Quantifiers

Quantifiers
much - many - little - few
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Quantifiers
much - many - little - few

Slide 1 - Tekstslide

What do you remember
about much / many?

Slide 2 - Woordweb

Much / many
Both mean 'a lot' 
A lot of = alleen bij (+) positieve zin
Much: uncountable (luck, hope)
Many: countable (tables, plants)

Slide 3 - Tekstslide

Much or many?
children
A
much
B
many

Slide 4 - Quizvraag

Much or many?
_____ food
A
Much
B
Many

Slide 5 - Quizvraag

Much or many?
secrets
A
much
B
many

Slide 6 - Quizvraag

much or many?
information
A
much
B
many

Slide 7 - Quizvraag

Much or many?
fun
A
much
B
many

Slide 8 - Quizvraag

Much or many?
_____ houses
A
Much
B
Many

Slide 9 - Quizvraag

Much of Many?
....... money
A
much
B
many

Slide 10 - Quizvraag

Much or many?
tomatoes
A
much
B
many

Slide 11 - Quizvraag

What do you remember
about little / few?

Slide 12 - Woordweb

Little / few
Both mean 'not so much' 

Little: Singular / uncountable (luck, hope)
Few: Plural / countable (tables, plants)

Slide 13 - Tekstslide

LITTLE/FEW
..... water
A
few
B
little

Slide 14 - Quizvraag

..... drinks
A
few
B
little

Slide 15 - Quizvraag


characters
A
little
B
few

Slide 16 - Quizvraag

Choose: .... people
A
FEW
B
LITTLE

Slide 17 - Quizvraag

............. energy
A
little
B
few

Slide 18 - Quizvraag


traffic
A
little
B
few

Slide 19 - Quizvraag

4 ..... customers
A
few
B
little

Slide 20 - Quizvraag

a few / a little
A little v.s. little
I’ve got little money
I’ve got a little money

A few v.s. few
I’ve got few apples
I’ve got a few apples


Slide 21 - Tekstslide

I'm cutting ... onions.
A
little
B
few
C
a little
D
a few

Slide 22 - Quizvraag

Choose: a little -a few- few- little?

There are .... cookies left.
A
little
B
a little
C
few
D
a few

Slide 23 - Quizvraag

Choose: a little -a few- few- little?

I have ...... money.
A
a few
B
few
C
a little
D
little

Slide 24 - Quizvraag

Choose: a little -a few- few- little?

I only want ... tomato sauce.
A
Few
B
A few
C
Little
D
A little

Slide 25 - Quizvraag

Choose: a little -a few- few- little?

There is ...... time left, hurry up!
A
Little
B
A little
C
Few
D
A few

Slide 26 - Quizvraag

I'd like .......... pancakes
A
few
B
a few
C
little
D
a little

Slide 27 - Quizvraag