Hoofdstuk 1: Stoffen - Les 1 BK

Stoffen
Hoofdstuk 1 - Les 1
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Stoffen
Hoofdstuk 1 - Les 1

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we doen vandaag?
- Interactieve uitleg
- zelfstandig werken aan de opdrachten

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen
Doel van de les:
 • weten hoe een stof is opgebouwd
 • kunnen uitleggen wat het deeltjesmodel is
 • verschil van Kelvin en Celsius kunnen uitrekenen
 • uitleggen wat er gebeurt bij lijmen 
 • de faseovergangen kunnen verklaren met het deeltjesmodel

Slide 3 - Tekstslide

Iedere stof...

...heeft een unieke combinatie van stofeigenschappen!

Slide 4 - Tekstslide

Waar denk je aan bij het woord: Deeltjesmodel

Slide 5 - Woordweb

Stofeigenschappen
Om een stof te herkennen kijk je welke eigenschappen die stof heeft.

Er bestaan geen verschillende stoffen die precies dezelfde eigenschappen hebben.

Als er maar 1 stofeigenschap anders is, gaat het om een andere stof!

Slide 6 - Tekstslide

Welke stofeigenschappen zijn er?
Voorbeelden van stofeigenschappen:
 • kleur
 • geur
 • smaak 
 • fase bij kamertemperatuur 
       (vast, vloeibaar of gasvormig)
 • brandbaarheid
 • smeltpunt en kookpunt
 • geleiding
 • dichtheid
 • wel of niet magnetisch

Slide 7 - Tekstslide

Is vorm een stofeigenschap?
A
ja
B
nee

Slide 8 - Quizvraag

Vorm is geen stofeigenschap!
Stoffen kunnen in meerdere vormen voorkomen.

Voorbeeld: water
water in vaste vorm: ijsklontje
water in vloeibare vorm: in een glas
water in gasvorm: waterdamp

Maar het blijft water!

Slide 9 - Tekstslide

Moleculen als bouwstenen
Waar bestaan stoffen uit?

Alle stoffen bestaan uit moleculen.

Een molecuul is het kleinste deeltje van een stof dat nog alle eigenschappen van die stof heeft.

Als je een molecuul nog verder gaat bekijken bestaat het uit atomen.

Slide 10 - Tekstslide

Voorbeeld molecuul en atomen
Water (                 ) bestaat uit watermoleculen.

Watermoleculen bestaan uit twee soorten atomen, waterstof (H) en zuurstof (O).

Een watermolecuul bestaat uit 2 waterstofatomen en 1 zuurstofatoom
H2O

Slide 11 - Tekstslide

Het deeltjesmodel
Wordt gebruikt om stofeigenschappen en verschijnselen beter te begrijpen

Slide 12 - Tekstslide

De moleculen van 1 stof zijn allemaal gelijk aan elkaar
A
waar
B
niet waar

Slide 13 - Quizvraag

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Kelvin vs Celsius
Kelvin geeft eigenlijk geen temperatuur aan, maar de hoeveelheid warmte energie!
0 K = 0 warmte energie! En lager dan dat kun je niet. 


Slide 16 - Tekstslide

Lijmen
Bij lijmen kleven twee materialen aan elkaar.

Lijm bestaat uit twee onderdelen: 
- Oplosmiddel
- Bindmiddel

Als de lijm is aangebracht, verdamt de oplosmiddel en blijft de bindmiddel kleven. 

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Fasen van stoffen

Slide 19 - Tekstslide

vaste stof
 • Heeft een eigen volume.
 • Heeft een eigen vorm. kristal structuur
 • De deeltjes liggen steeds op dezelfde plaats, bewegen een heel klein beetje.
 • Moleculen trillen zacht
 • Ze trekken elkaar sterk aan.
 • Er is weinig ruimte tussen de deeltjes.

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Verklaar de gebeurtenis uit het filmpje met het deeltjesmodel
A
de moleculen van een stof veranderen niet
B
de moleculen van een stof bewegen
C
de moleculen van een stof trekken elkaar aan

Slide 22 - Quizvraag

vloeistof
 • Heeft een eigen volume.
 • Heeft geen eigen vorm.
 • De deeltjes bewegen door elkaar heen.
 • De deeltjes trekken elkaar een beetje aan.
 • Moleculen trillen een beetje
 • Er is een beetje ruimte tussen de deeltjes.

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

Verklaar de gebeurtenis uit het filmpje met het deeltjesmodel
A
de moleculen van een stof veranderen niet
B
de moleculen van een stof bewegen
C
de moleculen van een stof trekken elkaar aan

Slide 25 - Quizvraag

gas
 • Heeft geen eigen volume.
 • Heeft geen eigen vorm.
 • De deeltjes bewegen op hoge snelheid door elkaar. 
 • Ze trekken elkaar bijna niet aan.
 • Moleculen trillen heel veel
 • Er is heel veel ruimte tussen de deeltjes

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video

In een gas bewegen de moleculen
A
Heel snel
B
Heel langzaam

Slide 28 - Quizvraag

1

3

2
4

4

4

4

4

4

Vast
Gas
Vloeibaar
Smelten
Stollen
Verdampen
Condenseren
Sublimeren
Rijpen

Slide 29 - Sleepvraag

In de vaste fase van een stof kunnen de moleculen niet bewegen
A
waar
B
niet waar

Slide 30 - Quizvraag

Bij welke fase bewegen de deeltjes het snelst?
A
Vast
B
Vloeistof
C
Gas
D
Ze bewegen altijd even snel

Slide 31 - Quizvraag

Leerdoelen behaald?!

Slide 32 - Tekstslide

Huiswerk voor de volgende keer:
Paragraaf 1: Maak opdracht 1 t/m 22
Paragraaf 2: Maak opdracht 1 t/m 14

Let op! Maak de lastige opgaven eerst!

Slide 33 - Tekstslide