Par. 4.2 Krachten meten en tekenen

4.2 Krachten meten en tekenen
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

4.2 Krachten meten en tekenen

Slide 1 - Tekstslide

Huiswerk 4.1 bespreken

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
  • Krachten met een pijl
    tekenen
  • Krachten optellen als ze in de zelfde richting gaan
  • Krachten aftrekken als ze in tegengestelde richting gaan  
  • De nettokracht bepalen

Slide 3 - Tekstslide

kracht meten
Krachten meet je met een veerunster of krachtmeter.
Elk veer heeft zijn eigen meetbereik. Hoe groter een meetbereik is, hoe meer massa je eraan kan hangen.

Slide 4 - Tekstslide

Stuggere veren
Een stugger veer is een veer dat heel moeilijk uitgerekt kan worden. je hebt dus veel kracht nodig om zo'n veer uit te rekken

Slide 5 - Tekstslide

Eisen om een kracht te tekenen

Slide 6 - Tekstslide

Krachten tekenen (krachtenschaal)
Krachten groot tekenen en de soort kracht noteren

Slide 7 - Tekstslide

Aangrijpingspunt van een kracht
Belangrijk!
Contactpunt tussen twee voorwerpen - aangrijpingspunt waar de voorwerpen elkaar raken

Geen contactpunt tussen twee voorwerpen - aangrijpingspunt is het zwaartepunt (midden van het voorwerp) (ook bij de zwaartekracht!)

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

De Normaalkracht
Fn ,  de eenheid is ook Newton.

De normaalkracht is de kracht die de zwaartekracht in evenwicht houdt.

De normaalkracht is evengroot als de zwaartekracht.
De normaalkracht is naar boven gericht
De normaalkracht begint waar het voorwerp wordt 
tegengehouden

Slide 10 - Tekstslide

De Normaalkracht
De normaalkracht kan beginnen aan de onderkant van het voorwerp als hij ergens op staat.

De normaalkracht kan beginnen aan de bovenkant van het voorwerp als hij ergens aan hangt

Slide 11 - Tekstslide

Een voorwerp in rust
Nettokracht (som van krachten) = 0 N

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Opdracht
Neem de tekening over en maak tekening 6, 2 en 4

Slide 14 - Tekstslide

Huiswerk 
Lezen TB: Heel paragraaf 2

Maken TB: 21,22, 23, 24, 25,26,27,28

Slide 15 - Tekstslide

4.2 Krachten meten en tekenen deel 2

Slide 16 - Tekstslide

Huiswerk 4.2 deel 1 bespreken

Slide 17 - Tekstslide

Leerdoelen
  • Rekenen met Fv = C x u
  • De u,F-grafiek van een slappe veer loopt steiler dan van een stugge veer
  • Bij een F,u-grafiek is de grafiek van een stugge veer steiler dan van een slappe veer
  • Bepalen van een veerconstante uit een richtingscoëfficiënt

Slide 18 - Tekstslide

Een voorwerp in rust
Nettokracht (som van krachten) = 0 N
Voorbeeld veer

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

De veerconstante

Slide 21 - Tekstslide

Veerconstante formule
C=uF
C = veerconstante 
          (N/cm)

F = kracht 
            (N)

u = uitrekafstand 
       (cm of mm of m)

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Opdracht

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Welke veer is stugger?
A
A
B
B

Slide 27 - Quizvraag

Veerconstante uit richtingscoëfficiënt bepalen
Belangrijk!
Veerconstante te bepalen uit een
F, u grafiek en niet uit u, F grafiek.Δy:Δx>ΔF:Δu=C

Slide 28 - Tekstslide

Wat is de veerconstante van de veer uit de vorige slide?

Slide 29 - Open vraag

Huiswerk
Lezen TB 4.2: Kracht meten met een veer

Maken : 29,30,31,32

Slide 30 - Tekstslide