3.1 Wat is politiek?

3.1 Wat is politiek
3.1 Wat is politiek?
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

3.1 Wat is politiek
3.1 Wat is politiek?

Slide 1 - Tekstslide

Noem drie zaken waarbij de politiek invloed heeft in jouw leven.

Slide 2 - Woordweb

Wat is politiek
Het maken van keuzes en het nemen van beslissingen over hoe een land, een provincie of een gemeente bestuurd moet worden.

Slide 3 - Tekstslide

Ambtenaren en de overheid
Ambtenaren zijn personen die voor de overheid werken
De overheid zijn alle ambtenaren en politici samen

Slide 4 - Tekstslide

Algemeen belang
De politiek bemoeit zich alleen met dingen die van algemeen belang (voor veel mensen belangrijk) zijn.

Slide 5 - Tekstslide

Overheidsfinanciën
De overheid betaalt de zaken van algemeen belang door het heffen van belastingen aan burgers en bedrijven.
Als de overheid te weinig geld heeft kan ze:
  1. bezuinigen (minder uitgeven)
  2. geld lenen
  3. belasting verhogen

Slide 6 - Tekstslide

Miljoenennota

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Link

Politieke keuzes maken
Kijkopdracht: noem twee redenen waarom politieke partijen hun beloftes niet altijd waar kunnen maken.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

noem twee redenen waarom politieke partijen hun beloftes niet altijd waar kunnen maken.

Slide 11 - Open vraag

Democratie
Democratie.  Het volk heeft invloed op politieke besluiten.
Het woord democratie komt van de Griekse woorden: démos (volk) en kratein (regeren).

Slide 12 - Tekstslide

Directe en indirecte democratie

Indirecte democratie: Het volk kiest volksvertegenwoordigers die de keuzes maken.
Directe democratie: Het volk mag rechtstreeks stemmen over een beslissing. Voorbeeld: referendum.
Referendum: Volksstemming over een belangrijk onderwerp.

 

 

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Directe of indirecte democratie.
direct
indirect

Slide 16 - Poll

Wat is een voorbeeld van een indirecte democratie?
A
Het kiezen van een volksvertegenwoordiger
B
een referendum
C
Het kiezen van een algemeen belang
D
Bezuinigen

Slide 17 - Quizvraag

Politiek is
A
van algemeen belang
B
Het maken van keuzes en het nemen van beslissingen
C
Saai
D
het werk van ambtenaren

Slide 18 - Quizvraag

Is Nederland een Directe of Indirecte democratie?
A
Direct
B
Indirect

Slide 19 - Quizvraag

huiswerk woensdag 2 februari 
paragraaf 1 blz 32 - 33 
opdracht 2, 3, 4, 7 en 8 
blz 34 - opdracht 1a en 1b

Slide 20 - Tekstslide