Pesten en de Rol van Groepsdynamiek Thema 5 les 1 LEEFSTIJL

Pesten en de Rol van Groepsdynamiek
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
SeoPrimary EducationAge 10,11

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Pesten en de Rol van Groepsdynamiek

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan het einde van de les kunnen leerlingen...
 • De definitie van pesten beschrijven.
 • De verschillende rollen bij pestgedrag herkennen en benoemen.
 • De gevolgen van pesten voor het slachtoffer en de groepsdynamiek begrijpen.
 • Actieplannen bedenken om pesten te voorkomen en te stoppen.
 • Het belang van empathie, respect en samenwerking in de klas uitleggen.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over pesten en groepsdynamiek?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Definitie van pesten
Gedrag waarbij één of meerdere personen herhaaldelijk worden lastiggevallen, bedreigd of gekwetst, met de intentie om macht over hen uit te oefenen.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rollen bij pesten
 • Pestkoppen
 • Meelopers
 • Supporters
 • Struisvogels
 • Helders
 • Buitenstanders

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gevolgen van de verschillende rollen
Bespreken van de gevolgen van pesten voor het slachtoffer en de groepsdynamiek.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Groepsactiviteit: identificatie van rollen en gevolgen
Leerlingen analyseren situaties en bespreken de rollen en gevolgen.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Reflectie en actieplan tegen pesten
Reflecteren op acties die leerlingen kunnen ondernemen tegen pesten en actieplannen bedenken.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afsluiting met nadruk op empathie, respect en samenwerking
Benadrukken van het belang van empathie, respect en samenwerking in de klas.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pesten en de Rol van Groepsdynamiek
 • Pesten: Gedrag waarbij één of meerdere personen herhaaldelijk worden lastiggevallen, bedreigd of gekwetst, met de intentie om macht over hen uit te oefenen.
 • Pestkoppen: Degenen die pesten en het slachtoffer lastigvallen.
 • Meelopers: Mensen die het pesten ondersteunen door mee te doen of toe te kijken zonder iets te zeggen.
 • Supporters: Mensen die het pesten aanmoedigen of lachen om de grappen van de pestkoppen.
 • Struisvogels: Mensen die pesten zien gebeuren maar ervoor kiezen om het te negeren of te ontkennen.
 • Helders: Mensen die opkomen voor het slachtoffer en proberen het pesten te stoppen.
 • Buitenstanders: Mensen die niet direct betrokken zijn bij het pesten maar er wel vanaf weten.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.