Transportmiddelen en vervoersdocumenten

Transportmiddelen
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
LogistiekMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Transportmiddelen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leervragen
 • Wat is transportmodaliteit? 
 • Welke verschillende transportmodaliteiten zijn er?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende transportmodaliteiten?

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke manieren om goederen te vervoeren ken je?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
Je bekijkt zo een film waarin een vrachtwagen geladen wordt.
Noteer 3 dingen die je opvallen.

Maak na het bekijken van de film opdracht 1 uit je boek.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Transportmodaliteit
- Weg
- Spoor
- Water
- Lucht
- Pijpleiding

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke kies je?
Factoren die dit bepalen:
 • Snelheid
 • Met welk transportmiddel kun je de locatie goed bereiken
 • De lengte van transport
 • Kosten
 • Risico van beschadigingen
 • De frequentie, hoe vaak er wordt geleverd wordt.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Je kijkt zo naar een filmpje, let hierbij op welke transportmodaliteiten gebruikt worden. Waarom is hier voor gekozen?

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Vervoersdocumenten

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leervragen:
 • Wat wordt er bedoeld met vervoersdocumenten en waarom zijn ze er?
 • Welke documenten horen bij de lading, welke bij de vrachtwagen en welke bij de chauffeur?
 • Welke gegevens staan er op een vrachtbrief?
 • Wat is het verschil tussen CMR en AVC?
 • Wat is het verschil tussen een vrachtbrief en een pakbon?
 • Wat is een WA verzekering?
 • Wat is een C rijbewijs en wat is een C1 rijbewijs?
 • Wat wordt er bedoeld met code 95?
 • Wat is een ADR-certificaat?

Slide 11 - Tekstslide

tachograafschijf is niet meer van toepassing vind ik.
Wat weet jij al over vervoersdocumenten in de logistiek?

Slide 12 - Woordweb

Ik mis terug blik naar de vorige les.
Wat zijn vervoersdocumenten?

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn vervoersdocumenten?
Het vervoersdocument bewijst wie, wanneer, welke hoeveelheid goederen heeft afgeleverd. 
Het is ook een bewijsmiddel om schade door het vervoer of vermissing aan te tonen.

Slide 14 - Tekstslide

Leg kort uit wat vervoersdocumenten zijn en waarom ze belangrijk zijn in de logistieke sector.
Met welke vervoersdocumenten heb je zelf al mee te maken gehad?

Slide 15 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Documenten die horen bij de lading/vrachtwagen/chauffeur
Lees blz 120 van je boek om er achter te komen welke vervoersdocumenten bij de lading horen.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leg in je eigen woorden uit wat een vrachtbrief is.

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vrachtbrief
Een vrachtbrief is een document waarin staat welke goederen er worden vervoerd, wie de afzender en ontvanger zijn en waar de goederen naartoe moeten

Slide 18 - Tekstslide

Leg uit wat een vrachtbrief is en waarom het belangrijk is bij het vervoeren van goederen.
Boek dicht! Welke gegevens staan er sowieso op een vrachtbrief? (Noem er vijf)

Slide 19 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Een vrachtbrief moet onder andere de volgende gegevens bevatten:

de plaats en datum van opmaken van de vrachtbrief
de naam en vestigingsplaats van de afzender
de naam en vestigingsplaats van de vervoerder
de naam en vestigingsplaats van de ontvanger (de geadresseerde)
de plaats en datum waar de goederen geladen worden (het laadadres)
de plaats waar de goederen gelost worden (het losadres)
de aard en het aantal van de colli
de wijze van verpakken
de omschrijving van de goederen
eventuele bijzondere kenmerken
het brutogewicht of een andere hoeveelheidsaanduiding
en een van de belangrijkste: de handtekening.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lees blz 121
Van welke vrachtbrieven heb je wel eens gehoord en welke zijn volledig nieuw voor je ?

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

CMR/AVC
De AVC-/CMR-vrachtbrief is de bekendste en meest gebruikte vrachtbrief. Deze is helemaal gestandaardiseerd. Dat wil zeggen dat de AVC-/CMR-vrachtbrief van elk bedrijf hetzelfde is: de opbouw is altijd gelijk. Er zijn ook niet-standaardvrachtbrieven in gebruik. In dat geval moet je extra goed opletten wat erop de vrachtbrief staat. Zijn de voorwaarden niet duidelijk of incompleet, dan kan dit vervelende gevolgen hebben.

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke drie documenten horen bij de vrachtwagen en waar zijn ze voor?

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Lees blz 125
 • Welke documenten moet de chauffeur bij zich hebben?

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke documenten moet de chauffeur bij zich hebben?

Slide 25 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Tijdens STL
 • Opdracht: 2, 3, 5
 • Maak opdracht 6 t/m 12 
 • Wat is het verschil tussen een vrachtbrief en een pakbon?
 • Zoek de antwoorden op de leervragen.

Slide 26 - Tekstslide

Zorg dat het artikel dat bij opdracht 12 hoort leesbaar is voor studenten.
Leervragen:
 • Wat wordt er bedoeld met vervoersdocumenten en waarom zijn ze er?
 • Welke documenten horen bij de lading, welke bij de vrachtwagen en welke bij de chauffeur?
 • Welke gegevens staan er op een vrachtbrief?
 • Wat is het verschil tussen CMR en AVC?
 • Wat is het verschil tussen een vrachtbrief en een pakbon?
 • Wat is een WA verzekering?
 • Wat is een C rijbewijs en wat is een C1 rijbewijs?
 • Wat wordt er bedoeld met code 95?
 • Wat is een ADR-certificaat?

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leervragen
 • Wat is transportmodaliteit? 
 • Welke verschillende transportmodaliteiten zijn er?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende transportmodaliteiten?

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies