Mantel
Aardkern

Slide 22 - Sleepvraag

Wat is de drijvende kracht achter platentektoniek?
A
Convectiestromen
B
De zee
C
De mantel
D
Lava

Slide 23 - Quizvraag

Schuif de plaatbewegingen naar de juiste plaats.

Slide 24 - Sleepvraag

Herhalingsvragen

Slide 25 - Tekstslide

Vragen?
 • Wat is schaal van Richter?
 • Hiermee wordt kracht van een aardbeving aangegeven 
 • Welke bewegingen maken de platen?
 • Convergentie, divergentie, transform
 • Wat is een breuklijn?
 • Grenzen tussen twee platen van de aardkorst

Slide 26 - Tekstslide

Vragen?
 • Uit welke drie onderdelen bestaat de aarde?
 • aardkorst, aardmantel, aardkern 
 • Wat is pangea?
 • Supercontinent

Slide 27 - Tekstslide

Bespreken huiswerk 

Slide 28 - Tekstslide

§2 Aardbevingen

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Video

Hoe ontstaat een aardbeving?
 • Twee aardplaten botsen
 • Gasboringen

Slide 32 - Tekstslide

Epicentrum en hypocentrum

Op de plek waar twee aardplaten elkaar raken, ontstaat de beving. We noemen dit het hypocentrum. Een ander woord is aardbevingshaard

De plek aan het aardoppervlak waar we de aardbeving het sterkste voelen, heet het epicentrum. Op een kaart zie je vaak het epicentrum.

Slide 33 - Tekstslide

Je ziet hier een kaartje van aardbevingen in Mexico, september 2017.

Het epicentrum van elke aardbeving is weergegeven op de kaart.

Slide 34 - Tekstslide

Schaal van Richter
Op de Schaal van Richter meten we de kracht van een aardbeving.

Elk volgend getal geeft aan dat de beving 10x zo zwaar is.

Een seismoloog is iemand die aardbevingen onderzoek.


Slide 35 - Tekstslide

Naast de Schaal van Richter, is er de Mercalli schaal. Deze geeft aan hoeveel schade er is door een aardbeving. Kun je bedenken in welk geval een aardbeving met 8,1 op de Schaal van Richter, toch laag kan scoren op de Mercalli schaal?

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Video

§2 Aantekening
Aardbevingen:
Oceaanbodem schiet plotseling met een schok een stuk onder het continent = aardbeving.

De aardbeving is het krachtigst recht boven de plaats waar de oceaanbodem klem heeft gezeten. Dit is het epicentrum. De plek in de aardkorst waar aardbevingen ontstaan is het hypocentrum.

De Schaal van Richter geeft de kracht van de aardbeving aan. Schaal loopt van 1 (zwak) tot 12 (sterk). 

Bij Schaal van Mercalli kijk je naar de aangerichte schade door een aardbeving. Welke schade kan een aardbeving aanrichten?
Bijv: gebouwen storten in, mensen onder het puin, gasleidingen gaan kapot. 

 Slide 38 - Tekstslide

§2 Aantekening

Slide 39 - Tekstslide

Verdiepingsvragen 

Bekijk het filmpje op de volgende dia en beantwoordt de volgende vragen in je schrift.

 1. Hoe kan een land zich voorbereiden op een aardbeving? Geef twee voorbeelden.
 2. Wetenschappers hebben voor vijf grote wereldsteden een waarschuwing afgegeven. In Istanbul zijn ze zich aan het voorbereiden. Toch gaat nog niet alles goed. Wat gaat er niet goed? Geef een voorbeeld.
 3. 'Armere landen worden zwaarder getroffen door aardbevingen dan rijke landen’, aldus de expert in het filmpje. Waarom is dat?
 4. Stel, een wetenschapper voorspelt dat er een aardbeving in jouw woonplaats komt. Het moment weet hij niet. Wat zou je doen? Geef een antwoord van 20 - 50 woorden.

 Slide 40 - Tekstslide

Slide 41 - Video

Verdiepingsvragen

Kijk je antwoorden na en verbeter je antwoord of vul je antwoord aan.

 1. Aanleggen van een watervoorraad, een medicijnvoorraad en aanschaf van zware apparatuur als shovels.
 2. Door de snelle groei van de stad voldoen de gebouwen niet aan veiligheidsnormen.
 3. Rijke landen hebben meestal al voorraden en materiaal om de gevolgen van een aardbeving te kunnen opvangen, arme landen niet.
 4. Eigen antwoord. Je antwoord moet tussen de 20 - 50 woorden zijn! Slide 42 - Tekstslide

Aan de slag: in tweetallen.
1. Opdracht: Mevrouw Gül
2. Lees de opdracht op blz 33. 
3. Maken opdracht (docent deelt deze uit + ontvang je los papier). 


timer
15:00

Slide 43 - Tekstslide

Geleerd?

 1. Je weet wat een aardbeving is en wat de gevolgen ervan kunnen zijn;
 2. Je begrijpt hoe aardbevingen ontstaan en dat de gevolgen in arme en rijle landen van elkaar kunnen verschillen;
 3. Je kunt op een kaart met de aardkorstplaten de gebieden aanwijzen met een groot aardbevingsrisico;

Slide 44 - Tekstslide

Slide 45 - Tekstslide

Volgende week = geen les i.v.m. brugklaskamp. Weer erop wel.
 • Maken 1,2 opg. 1, 2, 4, 5, 7
 • Feedback? Inleveren deelopdracht 1 portfolio.

Slide 46 - Tekstslide