Training Effectief digitaal lesgeven

Tekst
Chantal Brandenburg
Effectief Digitaal Lesgeven
KSG Apeldoorn
08-07-2019
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
CommunicatieHBOBeroepsopleidingStudiejaar 1-4

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 150 min

Onderdelen in deze les

Tekst
Chantal Brandenburg
Effectief Digitaal Lesgeven
KSG Apeldoorn
08-07-2019

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inhoud training
 • Voorstellen
 • Wat gebeurt er al in de les?
 • Onderwijsleergesprek 
 • Effectief digitaal lesgeven 
 • Theorie
 • inspiratie apps 
 • Uitleg praktijkopdracht 
 • Pauze 
 • Aan de slag: les ontwerpen 
 • Presentatie en feedback 
 • Afronding 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doelen
Aan het einde van de training kun je:

 1. Op basis van je leerdoelen een (digitale) tool kiezen die past bij je onderwijs.
 2. Gebruik maken van theorie en modellen gericht op de ondersteuning. van effectief digitaal lesgeven
 3. Een les ontwerpen die je in je onderwijspraktijk kunt gebruiken.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat verwacht je deze training te leren?

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide


explain everything hersen actief betrekken door de leerstof uit te leggen.
 apps
Nearpod / LessonUp
Quizlet
Edpuzzels
Forms
Sway
Screencast-0-matic
Curiscope.com
Class Notebook
Popplet


Slide 6 - Tekstslide

Optie: Beste voorbeeld op een Padlet zetten
Welke digitale tools
gebruik je in de les?

Slide 7 - Woordweb

Of kies hiervoor een digitale (activerende)  werkvorm. 
Onderwijsleergesprek

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Toekomst van het onderwijs
 • Belang van kennis
 • Veel meningen
 • Rol van de docent
 • 21st century skills
 • Adaptief 

Slide 11 - Tekstslide

Het meest belangrijk vinden de experts ruimte voor reflectie, het stellen en bereiken van persoonlijke doelen, leren in levensechte situaties en kritisch denken. Radicaal ingrijpende ideeën, zoals ‘herontwerp de school’, vinden de experts zowel weinig belangrijk als weinig haalbaar. En de typische 21e-eeuwse vaardigheden, zoals 

informatievaardigheden, waar iedereen het over heeft? Die hebben volgens de experts helemaal niet zo’n hoge prioriteit, maar het zijn wel zaken die eenvoudig bereikt kunnen worden. Wat wel zeer belangrijk werd gevonden is een degelijk kennis- en vaardigheidsbasis!

Om de impasse te doorbreken adviseert Kirschner om bij het uitzetten van onderwijsbeleid te komen tot een drietrapsprocedure:

De eerste trap is het leggen van een kennisfundament waarmee leerlingen goed kunnen functioneren in het vervolgonderwijs en in hun toekomstige loopbaan.
De tweede trap is ervoor zorgen dat leerlingen het gevoel krijgen dat zij ook echt iets kunnen met wat zij geleerd hebben. De competenties die ze daarvoor nodig hebben zijn kennis toepassen in uiteenlopende situaties, problemen oplossen en samenwerken.
De derde trap is het ontwikkelen van hogere-orde denkvaardigheden zoals metacognitie en reflectie. Dat zijn de vaardigheden die aan de basis liggen van een leven lang leren en kritisch denken.

Om de impasse te doorbreken adviseert Kirschner om bij het uitzetten van onderwijsbeleid te komen tot een drietrapsprocedure:

De eerste trap is het leggen van een kennisfundament waarmee leerlingen goed kunnen functioneren in het vervolgonderwijs en in hun toekomstige loopbaan.
De tweede trap is ervoor zorgen dat leerlingen het gevoel krijgen dat zij ook echt iets kunnen met wat zij geleerd hebben. De competenties die ze daarvoor nodig hebben zijn kennis toepassen in uiteenlopende situaties, problemen oplossen en samenwerken.
De derde trap is het ontwikkelen van hogere-orde denkvaardigheden zoals metacognitie en reflectie. Dat zijn de vaardigheden die aan de basis liggen van een leven lang leren en kritisch denken.
Om de impasse te doorbreken adviseert Kirschner om bij het uitzetten van onderwijsbeleid te komen tot een drietrapsprocedure:

De eerste trap is het leggen van een kennisfundament waarmee leerlingen goed kunnen functioneren in het vervolgonderwijs en in hun toekomstige loopbaan.
De tweede trap is ervoor zorgen dat leerlingen het gevoel krijgen dat zij ook echt iets kunnen met wat zij geleerd hebben. De competenties die ze daarvoor nodig hebben zijn kennis toepassen in uiteenlopende situaties, problemen oplossen en samenwerken.
De derde trap is het ontwikkelen van hogere-orde denkvaardigheden zoals metacognitie en reflectie. Dat zijn de vaardigheden die aan de basis liggen van een leven lang leren en kritisch denken.
21st century skills
Het model voor 21e eeuwse vaardigheden zoals het is ontwikkeld door SLO en Kennisnet. © SLO/Kennisnet

Slide 12 - Tekstslide

Goed nadenken over alle informatie.
● Informatie in logische stukjes opdelen.
● Een schema of tekening van de informatie maken.
● Informatie versimpelen.
● Mogelijke oplossingen bedenken en uitproberen.
● Oplossingen automatiseren door algoritmisch te denken (een stroomschema maken).
● De oplossing algemeen maken en toepassen op soortgelijke problemen.


 Computationeel denken: Een collectie denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en -gereedschappen.
 ICT-basisvaardigheden: De kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van computers13 en netwerken te begrijpen, om te kunnen omgaan met verschillende soorten technologieën en om de bediening, de mogelijkheden en de beperkingen van technologie te begrijpen.
 Mediawijsheid: Het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld (Raad voor Cultuur, 2005).
 Informatievaardigheden: Het scherp kunnen formuleren en analyseren van informatie uit digitale bronnen, het op basis hiervan kritisch en systematisch zoeken, selecteren, verwerken, gebruiken en verwijzen van relevante informatie en deze op bruikbaarheid en betrouwbaarheid beoordelen en evalueren (Brand-Gruwel & Wopereis, 2010).

Aan welke 21e eeuwse vaardigheden
zou je meer aandacht willen
besteden in je les?

Slide 13 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Effectief didactisch handelen
 • TPACK-model
 • SAMR-model
 • Inzet technologie niet het doel
 • Starten vanuit vakinhoud en didactiek

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ben je bekend met het TPACK-model?
A
Ja
B
Nee

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Video

Deze slide heeft geen instructies

TPACK

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SAMR

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Effectief digitaal lesgeven
 • Gebruiken als middel
 • Waar wel waar niet gebruiken
 • Multimedia principe/ mindmap
 • Belang van instructie en kennisoverdracht
 • Basisvaardigheden docent aanwezig
 • Oog op werkgeheugen
 • Toegevoegde waarde technologie

Slide 20 - Tekstslide

samenvatten van leerstof mindmap geven overzicht , structuur en verbinden informatie. Ook spreekt het creativiteit aan.

voorleesstem sneller zetten waardoor je minder kan afdwalen met je gedachten

hersen actief betrekken door de leerstof 

Leren met bewegen lopen quizlet 


Aandacht hoe meer aandacht lesstof krijgt 
Hoe beter die in het geheugen wordt opgeslagen de lln kan moeilijk afdwalen om dat hij moet reageren.uit te leggen.
Inspiratie

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Quizlet
 • Twee of drie voorbeelden van hoe docenten technologie in kunnen zetten 

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Edpuzzels

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Popplet
 • Twee of drie voorbeelden van hoe docenten technologie in kunnen zetten 

Slide 24 - Tekstslide


voorkennis activeren

natuurlijk om overzicht structuur en verbinden informatie 

woordenschat foto's 
tijdlijn geschiedenis

inspiratie voor creatieve vakken

Class Notebook
 • Twee of drie voorbeelden van hoe docenten technologie in kunnen zetten 

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

http://www.onenoteforteachers.com

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeelden
 • Bedenk in groepjes voorbeelden van een effectieve digitale les
 • Wat maakt deze les effectief? Wat is de meerwaarde van technologie?
 • Uit elk groepje één persoon naar een nieuw groepje om voorbeelden uit te wisselen

Slide 27 - Tekstslide

Optie: Beste voorbeeld op een Padlet zetten
Praktijkopdracht
 • Twee of drie voorbeelden van hoe docenten technologie in kunnen zetten 

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zelf aan de slag
 • Fouten maken is leren
 • Kleine stapjes
 • Voor iedereen verschillend
 • gebruik elkaars expertise

Slide 29 - Tekstslidemotivatie verhogen 
lln zelf doelen stellen en evalueren 
Wat wordt het lesdoel voor je lesontwerp?

Slide 30 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Feedback
 • Gericht op verbeteren van lesplan
 • Bedoeld om elkaar te helpen en van elkaars expertise gebruik te maken

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Eindopdracht
Het doel van de eindopdracht is het voorbereiden van een les met een technologisch component middels het T-PACK-model. 

Op mijn.academy4learning.nl vind je meer informatie.

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Link naar het evaluatieformulier

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies