Parel van een Mens

1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstKunstzinnige oriëntatieBasisschoolGroep 7

In deze les zitten 20 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Groep 7
45 min.

Slide 2 - Tekstslide

Introduceer de les 'Parel van een mens' en stel de leerlingen vragen. Waar denken zij dat dit lesblok over gaat?

Vertel in het kort wat de leerlingen kunnen verwachten van de voorbereidende les.

Nieuw woord:
Diversiteit

Slide 3 - Tekstslide

Mensen verschillen op talloze manieren, en juist die diversiteit maakt de mensheid prachtig en jou zo uniek!

Nieuw woord: diversiteit. Bespreek dit woord. 

Slide 4 - Tekstslide

Waarin kunnen wij van elkaar verschillen? Loop met de leerlingen het schema door en start een klassikaal gesprek over de verschillen die er in de klas zijn.
Diversiteit maakt de wereld kleurrijk!
Nieuw woord:
Uniek

Slide 5 - Tekstslide

Het is belangrijk om te begrijpen en te waarderen dat mensen verschillend zijn. Dat maakt de samenleving interessant. Diversiteit zorgt voor veel verschillende ideeën en oplossingen. Het is goed om deze verschillen te respecteren en te waarderen. Niemand kiest er namelijk zelf voor waar hij of zij wordt geboren.

Opdracht
Wat maakt iemand uniek/anders? In de komende 3 dia's zie je foto's. Stel bij elke foto de volgende vragen:
  • Wat zie je?
  • Hoe zou deze persoon heten?
  • Waar zou deze persoon geboren zijn?
  • Wat doet die persoon in zijn dagelijks leven?
  • Waar droomt deze persoon van?
Bespreek klassikaal. 

Nieuw woord: uniek. Bespreek dit woord.
Beantwoord de vragen

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beantwoord de vragen

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beantwoord de vragen

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

In de volgende 5 dia's zullen jullie verschillende foto's zien van het project 'Where Children Sleep' van fotograaf James Mollison. Deze fotoserie brengt de slaapkamers van kinderen over de hele wereld in beeld en geeft zo een inkijkje in hun levens, achtergronden en leefomstandigheden.

James Mollison reisde naar verschillende landen om de diversiteit van de slaapruimtes van kinderen vast te leggen, waarbij de ongelijkheden in levensstandaarden en kansen worden belicht.

Slide 10 - Tekstslide

Kijk samen met de leerlingen naar het portret van het kind en de bijbehorende slaapkamer. Wat voor achtergrondinformatie kunnen jullie uit deze foto's halen?

Slide 11 - Tekstslide

Kijk samen met de leerlingen naar het portret van het kind en de bijbehorende slaapkamer. Wat voor achtergrondinformatie kunnen jullie uit deze foto's halen?

Slide 12 - Tekstslide

Kijk samen met de leerlingen naar het portret van het kind en de bijbehorende slaapkamer. Wat voor achtergrondinformatie kunnen jullie uit deze foto's halen?

Slide 13 - Tekstslide

Kijk samen met de leerlingen naar het portret van het kind en de bijbehorende slaapkamer. Wat voor achtergrondinformatie kunnen jullie uit deze foto's halen?

Slide 14 - Tekstslide

Kijk samen met de leerlingen naar het portret van het kind en de bijbehorende slaapkamer. Wat voor achtergrondinformatie kunnen jullie uit deze foto's halen?

Slide 15 - Video

Bekijk de film ''De Geheime Club''.

Stel de leerlingen vragen:
  • Wat is de boodschap van de film?
  • Welk personage in de film laat een blijvende indruk achter en waarom?
  • Heb je ooit iemand op basis van uiterlijk verkeerd ingeschat? Zo ja, kun je een voorbeeld geven?

Slide 16 - Tekstslide

Vraag aan de leerlingen of ze de 5 W's en de H kennen en laat hen deze uitleggen. Help hen waar nodig.

Nieuw woord:
Subcultuur

Slide 17 - Tekstslide

Bespreek klassikaal:
  • Ben jij deel van een subcultuur?
  • En waarom ontstaan deze gemeenschappen eigenlijk in onze samenleving?
Nieuw woord: subcultuur. Bespreek dit woord.
  Opdracht
Voorbereiding Interview
Wie, Wat, Wanneer,
Waar, Waarom en Hoe


Maak 3 lootjes
Bedenk 3 vragen 

Vorm een groepje
van 3
Nieuw woord:
Interview

Slide 18 - Tekstslide

Opdracht
Tijdens de masterclass gaan de leerlingen iemand interviewen die ze eigenlijk niet zo goed kennen.

- Maak groepjes van drie.
- Elk groepje bedenkt drie interessante vragen waarmee ze de persoon beter willen leren kennen. 
- Zorg ervoor dat elke vraag de 5 W's (Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom) en de H (Hoe) behandelt.
- Nadat ze deze vragen hebben geformuleerd, maken ze drie lootjes. Schrijf op elk lootje één van de vragen en lever deze in. Alle ingeleverde lootjes worden bewaard voor gebruik tijdens de masterclass.

Nieuw woord: interview. Bespreek dit woord.

Masker
Nieuw woord:

Slide 19 - Tekstslide

Blik vooruit op de masterclass. Tijdens de masterclass stellen de kinderen vragen aan de conciërge van de school, gebaseerd op de interview vragen die ze in de voorbereidende les hebben opgesteld. 

Met de antwoorden uit dit interview gaan ze aan de slag om een masker te creëren dat de kenmerkende eigenschappen van de conciërge weerspiegelt. Ze zetten het masker op en maken vervolgens een foto, speciaal voor de conciërge, om hem op een bijzondere manier in het zonnetje te zetten.

Nieuw woord: masker. Bespreek dit woord.

Personen aanwezig bij de masterclass:
- Kunstenaar
- Conciërge (of een andere belangrijke spil uit de school)
- Groepsleerkracht

Wat kunnen ze verwachten van de masterclass:
- Introductie van de kunstenaar
- Terugkoppeling naar de voorbereidende les
- Uitleg van de kunstenaar wat ze gaan doen
- Aan de slag met de kunstenaar
- Afsluiten masterclass

Wat wordt er van de docent verwacht:
- De docent moet te alle tijden bij de masterclass aanwezig blijven
- De docent assisteert de kunstenaar waar nodig. De kunstenaar zal dit aan het begin van de les afstemmen met de docent
- De docent zorgt dat materialen die op school zijn geleverd of die van de school worden gebruikt klaar liggen

Diversiteit
Subcultuur
Masker
Interview
Uniek

Slide 20 - Tekstslide

Sluit de les af door de leerlingen te vragen wat ze tijdens deze les hebben geleerd en herhaal de nieuwe woorden: Interview, uniek, diversiteit, masker en subcultuur.