CH2 - Welcome back - Word order


Jaarafsluiting LOB
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les


Jaarafsluiting LOB

Slide 1 - Tekstslide

Missions: 

1. You can link a word to your holiday and explain it
2. You know in which order a sentence is written 
3. You can form a grammatically correct sentence 
4. You can read about unusual schools and share your opinion 

Slide 2 - Tekstslide

Planning

 • Holiday chats! 
 •  grammar  word order 
 • Do parapgraph 5.2 1-6
 • Study vocab 5.2

Slide 3 - Tekstslide

Describe your holiday in one word:

Slide 4 - Woordweb

Slide 5 - Video

Do you have new year's resolutions?
timer
1:30
A
Yes
B
No
C
Kind of..

Slide 6 - Quizvraag

How do you feel about 2021 starting with a lockdown? So online lessons, no shops, activities etc.

Slide 7 - Open vraag

Planning
 • Holiday chats! 

 •  Grammar : word order 
 • Do parapgraph 5.2 1-6
 • Study vocab 5.2

Slide 8 - Tekstslide

Grammar chapter 5
Blz 181

Slide 9 - Tekstslide

Word Order
Grammar

Slide 10 - Tekstslide

Do you remember how we formed a grammatically correct sentence?

Slide 11 - Open vraag

Wie doet wat waar wanneer?
         ow              ww                lv             plaats                    tijd

Slide 12 - Tekstslide

1
2
3
4
5
wanneer?
waar
wat
doet
Wie

Slide 13 - Sleepvraag

1
2
3
4
5
on Sunday.
in the library
books
read
I

Slide 14 - Sleepvraag

1
2
3
4
in the weekend.
my grandparents
visit
We

Slide 15 - Sleepvraag

1
2
3
4
5
every day.
at school
our friends
see
We

Slide 16 - Sleepvraag

1
2
3
4
the whole week.
in an office
works
My dad

Slide 17 - Sleepvraag

1
2
3
4
each Wednesday.
to the gym
go
I

Slide 18 - Sleepvraag

Tijd (wanneer) kan ook aan het begin van de zin:
voor extra nadruk.

Slide 19 - Tekstslide

TIP!
Zet de werkwoorden van de zin bij elkaar!

Ik heb gisteren heel veel friet gegeten.
I have eaten a lot of fries yesterday.

Slide 20 - Tekstslide

wie
doet
wat
waar
wanneer
The parents
bring
to football training

every Sunday

their son

Slide 21 - Sleepvraag

Wie
doet
wat
waar
wanneer
Jacky and Pete
aren't going
to the cinema
tonight

Slide 22 - Sleepvraag

Choose the sentence with the correct word order.
A
Doesn't she go in the weekends out?
B
Doesn't she go out in the weekends?

Slide 23 - Quizvraag

Choose the sentence with the correct word order.
A
He swims every day in the canal.
B
He swims in the canal every day.

Slide 24 - Quizvraag

Correct word order:
Billy / to his friend /
five minutes ago / went
A
Billy went to his friend five minutes ago
B
Billy went five minutes ago to his friend
C
Billy five minutes ago went to his friend.
D
Five minutes ago Billy went to his friend

Slide 25 - Quizvraag

Correct word order:
her / in town / yesterday / I / met
A
I yesterday met her in town.
B
I met her yesterday in town.
C
I met her in town yesterday.
D
I met yesterday her in town.

Slide 26 - Quizvraag

Choose the sentence with the correct word order.
A
My sister got last year married.
B
My sister got married last year.
C
My sister last year got married.

Slide 27 - Quizvraag

Choose the sentence with the correct word order.
A
We are never in a position to complain.
B
We never are in a position to complain.

Slide 28 - Quizvraag

Welke zin is juist?
A
I always do in the evening my homework.
B
I always do my homework in the evening.

Slide 29 - Quizvraag


A
Brian likes to watch TV before breakfast in bed.
B
Brian likes to watch TV in bed before breakfast.

Slide 30 - Quizvraag

In welke volgorde moet dit staan:
in school & at two o'clock
A
in school at two o'clock
B
at two o'clock in school

Slide 31 - Quizvraag

In welke volgorde moet dit staan:
tomorrow & at seven pm
A
tomorrow at seven pm
B
at seven pm tomorrow

Slide 32 - Quizvraag

What is the right order?
A
We often walk in the forest at night
B
We often walk at night in the forest.

Slide 33 - Quizvraag

Zet in de goede volgorde:

to bed Max wears his shirt every night
A
to bed Max wears his shirt every night.
B
Max wears his shirt to bed every night.
C
his shirt wears max to every night to bed.
D
Max wears his shirt every night to bed.

Slide 34 - Quizvraag

Zet in de goede volgorde:

like they to go on Saturday to the city.
A
Like they to go on Saturday to the city.
B
In the city they like to go on Saturday.
C
They like to go on Saturday to the city.
D
They like to go to the city on Saturday.

Slide 35 - Quizvraag

Ik weet nu hoe de woordvolgorde er in het Engels uit ziet
A
Ja, uit mijn hoofd
B
Nee, geen idee
C
Ja, met boek/ aantekeningen erbij

Slide 36 - Quizvraag

Planning
 • Holiday chats! 
 • Grammar : word order 

  --> homework for Thursday
 • Study vocab 5.2
 • Do parapgraph 5.2 1-6

Slide 37 - Tekstslide

WELL DONE YOU!

Slide 38 - Tekstslide