5v_H4_p1_dynamische kusten

De Nederlandse kust
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
aardrijkskundeVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 5

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

De Nederlandse kust

Slide 1 - Tekstslide

Doel

Opbouw en processen van de Nederlandse kust
beschrijven en herkennen

Slide 2 - Tekstslide

Hoge begrippendichtheid....
 1. Natuurlijke kustprocessen
  (zeestroming, getijdestroming, vloed, eb,
  springtij, doodtij, erosie, sedimentatie, zachte kusten)
 2. Drie soorten kusten
  (wadden, zeedijken, waterkeringen, harde kusten, waterkeringen, estuaria, bolwerkvorming)

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Link

Welke begrippen (par 1)
kwamen terug in het filmpje?

Slide 5 - Woordweb

De dynamische Nederlandse kust
 1. Zeestroming
 2. Getijdenstroming
 3. Opbouw
 4. Afbraak


Slide 6 - Tekstslide

Bekijk de begrippen
Bedenk hoe je ze kunt uitbeelden
Thuis: wees creatief
School: zand met bak :)

Slide 7 - Tekstslide

Hoge begrippendichtheid....
 1. Natuurlijke kustprocessen
  (zeestroming, getijdestroming, vloed, eb,
  springtij, doodtij, erosie, sedimentatie, zachte kusten)
 2. Drie soorten kusten
  (wadden, zeedijken, waterkeringen, harde kusten, waterkeringen, estuaria, bolwerkvorming)

Slide 8 - Tekstslide

Opdracht
 • Thuis: Beeld twee natuurlijke kustprocessen uit en één soort kust met bijbehorende kenmerken (MAAK FOTO's)
 • Klas: estafette fantasie NL'se kust
Laat de volgende begrippen terugkomen:
zachte kust, wadden, estuaria, delta, bolwerkvoming,
zeedijken, duinen (MAAK FOTO's)

Slide 9 - Tekstslide

Wat hebben we uitgebeeld?
Herkennen we de elementen vd NL'se kust?

Slide 10 - Open vraag

Zachte kust:
Zand en klei

Z -> N
1. Estuariumkust
2. Duinenkust
3. WaddenkustHarde kust:
gevormd door de mens

1. Zeewerende dijken in een duinenkust
2. Dammen; kustlijnverkorting
3. Strekdammen en pieren

Slide 11 - Tekstslide

Estuarium

Slide 12 - Tekstslide

Zeewerende dijk

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Dreiging
 1. Zeespiegelstijging
 2. Bodemdaling (kanteling + inklinken)
 3. Combinatie van 1 en 2: relatieve zeespiegelstijging
 4. Klimaatverandering: instabiel weer -> meer stormen

Slide 15 - Tekstslide

Nieuw kustbeheer
"zacht waar het kan, hard waar het moet"

1. Vooroever en zandsuppletie
2. Dynamisch kustbeheer: ruimte voor de zee
3. Combinatie veiligheid, natuur en recreatie
4. harde kustverdediging
5. Tegengaan bebouwing, bolwerkvorming

Slide 16 - Tekstslide

Bolwerkvorming
Kustbebouwing belemmert beweeglijkheid kust: 
Bolwerken zijn belemmering voor dynamisch handhaven

Bolwerkvorming verhoogt overstromingsrisico ➔ 
Bebouwingscontouren moeten de kuststrook veiligstellen

Slide 17 - Tekstslide

Voorbeeld van bolwerk-vorming
Gevaar: Zee komt “achterlangs” het land binnen
OF “voorlangs” onder de dijk door = verzilting

Hondsbossche Zeewering

Slide 18 - Tekstslide

Hondsbossche Zeewering
Bij harde waterkeringen ontstaat er bolwerkvorming. Deze waterkeringen zijn niet flexibel en bewegen dus niet mee met de dynamische kustprocessen. Bij de overgangen naar zachte kustverdedigingen ontstaan zwakke punten.
Hier is gekozen voor een hybride waterkering. Het strand is verbreed, voor deze redenen:
- extra recreatiemogelijkheden
- lagere kosten dan dijkverzwaring
- betere overgang tussen hard en zacht
Voor
Na

Slide 19 - Tekstslide

Bij het Zwin, bij Bergen 
en op Texel krijgt 
de zee de ruimte om 
het land in te stromen. 
Dit heet een slufter

Door regelmatige overstromingen vanuit de zee krijgt het natuurgebied een hoge biodiversiteit

Slide 20 - Tekstslide