Les 3 ABWK leerjaar 2 periode 3 riolering

Riolering
 • Na deze les weet je
 • Hoe riolering is ontstaan
 • Wat de relatie tussen riolering en bouw is
 • Waar gaat het afvalwater heen
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
BouwkundeMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

Riolering
 • Na deze les weet je
 • Hoe riolering is ontstaan
 • Wat de relatie tussen riolering en bouw is
 • Waar gaat het afvalwater heen

Slide 1 - Tekstslide

Wat weet je van riolering

Slide 2 - Open vraag

Onderdelen:
-Lozingstoestellen; -wc, douche, toilet, wastafels, bad, gootsteen, wasmachine,
-Verzamel leiding, (Een verzamelleiding is een liggende leiding die toestelleidingen verbindt met de stand- of de ondergrondse verzamelleiding)
-stand leiding, (De standleiding is het verticale deel van de afvoerleiding). 
-Ontspannings / ontluchtings leiding, leiding die tot doel heeft voldoende beluchting en ontluchting van de binnenriolering te waarborgen
-Grond leiding, (een liggende leiding in een bouwwerk, gelegen onder de begane- grondvloer, die het afvalwater ontvangt en op de buitenriolering (terreinafvoerleiding of huisaansluitleiding) loost.)
-hemelwater afvoer. Zorgt voor het afvoeren van hemelwater (regen, sneeuw en hagel) van dak en dakgoot naar de riolering.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Wat is een standleiding? 


Standleidingen zijn in feite de belangrijkste leidingen van een riolering. Het doel van een standleiding is het waarborgen van voldoende beluchting en ontluchting van een binnenriolering. In een flatgebouw voert de standleiding het vuile water van de bewoners per verdieping af. Alle omringende leidingen komen op de standleiding uit. Een standleiding begint onder in een flatgebouw vanaf het bochtstuk op het laagste punt. Dit kan vanaf een kruipruimte zijn of vanaf de grond. De standleiding eindigt op het dak (hoogste punt). Materiaal standleiding: De standleiding is in de meeste gevallen van metaal, kunststof materiaal soms nog asbestcement. De grondleiding van het gebouw en de andere aangekoppelde afvoeren van de verschillende verdiepingen staan in verbinding met deze standleiding. Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Wat is een binnenriolering?
De binnenriolering omvat het stelsel van afvoer- en ontspanningsleidingen met inbegrip van alle hulpstukken, stankafsluiters, afdichtingen en bevestigingen voor zover deze geen deel uitmaken van de voorziening waarbij vuil water wordt afgevoerd, zoals afvoerputjes, toiletpotten, wastafels of (vaat)wasmachines. De binnenriolering omvat, gerekend vanaf de aansluiting op een sanitair lozingstoestel, een stelsel van afvoerleidingen.

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

(Maak groepjes van 2 personen. Ga naar nu techniek: https://nutechniek.online.noordhoff.nl/ChooseAssignment/ctl/viewitem/mId/8314?id=bfa22c06-8688-4c4f-a57c-572d2397ce02&zoekterm=riolering. 
Lees de tekst volgens de tabelindeling. Maak 1 interessante open vraag. Zet de vraag op de helft van een A4tje op de andere helft (knip je los) zet je de vraag en het antwoord. Geef je vraag (zonder antwoord) door aan het volgende groepje. Beantwoord de vraag van je klasgenoten. (lees wel eerst de tekst door). We bespreken klassikaal de vraag en antwoorden door. Komen de antwoorden overeen met het antwoord van de expert?
expertmethode) Groepsopdracht (15 minuten lezen van de tekst en maken van 1 vraag, 10 minuten voor het beantwoorden van de vraag van een ander expertgroepje, 5 minuten rondvraag, klopt het antwoord ). 
Gr 1
Gr 2
Gr 3
Gr 4
Gr 5
Gr 6
Gr 7
2.1-2.2
2.2-2.3
2.3-2.4
2.4-3
2.1-2.2
2.2-2.3
2.4-3

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Diameter riolering berekenen
 • Riolerings diameter bepaling lozingstoestellen
 • Riolerings diameter berekening verzamelleiding
 • Riolerings diameter berekening standleiding
 • Riolerings diameter berekening hemel water afvoer

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Wat gaat er fout?
Wat gaat er fout?

Slide 18 - Tekstslide

Noem enkele leidingen die bij een riolering behoren.

Slide 19 - Open vraag