Samenvatting H4 Stoffen

Samenvatting H4 Stoffen
H4.1 Stofeigenschappen
H4.2 Smeltpunt en Kookpunt
H4.3 Veilig werken met stoffen
H4.4 Chemische reacties

Quiz (11 vragen)
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo k, gLeerjaar 3

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Samenvatting H4 Stoffen
H4.1 Stofeigenschappen
H4.2 Smeltpunt en Kookpunt
H4.3 Veilig werken met stoffen
H4.4 Chemische reacties

Quiz (11 vragen)

Slide 1 - Tekstslide

Stofeigenschappen:
 • Brandbaarheid
 • Geur
 • Kleur
 • Smaak
 • Fase (bij kamertemp.)
 • Kookpunt
 • Smeltpunt
 • Oplosbaarheid in water

Geen stofeigenschappen:
 • Temperatuur
 • Vorm
 • Massa
 • Volume
 • Dikte

Slide 2 - Tekstslide

Zuivere stoffen en mengsels
Zuivere stof:                                                     Mengsel:
 • Er zit maar één soort stof in               Meerdere stoffen door                                                                                  elkaarSlide 3 - Tekstslide

Scheidingsmethoden
scheiden van stoffen door oplossen van kleur- geur- en smaakstoffen
 • extraheren:
stoffen scheiden d.m.v. een filter o.b.v deeltjesgrootte
 • filtreren:
een vaste stof wordt uit een vloeistof scheiden door de vloeistof te laten verdampen
 • indampen

Slide 4 - Tekstslide

Smeltpunt en kookpunt
Onder het smeltpunt         
 •   = vaste fase
Tussen smelt- en kookpunt
 • vloeibare fase
Boven het kookpunt   
 •  = gasvormige fase


Slide 5 - Tekstslide

Veiligheid stoffen
Informatie op etiketten!
 • Veiligheidspictogrammen   (Binas 31 & 39)
 • H-zinnen (Hazard) (gezondheidsgevaren)
 • P-zinnen (Precaution)(voorkomen ongelukken)
 • Concentratie stof (tabel 40)

Slide 6 - Tekstslide

Chemische reacties weergeven
Chemische reactie: beginstoffen verdwijnen én nieuwe stoffen 
             (reactieproducten) worden gevormd.

Chemische reactie in een reactieschema: 
beginstoffen -> reactieproducten

Slide 7 - Tekstslide

Verschillende reacties:
 • ontleden (altijd 1 beginstof)
water -> waterstof + zuurstof
 • verbranding (altijd met zuurstof)
brandstof + zuurstof -> Verbrandingsproducten
 • Synthese ==> Alle andere reacties
koolstofdioxide + water -> glucose + zuurstof 

Slide 8 - Tekstslide

Corrosie:
Corrosie is een ongewenste reactie van metalen met zuurstof                en/of waterEdelmetalen:
zijn niet gevoelig voor corrosie

Wel beschermen tegen corrosie
IJzer => coating (verf, lak ...)

Vormt zelf een beschermende oxide laagje
Aluminium, zink, chroom invetten, verzinken

Slide 9 - Tekstslide

Sleep de begrippen naar de juiste veiligheidspictogrammen.
Gevaarsymbolen zijn herkenbare en duidelijke symbolen, ontworpen om te waarschuwen voor gevaarlijke stoffen of gevaarlijke locaties.
Er blijft 1 begrip over.
irriterend
corrosief
ontvlambaar
giftig

Slide 10 - Sleepvraag

Sleep de stofeigenschappen naar het juiste vakje
6
Stofeigenschappen
Geen stofeigenschappen
Geur
Kleur
Hoeveelheid
massa
dikte
brandbaarheid
smaak
vorm
fase

Slide 11 - Sleepvraag

Mengsel
Zuivere stof: element
Zuivere stof: verbinding

Slide 12 - Sleepvraag

Smeltpunt en kookpunt zijn stofeigenschappen
A
Waar
B
Niet Waar

Slide 13 - Quizvraag

Hoeveel Kelvin is 100 graden Celcius
A
0
B
373
C
173
D
273

Slide 14 - Quizvraag

Wat geldt NIET voor een kooktraject?
A
de temperatuur blijft stijgen tijdens koken
B
het geeft aan dat het een mengsel is
C
het geeft aan dat het een zuivere stof is
D
tijdens het koken zie je gasbellen in de vloeistof

Slide 15 - Quizvraag

bij welke kookpunten begint en eindigt het kooktraject?
A
20 C en 100 C
B
55 C en 95C
C
20 C en 65 C
D
55 C en 65 C

Slide 16 - Quizvraag

Welke zin is een H-zin?
A
Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
B
Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
C
Koel bewaren.
D
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Slide 17 - Quizvraag

Groen afval
plastic afval
Klein chemisch Afval
Glas afval
rest afval
Sleepvraag

Slide 18 - Sleepvraag

Bij de brander kan je de hoeveelheid lucht regelen met de luchtring. Daarmee regel je ook of de verbranding onvolledig of volledig is. 
Geef bij elke verbranding aan welke vlamkleur er bij hoort.
Volledige verbranding
Onvolledige verbranding

Slide 19 - Sleepvraag

Maak de reactievergelijking van verbranding kloppend.
+
+
  _______>
verbranding
koolstofdioxide
zuurstof
water
glucose

Slide 20 - Sleepvraag

Adrie kookt een ei
Sanne haar fiets is aan het roesten
Bij welke leerling/leerlingen vind een chemische reactie plaats?
A
Bij adrie
B
Bij Sanne
C
Bij allebei
D
Bij geen van beide

Slide 21 - Quizvraag

Samenvatting
Stofeigenschappen
Smelt en kookpunt
Veilig werken met stoffen
Chemische reacties

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

Inloggen LessonUp
- Ga naar lessonUp.nl 
- Registreer met je eigen voornaam via office 365 en voeg de klascode in:            Zet je inloggegevens ook in je boek
 • p3Kmnsk1:  kjufb

De SO wordt gegeven in LessonUp. 
Ben je niet vóór woensdag ingelogd dan krijg jij de papieren versie en kun je nadien de toets niet online terug kijken.


Slide 24 - Tekstslide