Les 10: Zorgtechnologie

 Zorgtechnologie
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

 Zorgtechnologie

Slide 1 - Tekstslide

Wat we gaan doen vandaag:
  • Kijken hoe vies jouw telefoon is!
  • Het bespreken van zorgtechnologie, robotica en domotica
  •  Informeren over (technologische) hulpmiddelen in relatie tot de gezondheid

Slide 2 - Tekstslide

Kort bespreken van de kweek
Wat valt je op ten opzichte van de buurman of vrouw?

Slide 3 - Tekstslide

Wat weten jullie al over zorgtechnologie?

Slide 4 - Open vraag

Slide 5 - Link

Wat is Zorgtechnolgie
Is de technologie die wordt ingezet om de kwaliteit van de zorg te verbeteren of om de zorg efficiënter te maken.
- Hulpmiddelen als rolstoelen of gehoorapparaten
- Ict systeem als elektronisch patiëntendossier.

De overheid denkt aan verschillende oplossingen om in de toekomst aan zo veel mogelijk mensen zorg te bieden. Door zorgtechnologie kunnen mensen langer thuis wonen. Dit is goedkoper dan een verzorgingshuis.

Slide 6 - Tekstslide

Zorgtechnologie wordt steeds vaker toegepast in de zorg Waarom?
A
de mantelzorg betstaat niet meer
B
er is veel subsidie vrij gekomen
C
mensen worden steeds jonger opgenomen in een verpleegtehuis
D
er is te weinig geschoold personeel in de zorg

Slide 7 - Quizvraag

Onderwerpen Zorgtechnolgie:
  • Domotica
  • Robotica 
  • E-health


Slide 8 - Tekstslide

Voordelen van Zorgtechnologie:
Zorgtechnologie kan:
1. Ervoor zorgen dat mensen met een beperking zelfstandiger kunnen leven
2. Een handicap compenseren (beenprothese of een gehoorapparaat
3. De leefomgeving van mensen veiliger maken (bijv. rookmelder
4. Mensen ondersteunen die in de zorg werkzaam zijn: elektronisch patiëntendossier

Slide 9 - Tekstslide

Domotica
Domotica maakt het dagelijks leven in huis gemakkelijker en veiliger. 

Domotica:  Domus (huis) en electronica

Domotica is er voor:
-de veiligheid in en om huis
-de persoonlijke veiligheid en alarmering
-het gemak
                                                    

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Wat is domotica?
A
een app waarmee iemand kan checken of hij gezond leeft
B
een robot die je kan inzetten zodat iemand zich minder eenzaam voelt
C
het automatiseren van elektrisch apparaten in het huis van de zorgvrager

Slide 12 - Quizvraag

Zorg robotica
Robotica is de techniek die het mogelijk maakt o.a  machines bewegingen te laten uitvoeren. Robots kunnen zowel simpele taken (dingen optillen) als complexe taken (opereren) verrichten. 

-Tegenwoordig kan het om met een herseninplantaat, iemand die verlamd is bijvoorbeeld, een robotarm te laten besturen en hierdoor lichamelijke functies uitoefenen.
-kleine robots kunnen beeldopnames maken of medische ingrepen doen.

Slide 13 - Tekstslide

E-health
E: elektronisch
Health: gezondheid

Toepassingen van computers en internet die ondersteunen bij gezondheid en gezondheidszorg.
Nieuwe technologieën kunnen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg en stellen een patiënt in staat om meer invloed te hebben op zijn eigen gezondheid en de zorg die hij krijgt.

Slide 14 - Tekstslide

Vormen van E-health
1) Elektronische dossiers: gegevens worden digitaal bijgehouden/ uitwisselen van gegevens 
2)E- consult: op afstand kan er informatie, advies of een diagnose gegeven worden. (moedervlek
3)Telebehandeling: behandeling op afstand. bv therapie als je psychische problemen hebt.
4)Telemonitoren: bewaken en meten van de gezondheidssituatie van de patiënt op afstand (bijv: bloeddruk, gewicht meten en dit via internet doorgeven. Verpleegkundige controleert of het goed is. Patiënt voelt zich veiliger.

Slide 15 - Tekstslide

Het plaatje is een
voorbeeld van?
A
E-health
B
Domotica
C
Robotica
D
Elektronisch patiëntendossier

Slide 16 - Quizvraag

Welk woord hoort bij het plaatje?
A
Domotica
B
E-Health
C
Robotica
D
Elektronisch Patiëntendossier

Slide 17 - Quizvraag

Zelf aan de slag
Blok 6, medicatie en hulpmiddelen
Wizzkid
Opdracht 9 en 11
Niet af, dan wordt het huiswerk! 

Slide 18 - Tekstslide