Imparfait

Aujourd'hui:
 l'imparfait/ de onvoltooid verleden tijd

Doel: À la fin du cours vous pouvez utiliser l'imparfait.
Aan het einde van de les kunnen jullie de imparfait herkennen & gebruiken om aan te geven dat iets in het verleden heeft plaatsgevonden. 
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Aujourd'hui:
 l'imparfait/ de onvoltooid verleden tijd

Doel: À la fin du cours vous pouvez utiliser l'imparfait.
Aan het einde van de les kunnen jullie de imparfait herkennen & gebruiken om aan te geven dat iets in het verleden heeft plaatsgevonden. 

Slide 1 - Tekstslide

présent: tegenwoordige tijd (ik loop)
passé composé: voltooid verleden tijd (ik heb gelopen)
Imparfait: onvoltooid verleden tijd (ik liep)

Slide 2 - Tekstslide

Présent
Chanter = zingen

Je                 chante
Tu                 chantes
il/elle/on   chante
nous           chantons
vous            chantez
ils/elles      chantent
Imparfait


Je                   chantais
tu                    chantais
il/elle/on      chantait
nous              chantions
vous              chantiez
ils/elles        chantaient

Slide 3 - Tekstslide

Présent
Chanter = zingen

Je                 chante
Tu                 chantes
il/elle/on   chante
nous           chantons
vous            chantez
ils/elles      chantent
Imparfait


Je                   chantais
tu                    chantais
il/elle/on      chantait
nous              chantions
vous              chantiez
ils/elles        chantaient

Slide 4 - Tekstslide

Hoe gebruik je de imparfait?

stap 1: je pakt de nous-vorm van de présent

Stap 2: knip -ons eraf

Stap 3: voeg de uitgangen van de imparfait toe


Bijvoorbeeld: finir = eindigen
1. nous finissons 
2. finiss = stam (-ons)
3. nous finissions


Uitgangen van de imparfait

Je                            -ais
Tu                            -ais
Il/elle/on.             -ait
Nous.                    -ions
Vous.                     -iez
ils/elles                -aient

Bijvoorbeeld: Chanter = zingen
1. Nous chantons
2. Nous chant (-ons)
3. Nous chantions = wij zongen

Slide 5 - Tekstslide

Combineer de personen met de juiste uitgangen (imparfait)
-ais
-ais
- ait
- ions
- iez
-aient
Je
Tu
il/elle/on
Nous
Vous
Ils / elles

Slide 6 - Sleepvraag

vertaal: ik keek (kijken = regarder)
A
Je regardais
B
je regarde
C
J'ai regardé
D
tu regardes

Slide 7 - Quizvraag

Vertaal: wij vertelden
(vertellen: raconter)
A
nous racontons
B
nous avons raconté
C
nous racontions
D
vous racontiez

Slide 8 - Quizvraag

Vertaal: jullie praatten

Slide 9 - Open vraag

Zij gingen (aller)

Slide 10 - Open vraag

Avoir

schrijf allemaal de présent van avoir op

J'ai                      Ik heb
....                         jij hebt
....                        ...
....                        etc.

Slide 11 - Tekstslide

Avoir
stap 1: de nous-vorm in de présent
stap 2: knip -ons eraf
stap 3: voeg de uitgang van de imparfait toe

j'avais
tu avais
il/elle avait
nous avions
vous aviez
ils/elles avaient

Slide 12 - Tekstslide

Vertaal: Jullie hadden

Slide 13 - Open vraag

Zij hadden (avoir)

Slide 14 - Open vraag

Onregelmatig werkwoord: être (zijn)
Présent                                    Imparfait                                       
Je suis                                      j'étais
tu es                                          tu étais
il/elle est                                 il/elle était
nous sommes                      nous étions
vous êtes                                vous étiez
ils/elles sont                         ils/elles étaient
Het is: c'est                            Het was: c'était

Slide 15 - Tekstslide

Vertaal: Hij was
A
il étais
B
il êtrait
C
il était
D
il étrions

Slide 16 - Quizvraag

Toen ik klein was (être), ging (aller) ik op de fiets naar school

Slide 17 - Open vraag

Quand j'étais petit(e), j'allais à l'école en vélo.

Slide 18 - Tekstslide