Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie

Feline, Tess, Ewyn, Romy
M4C
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Seksuele intimidatie

Feline, Tess, Ewyn, Romy
M4C

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inhoud
1. Hoofdvraag
2. Wat is seksuele intimidatie?
3. Hoe is het ontstaan?
4. Cijfers 
5. Meningen
6. #MeToo
7. Hoe kan je het zelf oplossen?
8. Vertrouwenspersoon
9. Straatintimidatie

10. Quiz
11. Waarom beleid nodig? 
12. Huidig beleid van de overheid?
13. Waarom zo complex?
14. Standpunt politieke partijen 
15. Andere landen
16. Conclusie
17. Stellingen

Slide 2 - Tekstslide

1. Hoofdvraag
2. Wat is seksuele intimidatie
3. Hoe is het ontstaan
4. Cijfers 
5. Meningen
6. #MeToo
7. Hoe kan je het zelf oplossen
8. Vertrouwenspersoon
9. Straatintimidatie
10. Kahoot
11. Waarom beleid nodig 
12. Huidig beleid van de overheid
13. Waarom zo complex
14. Standpunt politieke partijen 
15. Andere landen
16. Conclusie
17. Stellingen 
Hoofdvraag
Is seksuele intimidatie tegen te houden?

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe is het ontstaan? 
-Jaren zeventig 
-Niet altijd veilig
-Vooral aandacht voor aanranding en verkrachting 
-Uit onderzoek blijkt 
-Mensen met een verstandelijke beperking lopen extra risico 
-Loverboys en seks via sociale media

Slide 4 - Tekstslide

Een eeuwenoud fenomeen maar in de jaren zeventig van de vorige eeuw zette de vrouwenbeweging samen met slachtoffers die niet langer wilden zwijgen het thema op de kaart onder de noemer ‘seksueel geweld’. Langzaamaan drong het besef door dat vrouwen en kinderen thuis, binnen instellingen en op straat niet altijd veilig zijn. Eerst was er vooral aandacht voor aanranding en verkrachting van vrouwen en seksueel misbruik van kinderen in het gezin.

Uit onderzoek blijkt dat meisjes en vrouwen vaak slachtoffer worden. Ook mannen en jongens kunnen slachtoffer worden, mensen met een verstandelijke beperking lopen extra risico en dat seksueel geweld ook voorkomt in de kerk en de jeugdzorg. We hebben te maken gekregen met relatief nieuwe fenomenen als loverboys en seks via sociale media. Het gaat dus om een verscheidenheid aan gedragingen die verschillen in ernst: van een seksueel getinte opmerking tot aanranding en verkrachting. 
Wat is seksuele intimidatie?
-Seksueel getint gedrag dat door de persoon aan wie het is gericht als ongewenst wordt ervaren. 

-Voorbeelden: seksueel getinte opmerkingen, seksuele gebaren of lichamelijke betasting.
Vormen: non-verbaal, verbaal en fysiek

Slide 5 - Tekstslide

Seksuele intimidatie is seksueel getint gedrag dat door de persoon aan wie het is gericht als ongewenst wordt ervaren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door seksueel getinte opmerkingen, seksuele gebaren of lichamelijke betasting.

Verbale intimidatie
Iemand stelt u bijvoorbeeld intieme vragen over uw privéleven, probeert een afspraak te maken of stuurt u seksueel getinte berichtjes.
Non-verbale intimidatie
Iemand maakt seksueel getinte gebaren, toont seksuele afbeeldingen of staart u langdurig aan.
Lichamelijk contact
Iemand probeert u zonder uw toestemming bijvoorbeeld te knijpen of te zoenen.
Cijfers over fysieke seksuele intimidatie
Cijfers over niet fysieke seksuele intimidatie

Slide 6 - Tekstslide

linkse plaatje: 
intimidatie komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Respectievelijk 11,0% en 31,0% van de mannen en de vrouwen tussen de 15 en 24 jaar heeft ooit in zijn of haar leven fysieke seksuele grensoverschrijding meegemaakt. Bij mannen en vrouwen tussen de 25 en 70 jaar is dit respectievelijk 13,1% en 42,2%.

rechtse plaatje:
Ongeveer 3 op de 10 mannen en ongeveer de helft van de vrouwen hebben één of meerdere vormen van niet-fysieke seksuele grensoverschrijding meegemaakt.

Slide 7 - Tekstslide

Sommige mensen vinden dat je overdrijft, maar dat is niet zo.
De 1 vind dat het ongewenst als je een seksueel grapje maakt.
Maar de ander kan dat juist leuk vinden, en kan het ongewenst vinden als iemand onder het praten de hele tijd naar je borsten kijkt.
Het ligt er maar net aan hoe iemand iets ervaart, en niets is overdreven.

Slide 8 - Tekstslide

verschillende meningen over #MeToo
kijkersvragen
1. Door welke man begon het?
2. Hoelang heeft hij vrouwen lastig gevallen?
3. Met welke #vroeg de actriece te tweete?

Slide 9 - Tekstslide

1. Harvey Weinstein
2. jaren lang
2. #MeToo

Slide 10 - Video

Zo ontstond #MeToo
hoe kan je het zelf oplossen? 
-Voor jezelf opkomen
-Maak duidelijk 
-Hoe langer je wacht
-Vertrouwenspersoon

Slide 11 - Tekstslide

Wanneer jij met een van bovenstaande uitingen van seksuele intimidatie geconfronteerd wordt, is het belangrijk dat je voor jezelf opkomt. Lach er niet om, maar maak diegene duidelijk dat je hier niet van gediend bent en dat hij of zij hiermee moet stoppen. Hoe eerder je dit duidelijk maakt, hoe beter. Hoe langer je wacht, hoe langer diegene hiermee door 
zou kunnen gaan en dan kan het ook steeds erger worden. Als het dan niet stopt, is het belangrijk om erover te praten. Schakel bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon in.
vertrouwenspersoon
-Vertrouwelijke zaken kwijt kunnen 
-Betrekking op bijvoorbeeld seksuele intimidatie.
-Komen vaak voor binnen een bedrijf of school
-Speciale cursus of opleiding voor gevolgd.
-Zijn over het algemeen gewoon vrienden 


Slide 12 - Tekstslide

Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen een bedrijf, school of de directe omgeving van mensen, aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Vaak heeft dit betrekking op bijvoorbeeld seksuele intimidatie.
•Vertrouwenspersonen komen vaak voor binnen een bedrijf of school. De persoon heeft hier dan een speciale cursus of opleiding voor gevolgd. Vertrouwenspersonen in de directe omgeving van mensen met problemen zijn over het algemeen gewoon vrienden die het niet erg vinden om problemen van anderen aan te horen en daar eventueel bij te helpen.
0

Slide 13 - Video

straatintimidatie
kijkersvragen 
1. Wat zijn catcalls?
2. Wat probeert ze hiermee?
3. Wanneer begon ze hiermee?
4. Hoe is ze bekend geworden?

Slide 14 - Tekstslide

1. seksistische opmerkingen 
2. hiermee probeert ze bewustzijn te creëren over seksuele intimidatie
3. ze begon in 2016 
4.door de #MeToo-beweging 

Hoeveel procent komt fysieke intimidatie voor bij vrouwen?
(tussende 15-24)
A
42.2%
B
31.0%
C
13.1%
D
28.6%

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat houd seksuele intimidatie in?
A
Iemand maakt seksuele getinte opmerkingen
B
iemand probeert zonder je toestemming je aan te raken op plekken waar je dat niet wilt
C
Seksueel getint gedrag dat door de persoon aan wie het gericht is als ongewenst word ervaren.
D
Iemand stelt bvb intieme vragen of probeert een afspraak te maken

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel op de 10 mannen hebben één of meerdere vormen van niet-fysieke seksuele grensoverschrijding meegemaakt?
A
3 op de 10
B
2 op de 10
C
5 op de 10
D
4 op de 10

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

In welke jaren zette vrouwen het thema seksueel geweld op de kaart?
A
Jaren zeventig
B
Jaren zestig
C
Jaren tachtig
D
Jaren negentig

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bij welke leeftijd komt niet fysieke intimidatie het meest voor?
A
25-70
B
15-24
C
15-30
D
40-70

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarom beleid noodzakelijk
1. Heeft grote impact op mensen
2. Is grensoverschrijdend
3. Gaat over privacy schending, geweld en andere strafbare feiten

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huidige beleid van de overheid
-Seksueel geweld en seksueel misbruik  zijn strafbaar.
-De wet doet daar uitspraken over (artikelen 239 tot 250 in het Wetboek van Strafrecht). 
-Juridische invalshoek is artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht.

Slide 21 - Tekstslide

Seksueel geweld en seksueel misbruik zijn strafbaar.
De wet doet daar uitspraken over (artikelen 239 tot 250 in het Wetboek van Strafrecht). 
Juridische invalshoek is artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht:
‘Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit, of mede bestaan uit, het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt als schuldig aan verkrachting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.’ Het slachtofferschap wordt bepaald door de wet, ook als het seksuele contact van beide kanten gewenst was (bijv. als een meisje van 14 seksueel contact heeft met een man van 40).
Waarom zo complex? 
-Meerdere invalshoeken
-Niet-strafbaar seksueel gedrag kan grensoverschrijdend zijn. 
-Juridische invalshoek
-Psychologische benadering  
-Sociologische invalshoek

Voorbeeld: Sexting (een verzamelterm voor het maken en versturen van seksueel getinte berichten of pikante foto’s en video’s)

Slide 22 - Tekstslide

Omdat er meerdere invalshoeken zijn:
Ook niet-strafbaar seksueel gedrag kan grensoverschrijdend zijn. 
Naast de juridische invalshoek, waarin strafbaar gedrag van plegers wordt beschreven, wordt dan ook vaak een psychologische benadering gehanteerd, die uitgaat van de beleving van het slachtoffer. Dat is belangrijk bij de behandeling van problemen, maar ook in onderzoek wordt daarnaar gekeken. 
Een derde benadering is de sociologische invalshoek, waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt beschreven in termen van ongelijke 
machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen.

Voorbeeld: Sexting (een verzamelterm voor het maken en versturen van seksueel getinte berichten of pikante foto’s en video’s)
standpunt van politieke partijen
PvdA: Vrijheid om onszelf te zijn is een groot goed en is het verdedigen waard. Daarom dien ik een initiatiefwet in die regelt dat seksuele intimidatie als overtreding wordt opgenomen in het wetboek van Strafrecht. Lodewijk Asscher

Zes politieke partijen willen dat er een aanvalsplan komt tegen seksueel ongewenst gedrag. GroenLinks, D66, PvdA, PvdD, SP en 50PLUS 

Seksuele intimidatie en geweld zijn voor de VVD nooit acceptabel. Nee is nee. Iedereen heeft recht op een veilige werkomgeving

Slide 23 - Tekstslide

PvdA: Vrijheid om onszelf te zijn is een groot goed en is het verdedigen waard. Daarom dien ik een initiatiefwet in die regelt dat seksuele intimidatie als overtreding wordt opgenomen in het wetboek van Strafrecht. Lodewijk Asscher

Zes politieke partijen willen dat er een aanvalsplan komt tegen seksueel ongewenst gedrag. GroenLinks, D66, PvdA, PvdD, SP en 50PLUS 

Seksuele intimidatie en geweld zijn voor de VVD nooit acceptabel. Nee is nee. Iedereen heeft recht op een veilige werkomgeving
Andere landen? 

Slide 24 - Tekstslide

De Nederlandse cijfers zijn dus hoger. Dat betekent niet per se dat seksueel geweld in Nederland vaker voorkomt. De verklaring van de Europese onderzoekers lijkt waarschijnlijk: Nederlandse vrouwen herkennen seksueel geweld eerder als zodanig en accepteren dat wellicht minder snel. De reden daarvoor zou kunnen zijn dat we in Nederland open zijn over seksualiteit en er op scholen aandacht aan besteden, waardoor mensen eerder in de gaten hebben wat onacceptabel gedrag is
Definitieve oplossing mogelijk?
(Conclusie) 
-Tegen te houden 
-Normen, waarden en gedragsregels 
-Haalbaar 
-Stoornis voorkomen
-MeToo beweging 
-Niet meer te tolereren
-Oplossing 

Slide 25 - Tekstslide

In principe is seksuele intimidatie tegen te houden als iedereen zich aan de normen, waarden en gedragsregels houdt. De vraag is of het haalbaar is. Niet iedereen heeft dezelfde normen en waarden. Ook kan er bijvoorbeeld een ziekte aan ten grondslag liggen bijvoorbeeld bij pedofielen. We denken dat de MeToo beweging er in ieder geval voor heeft gezorgd dat er veel meer over bekend is geworden en dat de gedragsregels ook meer duidelijk zijn gemaakt. De maatschappij heeft aangegeven dit soort gedrag niet meer te tolereren. We hopen dat dit bijdraagt aan de oplossing van dit probleem. 
nafluiten/naroepen
gaat te ver

Slide 26 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

#MeToo is uit de
hand gelopen

Slide 27 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

als je foto's worden gelekt
is dat je eigen fout

Slide 28 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies