Digi-doener! | Pratende computers!

 Pratende computers!
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
InformatievaardighedenMediawijsheid+1BasisschoolGroep 6-8

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Introductie

Tijdens deze les gaan de leerlingen ervaren wat het verschil is tussen communiceren met een mens en een chatbot (een computer). De kinderen maken kennis met Stephen Hawking en de techniek die hij samen met universiteiten ontwikkeld heeft rondom spraakcomputers. Samen met de leerlingen ga je in gesprek over verschillende toepassingen en of dit meer naar een mens of computer neigt om tot slot gezamenlijk te ervaren hoe een chatbot werkt. De les heeft zowel doe- als praatopdrachten en is daardoor afwisselend en interactief. Download de handige docentenhandleiding in de bijlagen!

Instructies

Onderdelen in deze les

 Pratende computers!

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Hawking heeft voor veel innovatie gezorgd.
By NASA/Paul Alers 

Slide 3 - Tekstslide

Hoe kon hij praten?

Slide 4 - Tekstslide

Slimme samenwerking
Bron: Bloomberg: https://www.youtube.com/watch?v=OTmPw4iy0hkt

Slide 5 - Tekstslide

Praat je met een mens of met een computer?
Holle Bolle Gijs, Efteling, Kaatsheuvel, by Hullie. Navigatie: Flickr: ♥ my NDrive GPS, CC BY 20 

Slide 6 - Tekstslide

Een chatbot (chat-robot) is een computerprogramma dat met je kan praten. Een chatbot is zo geschreven dat het net lijkt of je met een mens praat.

Wat is een chatbot?

Slide 7 - Tekstslide

Dit is Chatbot Pietza!
Je kunt bij hem pizza bestellen. Of iets anders!
- Typ maar eens friet.
- En typ daarna pizza. 

Slide 8 - Tekstslide

Hoe werkt een chatbot?
Alles wat Pietza zegt is geschreven door een mens.
Zijn teksten zijn lijsten met:
Als: woorden waar de bot op reageert.
Dan: antwoorden die bij kan geven.
(De lijsten staan in de database, een verzameling gegevens waar kan het computerprogramma dingen uit kan halen.)

Dit zou de lijst bij het woord hamburgers kunnen zijn:
Als: hamburgers
Dan:
Ik HAAT hamburgers!
Bel de Mac!
Jij bent geen Italiaan!
Hamburgers zijn VIES!

Als je Pietza iets vraagt, zoekt de computer naar bekende woorden: hamburgers.
En toont hij antwoorden bij dat woord.

Slide 9 - Tekstslide

Hawking:

●  Praat via computer
●  Veel vooraf  
    geprogrammeerde zinnen 
●  Denkt als mens: flexibel
●  Bedenkt alles op het 
    moment zelf
●  Snapt associaties 
 

●  Praat via computer
●  Alleen maar vooraf 
    geprogrammeerde zinnen
●  Denkt als computer: star 
    en op één manier
●  Van te voren bedacht
●  Snapt geen associaties

Chatbot:

Slide 10 - Tekstslide

Is Hawking meer mens of meer computer?

Slide 11 - Tekstslide

Kunnen we nu nog steeds met Stephen Hawking praten?

Slide 12 - Tekstslide

Meer lessen zoals deze