Hoofdstuk 4, Paragraaf 2 (2 lessen)

Natuurrampen in Japan, Paragraaf 2 Les 1
1 / 42
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 42 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Natuurrampen in Japan, Paragraaf 2 Les 1

Slide 1 - Tekstslide

Schuif de plaatbewegingen naar de juiste plaats.

Slide 2 - Sleepvraag

Divergent
Convergent
Transform

Slide 3 - Sleepvraag

Welke natuurramp zie je op dit plaatje?
A
Aardbeving
B
Extreem hoog water
C
Tsunami
D
Vulkaanuitbarsting

Slide 4 - Quizvraag

Planning
 • Instructie (mini-Quiz/tekening)
 • Huiswerk
 • Platen Spel

Slide 5 - Tekstslide

Spullen pakken!
 • In de klas: 
Pak je aantekeningenblad.
Pak een pen en potlood.
Luister goed, stel vragen als je het niet begrijpt en maak aantekeningen!
 • Online: 
Maak de aantekeningbladeren op microsoft teams, bij het kopje opdrachten.
Maak aantekeningen online en teken in word via het tabblad tekenen
Luister goed, stel vragen als je het niet begrijpt en maak aantekeningen!

Slide 6 - Tekstslide

 Leerdoelen 4.2 Les 1
Na deze les kunnen jullie: 
 1. Verklaren hoe en waar een tsunami ontstaat.
 2. Uitleggen waarom een tsunami pas gevaarlijk wordt als het de kust bereikt.
 3. Uitleggen met behulp van een tekening hoe een aardbevingen plaatsvinden.

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Slide 9 - Tekstslide

Waarom is een tsunami pas gevaarlijker als het de kust nadert?
 • De golf beweegt met 800 km/u over de zee.

 • Dichtbij de kust botst de golf
tegen de ondiepere zeebodem aan.

 • De golf kan zijn energie niet meer
kwijt naar voren en moet dus omhoog.


Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Teken Mee !

hypocentrum
 • plek waar de aardbeving begint
 • bijvoorbeeld 5 of 25 km diepte
epicentrum
 • recht boven de bron van de aardbeving.
 • zwaarste aardbevingen komen hier voor

Slide 12 - Tekstslide

            divergent               transform             convergent /subductie

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Huiswerk
Lees hfdst: 4.2 
Basisboek : 106 & 109
WB: Blz. 63 
Maak opdr. : 2,3 & 4
timer
8:00

Slide 15 - Tekstslide

 Leerdoelen 4.2 Les 1
Na deze les kunnen jullie: 
 1. Verklaren hoe en waar een tsunami ontstaat.
 • Door een zeebeving (een aardbeving op de zeebodem), verschuift de zeebodem soms wel een paar meter omhoog. Hierdoor ontstaan vloedgolven (tsunami).
 1. Uitleggen waarom een tsunami pas gevaarlijk wordt als het de kust bereikt.
 • De vloedgolf wordt pas gevaarlijk als de golf richting de kust afremt en hoger wordt.
 1. Uitleggen met behulp van een tekening hoe een aardbevingen plaatsvinden.
 • Hier de tekening:

Slide 16 - Tekstslide

Natuurrampen in Japan, Paragraaf 2 Les 2

Slide 17 - Tekstslide

Planning
 • Instructie
 • Huiswerk
 • Mini-Quiz
 • Platen Spel

Slide 18 - Tekstslide

Spullen pakken!
 • In de klas: 
Pak je aantekeningenblad.
Pak een pen en potlood.
Luister goed, stel vragen als je het niet begrijpt en maak aantekeningen!
 • Online: 
Maak de aantekeningbladeren op microsoft teams, bij het kopje opdrachten.
Maak aantekeningen online en teken in word via het tabblad tekenen
Luister goed, stel vragen als je het niet begrijpt en maak aantekeningen!

Slide 19 - Tekstslide

 Leerdoelen 4.2 Les 2
Na deze les kunnen jullie: 
 1. 3 gevolgen van de tsunami in Japan van 2011 benoemen.
 2. Uitleggen wat de schaal van richter is en begrijpen hoe het werkt.
 3. Vertellen wat het verschil is tussen de schaal van Richter en de schaal van Mercalli

Slide 20 - Tekstslide

De gevolgen van een tsunami

Slide 21 - Tekstslide

Gevolgen van de tsunami
 • Een groot probleem was het overhitten en ontploffen van de kernreactor in Fukushima. 
 • De oostkust heeft veel economische schade opgelopen, het land moest het kustgebied weer opbouwen.
 • Alle bewoners in een straal van 30 km moesten worden geëvacueerd. Uit dit gebied halen, omdat het niet meer veilig was. 

Slide 22 - Tekstslide

Schaal van Richter
 • De schaal van Richter:  meet de kracht van een aardbeving.

 • De schaal loopt van 0 tot 10.

 • De schaal werkt met sprongen van x 10.


Slide 23 - Tekstslide

Schaal van Mercalli
 • Schaal van Mercalli = schaal die de hevigheid en de schade van een aardbeving meet.

 • De schaal loopt van 1 tot 12

 • Hoe dichter bevolkt een gebied is, hoe groter de schade zal zijn

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

 Leerdoelen 4.2 Les 2
Na deze les kunnen jullie: 
 1. 3 gevolgen van de tsunami in Japan van 2011 benoemen.
 • Het ontploffen van de kernreactor van Fukushima
 • De economische schade die de oostkust heeft opgelopen
 • Mensen moesten evacueren omdat het kustgebied onveilig was.

 1. Uitleggen wat de schaal van richter is en begrijpen hoe het werkt.
 • De schaal van richter geeft aan hoe krachtig de aardbeving is en hij wordt iedere stap 10 x sterker .

 1. Vertellen wat het verschil is tussen de schaal van Richter en de schaal van Mercalli
 • De schaal van Richter: meet alleen de kracht van een aardbeving.
 • Schaal van Mercalli = meet de schaal die de hevigheid en de schade van een aardbeving aangeeft.

Slide 26 - Tekstslide

Huiswerk
Lees hfdst: 4.2 
basisboek : 106 & 109 (blz. 70 & 71)
Maak de opdr. in het werkboek : 3,5,6 & 8 
(WB: blz.63)
(LB: blz.58)
timer
10:00

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Wat betekent Tsunami in het Japans?
A
Golf
B
Vloedgolf
C
havengolf
D
storm

Slide 29 - Quizvraag

Wat voor 'beving' veroorzaakte de tsunami bij Japan?
A
Golfbeving
B
Zeebeving
C
Aardbeving onder water
D
Japanbeving

Slide 30 - Quizvraag

Wat geeft de schaal van Mercalli aan?
A
De kracht van een aardbeving
B
De schade die een aardbeving veroorzaakt
C
Hoe lang de aardbeving duurt
D
De diepte van een aardbeving

Slide 31 - Quizvraag

Welke twee platen waren betrokken bij de tsunami in maart 2011
A
Filipijnse plaat en Pacifische plaat
B
Filipijnse plaat en Euraziatische plaat
C
Euraziatische plaat en Pacifische plaat

Slide 32 - Quizvraag

De kracht van een aardbeving wordt weergegeven met de schaal van  
Een aardbeving van 6 op deze schaal is                   keer zo zwaar als een beving van 5 en                  keer zo zwaar als een beving van 4. 
Sleep de woorden naar de juiste plek in de zin
........................
..............
..............
Richter
Mercalli
10
1
2
100

Slide 33 - Sleepvraag

3

Slide 34 - Video

00:05
Wat zit er tussen de donker blauwe en lichtblauwe zee kleuren in?

Slide 35 - Open vraag

01:29
Waarom wordt dit kustgebied in kaart gebracht?

Slide 36 - Open vraag

03:44
Wat geeft deze pijl aan?
A
De hoogte van de bergen
B
De hoogte van de vloedgolf
C
Een gebouw wat hier stond?
D
De grens waar planten groeien

Slide 37 - Quizvraag

Slide 38 - Tekstslide

Gebruik de schaalbalk

Slide 39 - Tekstslide

De zeebeving vond plaats op ongeveer hoeveel km van Fukushima in Japan?
A
50 km
B
100 km
C
500 km
D
1000 km

Slide 40 - Quizvraag

Hoe lang duurde het dan, dat de golven veroorzaakt door de zeebeving bij Japan aankwamen? (100 km) (800 km/uur)

Slide 41 - Open vraag

Door in of uit te zoomen kijk je heel anders naar bijvoorbeeld deze ramp.
Wat is het verschil wanneer je op nationaal of op mondiaal niveau naar deze ramp kijkt?

Slide 42 - Open vraag