De Doodstraf: Een Wereldwijd Onderzoek

De Doodstraf: Een Wereldwijd Onderzoek
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

De Doodstraf: Een Wereldwijd Onderzoek

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van de les kun je uitleggen wat de doodstraf is, in welke landen het nog wordt uitgevoerd en hoe vaak het nog wordt toegepast.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over de doodstraf?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de doodstraf?
De doodstraf is een straf waarbij iemand ter dood wordt gebracht als straf voor een ernstig misdrijf.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Landen met de doodstraf
De doodstraf wordt nog steeds uitgevoerd in verschillende landen, waaronder China, Iran, Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aantal executies per jaar
Het aantal executies varieert per jaar, maar in 2019 werden er ongeveer 657 executies uitgevoerd in 20 landen.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Redenen voor de doodstraf
De meest voorkomende redenen voor het opleggen van de doodstraf zijn moord, drugshandel en terrorisme.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Debat over de doodstraf
Er is veel discussie over de doodstraf, waarbij sommigen het als een gerechtvaardigde straf zien en anderen het als een schending van de mensenrechten beschouwen.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afschaffing van de doodstraf
Sommige landen hebben de doodstraf afgeschaft, zoals Nederland, België en veel Europese landen, omdat ze het als een onmenselijke straf beschouwen.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Conclusie
De doodstraf is een controversieel onderwerp dat nog steeds in veel landen wordt toegepast, maar ook in veel landen is afgeschaft vanwege ethische en mensenrechtelijke redenen.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.