PRO1 - Zelfanalyse & leerdoelen

Welkom!
 • In deze training gebruiken we LessonUp

 • Voor sommige opdrachten heb je een tweede scherm nodig, bijv. je smartphone, tablet of splitscreenfunctie van je pc/laptop.

 • Ga op je tweede scherm naar: lessonup.app of installeer de LessonUp-app.
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
DidactiekHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Welkom!
 • In deze training gebruiken we LessonUp

 • Voor sommige opdrachten heb je een tweede scherm nodig, bijv. je smartphone, tablet of splitscreenfunctie van je pc/laptop.

 • Ga op je tweede scherm naar: lessonup.app of installeer de LessonUp-app.

Slide 1 - Tekstslide

Even opwarmen
Zoek via Google een afbeelding van de reisbestemming waar jij nu wel naartoe zou willen.


Stel deze in als achtergrondafbeelding in Teams. 

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Je hebt inzicht in de professionele rollen die je vervult als docent.

 • Je bespreekt een werkprobleem binnen de groep met behulp van een intervisiemethode. 

 • Je benoemt op grond van een zelfanalyse en verkregen feedback je leerdoelen.

 •  Je maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) met daarin inzichtelijk hoe je werkt aan het aantonen van je beroepsbekwaamheid.

 • Je formuleert SMART-leerdoelen en koppelt deze aan domeinen en gedragsindicatoren.

Slide 3 - Tekstslide

Programma
 • Welkom & programma
 • Terugblik op bijeenkomst 2
 • Professionele rollen van de leraar
 • Intervisie
 • Energizer door Ronald
 • Leerdoelen formuleren
 • Afsluiting en vooruitblik

Slide 4 - Tekstslide

Terugblik
We gaan zo 6 quizvragen maken over de inhoud van de vorige training. 

Succes!

Slide 5 - Tekstslide

Uit welke 3 onderdelen bestaat de eindopdracht PRO1?

Slide 6 - Open vraag

Feedback
Intervisie
Reflectie

Slide 7 - Sleepvraag

"Wat goed dat je het verschil weet tussen progressie- en discrepantiefeedback."

Dit is een voorbeeld van feedback op...
A
inhoud
B
strategie
C
modus
D
kwaliteit

Slide 8 - Quizvraag

"Je leerdoelen zijn heel goed werkbaar doordat je bij elk leerdoel de SMART-principes gebruikt."

Dit is een voorbeeld van feedback op...
A
inhoud
B
strategie
C
modus
D
kwaliteit

Slide 9 - Quizvraag

"Wat fijn dat je in deze training zo enthousiast vragen stelt aan je studiegenoten, daardoor blijft iedereen scherp!"

Dit is een voorbeeld van feedback op...
A
inhoud
B
strategie
C
modus
D
kwaliteit

Slide 10 - Quizvraag

"Ik vind het heel knap van je dat je de hele training zo actief hebt meegedaan, ook al vind je de online lessen niet zo fijn."

Dit is een voorbeeld van feedback op...
A
inhoud
B
strategie
C
modus
D
kwaliteit

Slide 11 - Quizvraag

Professionele rollen van de leraar

Slide 12 - Tekstslide

Zes rollen
 1. gastheer/-vrouw
 2. presentator
 3. didacticus
 4. leercoach
 5. pedagoog
 6. afsluiter 

Welke taken horen daarbij?

Slide 13 - Tekstslide

Je evalueert met je studenten de leerdoelen van de les.
gastheer
presentator
didacticus
leercoach
pedagoog
afsluiter

Slide 14 - Poll

Je zorgt voor een veilig leerklimaat.
gastheer
presentator
didacticus
leercoach
pedagoog
afsluiter

Slide 15 - Poll

Je heet je studenten welkom in de les.
gastheer
presentator
didacticus
leercoach
pedagoog
afsluiter

Slide 16 - Poll

Je zet activerende werkvormen in.
gastheer
presentator
didacticus
leercoach
pedagoog
afsluiter

Slide 17 - Poll

Je geeft heldere uitleg.
gastheer
presentator
didacticus
leercoach
pedagoog
afsluiter

Slide 18 - Poll

Je stimuleert de zelfsturing van je studenten.
gastheer
presentator
didacticus
leercoach
pedagoog
afsluiter

Slide 19 - Poll

Zes rollen

Slide 20 - Tekstslide

Intervisie
60  min. Neem eerst even pauze!

 • Deel de thema’s van de casussen binnen je leerteam en kies samen een casus.
 • Bepaal wie gespreksbegeleider is en wie de tijd bewaakt
 • Doorloop met elkaar de volgende stappen:

 1. De inbrenger schetst de probleemsituatie
 2. Stel verhelderende vragen aan de inbrenger
 3. Analyseer de situatie: de inbrenger luistert, maar mag niet reageren
 4. Individueel: bedenk een mogelijke oplossing
 5. Deel de oplossingsrichtingen met elkaar en geef elkaar feedback
 6. Noteer voor jezelf wat je meeneemt uit deze bespreking
Slide 21 - Tekstslide

Leerdoelen
Op basis van:

A - Reflectie op nieuwe aanpak
B - Zelfanalyse per domein 

C - formuleer je 3 leerdoelen 

Slide 22 - Tekstslide

Formuleer je leerdoelen SMART
Specifiek: Het leerdoel is in termen van concreet gedrag beschreven

Meetbaar: Het concrete gedrag is meetbaar. D.w.z.: je kunt het beoordelen aan de hand van criteria

Acceptabel: Het gedrag is gewenst / de moeite waard

Realistisch: Het doel is haalbaar en sluit aan op de zone van naaste ontwikkeling

Tijdgebonden: Het doel is binnen een bepaalde tijd te bereiken en voorzien van een deadline.

Slide 23 - Tekstslide

Formuleer je leerdoelen SMART
Twee voorbeelden van een SMART leerdoel:

 1. Aan het eind van de cursus Didactisch Handelen 1 beheers ik 3 nieuwe activerende werkvormen die ik kan inzetten in mijn online les. 

 2. Ik verzamel in de periode maart - mei systematisch feedback van mijn studenten door minimaal 1 les per week af te sluiten met een tip-top-formulier. 

Bij welke domeinen horen deze leerdoelen?

Slide 24 - Tekstslide

Opdracht
Je ziet zo een leerdoel in beeld. 

Noem 1 verbeterpunt.

Slide 25 - Tekstslide

Ik ga lesvoorbereidingsformulieren maken.

Slide 26 - Woordweb

Hoe zet ik digitale leermiddelen in?

Slide 27 - Woordweb

Ik vind het lastig om om te gaan met ordeverstoringen.

Slide 28 - Woordweb

Opdracht
Individueel (15 min.)
 • Bekijk je zelfreflectie (voorbereiding vandaag)
 • Formuleer 1 leerdoel
 • Typ jouw leerdoel in de chat

Eerder klaar? Bepaal: welke gedragsindicator(en) horen bij jouw leerdoel? Je vindt ze in de Opleidingswijzer of Startportfolio.

Slide 29 - Tekstslide

LeerdoelenNeem je leerdoelen op in het POP-formulier.

Dit formulier vind je op Fronter (training 3).

Slide 30 - Tekstslide

Afronding
Stel jezelf voor de eindopdracht 3 vragen:

 • A: Wat voor docent wil je zijn en hoe zien anderen jou? 
 • B: Waar sta jij als docent in relatie tot de bekwaamheidsdomeinen?
 • C: Hoe laat je met behulp van een portfolio zien wat voor docent jij bent?

Slide 31 - Tekstslide

Je hebt inzicht in de professionele rollen die je vervult als docent.
😒🙁😐🙂😃

Slide 32 - Poll

Je bespreekt een werkprobleem binnen de groep met behulp van een intervisiemethode.
😒🙁😐🙂😃

Slide 33 - Poll

Je benoemt op grond van een zelfanalyse en verkregen feedback je leerdoelen.
😒🙁😐🙂😃

Slide 34 - Poll

Je maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) met daarin inzichtelijk hoe je werkt aan het aantonen van je beroepsbekwaamheid.
😒🙁😐🙂😃

Slide 35 - Poll

Je formuleert SMART-leerdoelen en koppelt deze aan domeinen en gedragsindicatoren.
😒🙁😐🙂😃

Slide 36 - Poll

Vooruitblik
Inleverdatum eindopdracht PRO1: 20 april 2021

13 april: start Didactisch Handelen 1

Voorbereiding: 
 • Bekijk de tegel DID1 op Fronter
 • Bekijk de cursushandleiding van Didactisch Handelen 1
 • Verken het kwalificatiedossier van jouw opleiding
 • Vul een lesvoorbereidingsformulier in 
 • Bekijk de kennisclip 'Lessen voorbereiden'Slide 37 - Tekstslide

Afronding
Vat de training in 3 woorden samen: deel in de chat.

Slide 38 - Tekstslide