VT Ouderenzorg MV les 1: Pathologie Zintuigen en Huid

VT Ouderenzorg

Ziekten van de zintuigen en de huid:
Visusproblemen
Evenwichts- en gehoorproblemen
Oververhitting en onderkoeling bij ouderen
Decubitus
Eczeem
Smetplekken


1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
PathologieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

VT Ouderenzorg

Ziekten van de zintuigen en de huid:
Visusproblemen
Evenwichts- en gehoorproblemen
Oververhitting en onderkoeling bij ouderen
Decubitus
Eczeem
Smetplekken


Slide 1 - Tekstslide

Hoofdleerdoelen
De student:


1. Beschrijft de ligging, bouw, functie en werking van de huid en de zintuigen.

2. Beschrijft de oorzaak, gevolgen en behandeling van met name bij ouderen voorkomende:
 • Visusproblemen
 • Evenwichts- en gehoorproblemen
 • Onderkoeling bij ouderen
 • Oververhitting bij ouderen
 • Decubitus
 • Eczeem
 • Smetplekken

Slide 2 - Tekstslide

Subleerdoelen
De student:

4. Legt de oorzaak, gevolgen voor het gezichtsvermogen en behandeling uit van: 
     o Cataract   
     o Glaucoom   
     o Presbyopie  
     o Retinopathie   
     o Maculadegeneratie
5. Legt het verschil tussen perceptie en geleidingsgehoorverlies c.q. doofheid uit en benoemt bij elk 4 oorzaken.
6. Benoemt drie gehoor ondersteunende middelen en geeft aan welke vorm van gehoorverlies deze kunnen ondersteunen.
7. Legt oorzaak, gevolgen voor het gehoor en behandeling uit van
     o Tinnitus
     o Vertigo
     o Ziekte van Ménière
8. Benoemt wanneer er sprake is van onderkoeling en wanneer er sprake is  van oververhitting.

Slide 3 - Tekstslide

Subleerdoelen
De student:

 9. Benoemt drie oorzaken waardoor ouderen en chronisch zieke mensen eerder onderkoeld raken.
10. Benoemt vier symptomen van onderkoeling.
11. Benoemt de behandeling van onderkoeling.
12. Benoemt twee oorzaken van oververhitting.
13. Legt uit wat dehydratie is en vier symptomen hiervan.
14. Legt uit wat decubitus is en wat de oorzaken, symptomen en behandeling is van decubitus
15. Legt uit wat eczeem is en wat de oorzaken, symptomen en behandeling is bij ouderen met eczeem
16. Legt uit wat smetplekken zijn en wat de oorzaken, symptomen en behandeling is bij smetplekken


Slide 4 - Tekstslide

Hoe ziet dit lesdeel eruit?
- de theorie en onderwerpen uit de opdrachten van week 1 
   zullen tijdens deze LessonUp  interactief worden behandeld

- log dus in!

- let op: je bent deze gehele les 
   actief bezig!


Slide 5 - Tekstslide

timer
1:00
Oogaandoeningen

Slide 6 - Woordweb

timer
5:00
Cataract
Glaucoom
Presbyopie
Retinopathie
Macula-
degeneratie
Presbyopie
Glaucoom
Cataract
Retinopathie
Macula-
degeneratie
Ooglens wordt langzamerhand troebel door samenklontering van eiwitten 
Wazig zicht
Operatie: vervangen van de lens
Schade aan de oogzenuw, als gevolg van een verhoogde oogdruk
blinde vlekken in het gezichtsveld, kan uiteindelijk leiden tot kokerzicht en blindheid
Tabletten, oogdruppels, laseren of opereren
Elasticiteit van het oogweefsel is verminderd
Ogen kunnen moeilijker scherpstellen op kortere afstanden
Leesbril
Netvliesbeschadiging
Verlies van het gezichtsveld, zien van lichtflitsen en een zwarte vlek of "gordijn" voor het oog
Operatie, medicatie en laseren om ziekte te vertragen
Verslechterde doorbloeding of lekkende bloedvaatjes in het netvlies t.h.v. de gele vlek
Het midden van het blikveld wordt wazig, deel eromheen blijft meestal scherp
Droge vorm: niet te behandelen
Natte vorm: injecties, voedingssupplementen of laseren

Slide 7 - Sleepvraag

Oogaandoeningen: vragen/extra uitleg

Slide 8 - Tekstslide

timer
1:00
Gehooraandoeningen

Slide 9 - Woordweb

timer
0:30
De ziekte van Ménière kenmerkt
zich door de combinatie van slechthorendheid,
oorsuizen en .... ?

Slide 10 - Woordweb

timer
1:00
Het binnenoor bestaat uit 3
cirkelvormige kanalen van het
evenwichtsorgaan en het ....?

Slide 11 - Woordweb

timer
1:00
Een gehooraandoening die geen
doofheid of slechthorendheid
als gevolg heeft, is .....?

Slide 12 - Woordweb

timer
1:00
Gehooraandoeningen kunnen
.... zijn of verworven

Slide 13 - Woordweb

Gehooraandoeningen: vragen / extra uitleg
Ziekte van Ménière
Tinnitus
Vertigo

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video


Wanneer is er sprake van onderkoeling?
A
bij een lichaamstemperatuur vanaf <37
B
bij een lichaamstemperatuur vanaf <36
C
bij een lichaamstemperatuur vanaf <35
D
bij een lichaamstemperatuur vanaf <34

Slide 16 - Quizvraag


Wanneer is er sprake van oververhitting?
A
bij een lichaamstemperatuur vanaf >37
B
bij een lichaamstemperatuur vanaf >38
C
bij een lichaamstemperatuur vanaf >39
D
bij een lichaamstemperatuur vanaf >40

Slide 17 - Quizvraag


Waardoor kunnen oudere mensen of mensen met chronische aandoeningen eerder onderkoeld raken?
A
Door verminderde mobiliteit
B
Door gebruik van geneesmiddelen
C
Door ondervoeding
D
A,B en C zijn alle drie juist

Slide 18 - Quizvraag


Wat zijn symptomen van onderkoeling?
A
Rode huid, verwardheid, vertraagde ademhaling
B
Rode huid, verwardheid, versnelde ademhaling
C
Bleke huid, verwardheid, vertraagde ademhaling
D
Bleke huid, verwardheid, versnelde ademhaling

Slide 19 - Quizvraag


Wat is dehydratie?
A
Vochtophoping
B
Uitdroging
C
Oververhitting
D
Onderkoeling

Slide 20 - Quizvraag


Wat zijn symptomen van dehydratie?
A
vermoeidheid, hoofdpijn, spierkrampen, snelle hartslag, daling van bloeddruk, dorst
B
vermoeidheid, hoofdpijn, spierkrampen, langzame hartslag, daling van bloeddruk, dorst
C
vermoeidheid, hoofdpijn, spierkrampen, snelle hartslag, stijging van bloeddruk, dorst
D
vermoeidheid, hoofdpijn, spierkrampen, langzame hartslag, stijging van bloeddruk, dorst

Slide 21 - Quizvraag

Onderkoeling en oververhitting: vragen/uitleg

Slide 22 - Tekstslide

Huidaandoeningen
Decubitus
Eczeem
Smetplekken

Slide 23 - Tekstslide

Decubitus
Categorie 1
Categorie 2
Categorie 3
Categorie 4
Niet-wegdrukbare roodheid van de intacte huid ter hoogte van botuitsteeksels. 
Oppervlakkige beschadiging van de huid; oppervlakkige open wond met een rode/roze wondbodem zonder wondbeslag of een blaar gevuld met vocht, serum of bloed. 
De volledige huidlaag is verloren gegaan; er kan onderhuids vetweefsel zichtbaar zijn en eventueel ook wondbeslag. Spieren, pezen en bot zijn intact en liggen niet bloot. Soms is er sprake van ondermijning en tunneling. 
Een volledige weefsellaag is verloren gegaan; spieren, pezen en bot liggen open bloot. Necrose of een vervloeid wondbeslag kan aanwezig zijn en dikwijls is er ook ondermijning of tunneling

Slide 24 - Sleepvraag

timer
1:00
Smetplekken

Slide 25 - Woordweb

Smetplekken en eczeem vragen/uitleg

Slide 26 - Tekstslide

Leerdoelen
De student:


1. Beschrijft de ligging, bouw, functie en werking van de huid en de zintuigen.

2. Beschrijft de oorzaak, gevolgen en behandeling van met name bij ouderen voorkomende:
 • Visusproblemen
 • Evenwichts- en gehoorproblemen
 • Onderkoeling bij ouderen
 • Oververhitting bij ouderen
 • Decubitus
 • Eczeem
 • Smetplekken

Slide 27 - Tekstslide

Heb je nu voldoende kennis om de leerdoelen
van deze week te kunnen beantwoorden?
timer
0:30
Ja
Nee

Slide 28 - Poll

Wat vond je van deze
van les?
timer
0:30
😒🙁😐🙂😃

Slide 29 - Poll

Afsluiting
Doen na de les:
 • uitwerken leerdoelen uit de LOEP
 • voorbereiden voor de volgende les door:
 1. de PowerPoint van week 2 in Teams te bekijken/ beluisteren
                         en/of
    2. in Expertcolleges de modules
        "Pathologie Bewegingsapparaat" en
        "Pathologie fracturen" te lezen

Slide 30 - Tekstslide