cross

6.4 Een kringloop

6.4 Een kringloop
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmboLeerjaar 1

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

6.4 Een kringloop

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen 
  • Je leert waar natuurlijk afval blijft en welke taak een organisme heeft in de voedselkringloop.
  • Je kunt uitleggen wat er met het afval in de natuur gebeurt.
  • Je kunt een voedselkringloop beschrijven, begrijpen en zelf noteren. Je kunt uitleggen waarom bemesten belangrijk is en welke soorten mest er door boeren wordt gebruikt.Slide 2 - Tekstslide

In de herfst valt het blad van de bomen
Toch verdwijnt dit langzamerhand, anders zou het bos steeds hoger komen te liggen.

Slide 3 - Tekstslide

natuurlijk afval = dode materialen van organismen
(komt terecht in de strooisellaag)
doodgravers
schimmels

Slide 4 - Tekstslide

Bodemdieren, schimmels en bacteriën zijn reducenten die het organische 'afval' opruimen (klein maken)

Slide 5 - Tekstslide

voedselketen --> voedselkringloop
Voedingsstoffen komen vrij om weer ogenomen te worden door planten
planten vormen voedsel voor dieren

Slide 6 - Tekstslide

voedselkringloop: een cirkel waar de stoffen rond gaan.

Slide 7 - Tekstslide

voedselketen: een lijn van producent (plant) naar consument (planten of diereneter) tot afvaleter en tenslotte reducent 

Slide 8 - Tekstslide

De invloed van de mens: planten oogsten, en meststoffen toedienen. (extra mineralen)

Slide 9 - Tekstslide

Opdrachten maken
maak uit het werkmapje opdracht 5
werk in tweetallen

Slide 10 - Tekstslide