Krachten les 1

Hoofdstuk 1   Krachten

introductie en paragraaf 1:
krachten herkennen
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 1   Krachten

introductie en paragraaf 1:
krachten herkennen

Slide 1 - Tekstslide

Doel van de les
Tijdens deze les is dit het doel:
Je weet wat je fout hebt gedaan bij de toets.
Je weet hoe je deze periode betere resultaten kunt gaan halen.
1 Je kunt de massa van een voorwerp of een hoeveelheid stof bepalen.
2 Je kunt de massa omrekenen van de ene eenheid naar de andere eenheid.
3 Je kunt verschillende soorten krachten benoemen.
4 Je kunt berekenen hoe groot de zwaartekracht op een voorwerp is.
5 Je kunt bij een hefboom aangeven hoe je een kracht het meest kunt vergroten.

Slide 2 - Tekstslide

Toets bespreken

Slide 3 - Tekstslide

Slide 5 - Video

paragraaf 1                             krachten herkennen

Soorten krachten en krachten herkennen.

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

aant 1: Krachten
Krachten kunnen we niet zien. We merken wel de gevolgen van een kracht.
Een kracht kan :
                                   -   een voorwerp op zijn plaats houden 
                                        of met constante snelheid laten bewegen.
                                   -   een voorwerp versnellen of vertragen
                                   -   de bewegingsrichting van een voorwerp veranderen
                                   -   een voorwerp vervormen (plastisch of eleastisch)

Slide 8 - Tekstslide

Opdrachten maken

Maak opdrachten 1,  4,  8 en 9
van Hoofdstuk 1 paragraaf 1 
(werkboek deel A)

Slide 9 - Tekstslide

Start les natuurkunde
Op tafel:
  • Aantekeningenschrift en evt. boek en werkboek
  • Pen/potlood
  • iPad + telefoon
Acties:
  • Zet 'Hoi' in de chat van Teams
  • Voer de code in van lessonup op je telefoon. 

Slide 10 - Tekstslide

Krachten Tekenen

Slide 11 - Tekstslide

Een kracht tekenen we met behulp van een vector.
Een vector is een pijl met 3 eigenschappen.
Deze pijl heeft een :
  - aangrijpingspunt
                  (punt waar de kracht op het voorwerp werkt)
  - richting
                  (richting waarin de kracht werkt)
  - lengte
                  (grootte van de kracht)

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Hoe groot is de kracht op de kabel?
A
100 Newton
B
4 cm
C
400 Newton
D
25 Newton

Slide 14 - Quizvraag

Uitzondering:

In geval we een zwaartekracht willen tekenen gebruiken we het zwaartepunt als aangrijpingspunt.
                      
                        (Kijk naar het volgende filmpje)

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video

Teken de zwaartekracht op de rechthoek van 200 N.
Schaal: 1 cm = 50 N

Slide 18 - Open vraag

Opdrachten maken

Maak opdrachten 2, 3, 5, 6 en 7
van Hoofdstuk 1 paragraaf 1 
(werkboek deel A)

Slide 19 - Tekstslide