Pluriforme Samenleving KGT hoofdstuk 33. Migratie naar Nederland
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les3. Migratie naar Nederland

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel

Aan het eind van de les kan je:
 • herkennen en uitleggen op welke groepen naar Nederland zijn gekomen
 • waarom dit gebeurde
 • verschil allochtoon/ autochtoon
 • wat is het toelatingbeleid

Slide 2 - Tekstslide

Wat zijn de leerdoelen vandaag?

Slide 3 - Open vraag

lees in je boek
blz 66
We lezen over Najib tot kopje
Wie is allochtoon op blz 67

Slide 4 - Tekstslide

3

Slide 5 - Video

01:15
even checken of je het filmpje kijkt:
wat hebben ze op Schiphol volgens Najib?
A
een paspoortcontrole
B
een Shoarma tent
C
een speciale wacht ruimte voor asielzoekers
D
De uitzwaaiclown

Slide 6 - Quizvraag

01:41
Welke bevolgingsgroep was hier volgens Najib het eerst ?
A
Chinezen
B
Afganen
C
Turken
D
Belgen

Slide 7 - Quizvraag

03:38
Welk nummer wil Najib bestellen?
A
178
B
148
C
143
D
135

Slide 8 - Quizvraag

Migreren
 • Migreren betekent verhuizen

 • Emigratie is verhuizen naar een ander land

 • Immigratie is als mensen uit andere landen in Nederland zijn komen wonen

 • Zolang er mensen zijn komt migratie voor

Slide 9 - Tekstslide

3

Slide 10 - Video

00:01
Wat brachten volgens dit filmpje de gastarbeiders hier?
A
goud, tabak en specerijen
B
ze brachten vooral de zon mee
C
handel, vaardigheden, kennis en rijkdom
D
shoarma, pizza en nasi

Slide 11 - Quizvraag

01:33
uit welke landen kwamen de eerste gastarbeiders?
A
Italie, Spanje, Marokko, Turkije
B
België en Frankrijk
C
Polen en Roemenië
D
Scandinavië

Slide 12 - Quizvraag

01:50
Wat brachten deze gastarbeiders de nederlandse regering op volgens dit filmpje
A
1500
B
100
C
niets, ze kosten alleen maar geld
D
1800

Slide 13 - Quizvraag

Waarom emigreren mensen naar Nederland?

Slide 14 - Tekstslide


VeiligheidDoor oorlog in het eigen land of 
een andere politiek mening loopt men gevaar

Deze vluchtelingen zoeken asiel (veilige plaats)

Slide 15 - Tekstslide


Werk


Arbeidsmigranten (vroeger: gastarbeiders)
komen naar Nederland om hier tijdelijk te werken

In de jaren '60 en '70 van de 20e eeuw: Turken, Marokkanen, Spanjaarden enz.
In de jaren '00 en '10 van de 21e eeuw: Polen, Roemenen en Bulgaren

Slide 16 - Tekstslide


Koloniaal verleden


Toen de Nederlandse kolonies onafhankelijk werden,
kozen veel inwoners voor meer zekerheid in Nederland

Sommigen waren bang voor de onzekere economische of 
politieke situatie in hun eigen land

Slide 17 - Tekstslide

0

Slide 18 - Video


Gezin


Gezinshereniging
gezin mag overkomen uit ander land, als bijvoorbeel de vader hier al woont

Gezinsvorming:
je haalt iemand uit het buitenland om mee te trouwen

Slide 19 - Tekstslide


StudieStuderen in Nederland levert voordelen op voor de
buitenlandse student, maar ook voor de Nederlandse economie

Slide 20 - Tekstslide

lees in je boek
blz 67
lees:
Wie is allochtoon en wat is ons toelatingsbeleid

Slide 21 - Tekstslide


Allochtoon of autochtoon?


Allochtoon
jij of een van je ouders is in het buitenland geboren (en opgegroeid)

Autochtoon
jij én je beide ouders zijn in Nederland geboren

Slide 22 - Tekstslide

Wanneer is iemand een allochtoon?
A
De persoon heeft een andere huidskleur
B
De persoon of één van zijn ouders is in het buitenland geboren
C
De persoon spreekt een dialect
D
De persoon heeft een andere kledingstijl

Slide 23 - Quizvraag

Van welke groep zijn er het meest in Nederland?
A
Duitsers
B
Surinamers
C
Belgen
D
Polen

Slide 24 - Quizvraag

2

Slide 25 - Video

00:39
Welke organisatie wil de woorden allochtoon en autochtoon afschaffen?
A
De KNVD
B
Het CDA en de ARR
C
Het CBS en de WRR
D
De ZZP

Slide 26 - Quizvraag

02:17
Welke uitdrukking werd er gebruikt door diverse mensen?
A
Een gegeven paard niet in de bek kijken
B
Spijkers op laag water zoeken
C
Zoals het klokje thuis tikt
D
Het beestje bij de naam noemen

Slide 27 - Quizvraag

Toelatingsbeleid
In Nederland gelden steeds strengere regels om als immigrant te worden toegelaten:
 • Werkzoekenden moeten uit de EU komen of een beroep hebben waar een grote vraag naar is.
 • Gezinsvorming en gezinshereniging: minimaal 21 jaar oud zijn en voldoende inkomen hebben.
 • Asielzoekers worden alleen toegelaten als ze ernstig gevaar in eigen land lopen.
 • Iedere nieuwkomer moet slagen voor het inburgeringsexamen.

Slide 28 - Tekstslide

maak:
als je het nog niet goed begrijpt:
opdrachten op de Essener app
of op de site van Essener of natuurlijk in je boek

Slide 29 - Tekstslide

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd, betrek daarbij de leerdoelen

Slide 30 - Open vraag