Formatief evalueren


Formatief Evalueren.

Welkom!
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
Leren-lerenMiddelbare schoolvmbo, mavoLeerjaar 1-4

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les


Formatief Evalueren.

Welkom!

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel 
Ik ben me bewust(er) 
van de mogelijkheden 
die formatief evalueren biedt.

Slide 2 - Tekstslide

Waar denk je aan bij
formatief evalueren?

Slide 3 - Woordweb

Wat vind jij het belangrijkst?
A
goede / betere leerprestaties
B
hoge(re) intrinsieke motivatie
C
leerling (meer) eigenaar van leerproces
D
behaalde leerdoelen i.p.v. (on)voldoendes

Slide 4 - Quizvraag

Wat is formatief evalueren?
Definitie: 

Alle activiteiten die leerlingen en docent uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen (Black & Wiliam, 1998).

Slide 5 - Tekstslide

Waarom gebruik je formatieve evaluatie?
 •Als je iedere leerling wilt laten zien dat hij kan groeien,
• Als je het belangrijk vindt dat leerlingen eigenaar worden van hun leerproces,
• Als je de focus wilt leggen op het leerproces en niet op ‘het juiste antwoord geven’,

dan is formatieve evaluatie de juiste benadering!

Slide 6 - Tekstslide

Wat is de opbrengst?

 • Betere leerprestaties
 • Hogere motivatie 
 • Meer eigenaarschap van leerlingen

Slide 7 - Tekstslide

Waar gaat het over?
 • Focus op groei en ontwikkeling 
 • Zinvol inzetten van verschillende vormen van toetsing
 • Meerdere formatieve toetsmomenten tijdens het leerproces
 • Geven en krijgen van feedback

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Welke stappen zijn er nodig?
 • Leerlingen weten wat het leerdoel is.
 • Leerlingen weten waar ze staan ten opzichte van dat leerdoel (wat kan/ken ik al en wat nog niet?).
 • Leerlingen weten welke stappen ze kunnen zetten om het leerdoel te bereiken.


Slide 12 - Tekstslide

Voor jou als leraar betekent dit: 
• Je weet wat je je leerlingen wilt laten leren, en dat breng je helder over.
• Je peilt voortdurend wat je leerlingen al weten en begrijpen.
• Je gebruikt die feiten om je leerlingen verder te helpen in hun leerproces.

Slide 13 - Tekstslide

Belangrijk bij het geven van feedback:
 • De leerling moet iets met de feedback doen (alleen een cijfer of compliment geven werkt dus niet: het leren stopt dan). 
 • Docent moet minder tijd kwijt zijn aan het geven van feedback dan de leerling kwijt is met het verwerken ervan.
 • Geen totaaloplossing bieden, geef de leerling een duwtje in de goede richting.


Slide 14 - Tekstslide

Ervaringen:
 • Lesgeven is niet meer een voorbereiding op de toets.
 • Toets is een middel, geen doel.
 • Niet één reproductiemoment.
 • Je kunt het, je kunt het bijna, je hebt nog oefening nodig
 • i.p.v. het verschil tussen 5,4 en 5,6.
 • Leerproces is belangrijk

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Welk leerdoel heeft jouw eerstvolgende les?

Slide 18 - Open vraag

Wat heb je nodig in je les?
Diverse manieren:  Vragen, (activerende) opdrachten, feedback (van de leraar maar ook van klasgenoten) en zelf-evaluatie door leerlingen. 

Er zijn meerdere (digitale) tools en kant en klare werkvormen beschikbaar die je kan toepassen.

Slide 19 - Tekstslide

Mogelijkheden
lessonup.io
mentimeter
goformative
itslearning
learnbeat
en ...

Slide 20 - Tekstslide

Lesson up kort wat nader bekeken
- Gratis account mogelijk
- Zelf lessen maken, maar ook een zoekfunctie voor bestaande lessen
- Bestaande lessen zijn te bewerken
- Eenvoudig in gebruik

Slide 21 - Tekstslide

We creëren een gezamenlijke taal 

Doel: 

In groepsverband zoeken naar een gezamenlijke taal voor formatief evalueren. 

Slide 22 - Tekstslide

Hoe?
 • In het kaartspel dat je ontvangt zitten allerlei uitspraken over formatief evalueren.
 • Je vormt een groepje van 4 of 5 personen
 • Er wordt een tijdbewaker bepaald
 • Ieder groepslid bekijkt alle kaartjes en selecteert de vijf kaartjes die voor hem/haar de kern van formatief evalueren weergeven (10 minuten)

Slide 23 - Tekstslide

Hoe?
 • Ieder groepslid pitcht in maximaal 2 minuten zijn / haar keuze voor de set kaartjes in het groepje (10 minuten)
 • Je komt gezamenlijk tot een gedeelde set van 5 kaartjes met onderbouwing waarom dit voor jullie als groepje de kern van formatief evalueren is. Schrijf de onderbouwing op. (15 minuten)
 • Leg de 5 gezamenlijke kaartjes met onderbouwing op tafel.
 • Maak een foto van jullie kaartjes met de onderbouwing.
stopwatch
00:00

Slide 24 - Tekstslide

Stof tot nadenken
Voor nu...

 • Alleen cijfers?
 • Leerdoelen formatief evalueren naast cijfers?
 • Alleen formatief evalueren?
 • Eerst formatieve vaardigheden ontwikkelen dan pas sleutelen aan het toetsprogramma?

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Varianten
 • In variant A wordt de informatie die voortkomt uit het formatief handelen gebruikt om tot een summatieve beoordeling te komen.
Voorbeeld:
Het rapportcijfer wordt ook gebaseerd op gesprekken en informatie tijdens de gesprekken in de klas.

Slide 27 - Tekstslide

Varianten
 • In variant B wordt de informatie die voortkomt uit summatieve toetsing gebruikt op een formatieve manier.
Voorbeeld:
Na de beoordeling van een verslag worden veel voorkomende fouten verzameld en nieuwe leeractiviteiten ingezet voor een beter begrip.

Slide 28 - Tekstslide

Varianten
 • In variant C is er sprake van een uitgebreide en langdurige evaluatie-activiteit waarin fases of componenten van formatief handelen zitten, en waarin fases of componenten van summatieve beoordeling zitten. 
Voorbeeld:
Een leerling werkt een jaar lang aan een schrijf-portfolio. Gedurende dat jaar is er feedback op de tussenstappen

Slide 29 - Tekstslide

Evalueren
Wat ging goed?Wat kon beter?

Slide 30 - Tekstslide

Waar denk je nu aan bij
formatief evalueren?

Slide 31 - Woordweb

Is het doel om je bewuster te maken van de mogelijkheden van formatief evalueren behaald? Waarom wel/niet?

Slide 32 - Open vraag

Welke tips en tricks kun je mij geven ter verbetering van deze workshop?

Slide 33 - Open vraagBedankt en veel formatief leerplezier!

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Tekstslide