TL 3 oefentoets Politiek

OEFENTOETS POLITIEK 
* GEBRUIK DE BEGRIPPENLIJST IN TEAMS/BESTANDEN            
* OVER DEZE BEGRIPPEN GAAT OOK DE SE-TOETS!                      
             * SCHRIJF ALLE ANTWOORDEN OP JE TOETS BLAD!                   
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

OEFENTOETS POLITIEK 
* GEBRUIK DE BEGRIPPENLIJST IN TEAMS/BESTANDEN            
* OVER DEZE BEGRIPPEN GAAT OOK DE SE-TOETS!                      
             * SCHRIJF ALLE ANTWOORDEN OP JE TOETS BLAD!                   

Slide 1 - Tekstslide

NU VOLGT THEMA POLITIEK 
LEES DE VRAGEN GOED! 

Slide 2 - Tekstslide

12. Wie zitten er in het kabinet?
A
minsters en staatssecretarissen
B
ministers en de koning
C
De Eerste Kamer en de ministers
D
De Tweede kamer en het parlement

Slide 3 - Quizvraag

Directe democratie

Indirecte democratie

IJe stemt in onze klaslokaal  
Je gaat naar een sportveld om over een nieuwe tribune  te stemmen 
Er is een volksvertegenwoordiging 
Referendum
Stemmen op een partij
Nederland is een..

Slide 4 - Sleepvraag


14.Wat is te zien op het filmpje?
A
Compromissen
B
Actief kiesrecht
C
Passief kiesrecht
D
Volksvertegenwoordiging

Slide 5 - Quizvraag

15. Wat betekent het woord?

compromis
A
uitleggen
B
bijna
C
massaal
D
oplossing waarbij iedereen een beetje toegeeft

Slide 6 - Quizvraag

16. Passief kiesrecht betekent dat je
A
je mag gaan stemmen
B
kandidaat mag zijn en op jou gestemd wordt
C
je niet gaat stemmen en thuis blijft
D
je alleen onder begeleiding mag stemmen

Slide 7 - Quizvraag

17. Welk kenmerk hoort NIET bij linkse partijen?
A
Gelijkwaardigheid
B
De overheid zorgt voor gelijke kansen
C
Opkomen voor zwakkeren
D
Overheid is niet actief je moet zelfstandig zijn

Slide 8 - Quizvraag

18.Welk kenmerk hoort NIET bij rechtse partijen?
A
Eigen verantwoordelijkheid
B
Passieve overheid, je moet zelfstandig zijn
C
Alle mensen moeten gelijke kansen hebben
D
De overheid zorgt voor orde en veiligheid

Slide 9 - Quizvraag


19. Liberalisme draait vooral om.....
A
naastenliefde en religie
B
vrijheid
C
milieu
D
gelijkwaardigheid

Slide 10 - Quizvraag


20. Christen- democratie Draait vooral om....
A
naastenliefde en samenwerking
B
vrijheid
C
milieu
D
gelijkwaardigheid

Slide 11 - Quizvraag


21. Sociaal-democratie draait vooral om.....
A
naastenliefde en religie
B
vrijheid
C
milieu
D
solidariteit en gelijkwaardigheid

Slide 12 - Quizvraag

22. Het woord oppositie van oppositiepartijen betekent...
A
Voorstanders van het beleid vd regering
B
Partijen in de regering
C
Alle partijen die niet in de regering zitten
D
Partijen in de Eerste Kamer

Slide 13 - Quizvraag

23. Welke drie machten worden er gescheiden bij de trias politica?
A
Wetgevende, wetmakende en rechtsprekende macht
B
Wetgevende, plichtgevende en uitvoerende macht
C
Wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht.
D
wetgevende, ambtelijke en koninklijke macht

Slide 14 - Quizvraag

24. Politici die in hun programma zeggen dat zij "de wil van het volk" als uitgangspunt hebben noem je
A
Populisten
B
Sociaal - democraten
C
Christen- democraten
D
Liberalen

Slide 15 - Quizvraag

25. Wie zitten in de Regering
A
ministers en koning
B
de Tweede Kamer
C
de Eerste en Tweede kamer
D
De mensen die de koning controleren

Slide 16 - Quizvraag

EINDE MEERKEUZE 
JE GAAT NU BEGRIPPEN TOEPASSEN IN OPEN VRAGEN  

De SE-TOETS POLITIEK EN PLURIFORM IN DE TOETSWEEK HEEFT VEEL MEERKEUZE MAAR OOK ENKELE OPEN VRAGEN 

Slide 17 - Tekstslide

NA DE TOETS DE WERKKAART 
1. Hoe is de groep ontstaan: wanneer, hoe groot, waar en waarom? (de historische achtergrond)
2. Welke normen en waarden heeft de cultuur (wat willen ze, hoe denken ze, hoe gedragen ze zich )
3. Aan welke kenmerken is de cultuur te herkennen? (ook foto’s!)

Slide 18 - Tekstslide

Jullie verslag Pluriform 
De tekst ziet er verzorgd uit en 2 pagina's uitwerking per persoon 
* Voorblad (namen, klas, onderwerp)                                                                                     
*Inhoudsopgave met bladzijde nummering                                                                    * *Inleiding met uitleg waarom deze groep gekozen?                                                      
* Uitwerking (minimaal 2 pagina's per persoon )                                                           *  *conclusie en eigen mening                                                                                                                           

Slide 19 - Tekstslide