H1 paragraaf 3 Nettokracht

Krachten
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Krachten

Slide 1 - Tekstslide

Herhaling
Met de volgende vragen word getoetst of je de stof uit paragraaf 2 begrepen hebt.

Slide 2 - Tekstslide

Zwaartekracht

Slide 3 - Tekstslide

hoeveel kracht is er nodig om 2 kg te verplaatsen?
A
0,2 N
B
2 N
C
20 N
D
200 N

Slide 4 - Quizvraag

Je hebt de beschikking over 100 N aan kracht. Hoeveel massa kun je verplaatsen?
A
100 kg
B
10 kg
C
1 kg
D
10 gram

Slide 5 - Quizvraag

Tekenen van krachten
Fz = 5 N

  • Teken een pijl:
  •    Lengte van de pijl geeft de grootte van de kracht
  •    Richting van de pijl geeft de richting van de kracht
  •    Staart van de pijl zit bij het aangrijpingspunt

Slide 6 - Tekstslide

De krachtenschaal is 1cm ≘ 30 N.
Een pijl is 7,3 cm lang.
Hoe groot is de kracht?

Slide 7 - Open vraag

De krachtenschaal is 1cm ≘ 20 N.
Hoe lang wordt de pijl voor een kracht van 80 N ?

Slide 8 - Open vraag

Op een bal werken twee krachten van
72N en 119N.
Welke krachtenschaal kies je?

Slide 9 - Open vraag

Welke krachten herken je hier?

Slide 10 - Tekstslide

Welke krachten herken je hier?

Slide 11 - Tekstslide

Welke krachten herken je hier?

Slide 12 - Tekstslide

Normaalkracht
Waarom zak ik niet door de grond?
Waarom blijft jouw etui op tafel liggen?
Normaalkracht!
Een normaalkracht is de kracht waarmee het ondersteunende grondvlak tegen een voorwerp aanduwt.
Een normaalkracht staat ALTIJD LOODRECHT op het steunvlak.

Slide 13 - Tekstslide

Veer- en zwaartekracht
Zwaarte- en normaalkracht

Slide 14 - Tekstslide

Evenwicht
De krachten zijn dan evengroot en tegengesteld (werken precies in de andere richting)
Hier zijn de zwaartekracht en de normaalkracht precies evengroot.

Slide 15 - Tekstslide

Normaalkracht
Fn

Slide 16 - Tekstslide

Normaalkracht 
De kracht die loodrecht op het raakvlak met een voorwerp werkt.
(Fn)
Normaalkracht
Normaalkracht

Slide 17 - Tekstslide

De normaalkracht staat loodrecht op het oppervlak
Fn is even groot als Fz
(het zakt niet door de tafel..)

Slide 18 - Tekstslide

Nettokracht

Nettokracht is de optelsom van alle krachten samen

Evenwicht: Nettokracht is 0 Newton

Slide 19 - Tekstslide

Nettokracht
Nettokracht is het gevolg van alle krachten samen

Slide 20 - Tekstslide

Nettokracht
Nettokracht is hier:

180 N - 100 N = 80 N naar rechts

Slide 21 - Tekstslide

Nettokracht
Nettokracht is de som van de krachten.
Voorwaartse kracht is positief
Achterwaartse kracht is negatief.

Slide 22 - Tekstslide

nettokracht naar rechts                nettokracht NUL                               nettokracht naar links

Slide 23 - Tekstslide

constante snelheid
  • dan is de nettokracht nul,
  • dus de stuwkracht is even groot als de tegenwerkende kracht
  • als je stil staat is de nettokracht ook nul 

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Link