Semester 2 les 2 Modellen en taxonomie

Digitaal interactief lesgeven
Semester 2 les 2
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 40 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Digitaal interactief lesgeven
Semester 2 les 2

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vandaag
Prowise opdracht
TPack, SAMR, Triple E
Digitale Taxonomie van Bloom
Opdracht

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Prowise opdracht
In groepjes van 3 of 4
laat je les aan elkaar zien 
geef feedback op elkaars les

Slide 3 - Tekstslide

Prowise les laten: 15 minuten
Prowise opdracht
geef feedback op:
didactiek  (is het doel duidelijk? bereik je het doel? wat zeg je als leerkracht?)
Multimedia theorie: coherentie? ruimtelijke nabijheid? visuele ondersteuning?

Slide 4 - Tekstslide

Prowise les laten zien: de foute versie en bespreken
Techniek toepassen in je lessen
Wanneer zet je techniek en applicaties in?
Wanneer is het zinvol?
Past het bij het doel?
Is het een verrijking?

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Daan Roosegaarde Van Gogh fietspad in Nuenen.
Overdag laden de deeltjes op, 's nachts geven ze licht.

Slide 7 - Tekstslide

Daan Roosegaarde project Grow
door het gebruik van blauw/rode laserstralen minder gebruik van pesticiden

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Groepspdracht modellen
Lees wat er over de verschillende modellen wordt beschreven

Vul de tabel in

Vergelijk de  modellen met elkaar 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

TPACK model
Mishra en Koehler 2006

Technological, Pedagogical and content knowledge

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

TPACK model
Mishra en Koehler 2006
Technological, Pedagogical and content knowledge

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vakinhoud
Alle inhouden van alle vakken
Taal
Rekenen
Geschiedenis
Bewegingsonderwijs
Schrijven
enz.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Didactiek
Hoe kinderen leren

Instructievormen
Samenwerkingsvormen
Interactievormen
Opdrachtsvormen
Spelvormen


Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Didactiek

Beide stem je zo goed mogelijk op elkaar af
Vakinhoud

Zodat kinderen zo goed mogelijk leren

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ICT
Effectieve toepassingen bij verschillende werkvormen en inhouden bij je les

presenteren, samenwerken, zelfstandig werken, oefenen, creëren enz.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Context
Infrastructuur
Leeftijdsgroep
Jouw visie
Visie van de school
Voorkennis
Deskundigheid


Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat moet je hiermee?
Als je lessen gaat ontwerpen, denk na over de keuzes die je maakt als het gaat om middelen, werkvormen en opbouw.

Theoretische onderbouwing bij je lessen en stukken. Verklaar en onderbouw je keuzes en stukken met theorie. 

Portfolio, maar ook bekwaamheidsdossier

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdrachten ontwerpen
Welke opdrachten zijn zinvol voor de kinderen?
Wat maakt dat kinderen een opdracht leuk vinden, er wat van leren en gemotiveerd zijn om het te doen?

Slide 20 - Tekstslide

bespreek dit met je schoudermaatje.
belevingswereld
op niveau
betekenisvol onderwijs
Voorbeeld 1:

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

voorbeeld 2
Voel eens waar je botten zitten.
Teken de organen en botten in je lijf op de juiste plek.
Kun je bedenken waar je botten en organen voor dienen?
Wat zou kunnen helpen om je lichaam nog beter te beschermen?

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Blooms Taxonomy
Benjamin Bloom 1956


Herzien in 2001: werkwoorden

Churches 2009:
Blooms digital Taxonomy

Slide 23 - Tekstslide

Verkeerd gebruik van taxonomie
hogere orde en lagere orde denken niet

Beter inzetten van ict bij leren en lesgeven

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Let op!
Wat zoek je?
Criteria?
Dan pas zoeken

Niet:
Ik heb een site
Wat ga ik er eens mee doen?

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een bestaande les bekijken
Meander, groep 5
Thema 2, les 1

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Taxonomie van Bloom
- Bekijk de handleiding, het lesboek en de opdrachten
- Welke fasen uit de Taxonomy herken je?
- Werk samen  (max 4 personen)
- Noteer de bevindingen van jullie groepje

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Meander: Allemaal mensen
- Bekijk samen goed de lesdoelen
- Wat zouden jullie aanpassen bij deze les?
- Welke websites/apps zouden jullie kunnen gebruiken voor deze les?
- Maak alvast een opzet in Prowise

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat hebben we gedaan?
- Modellen besproken
- Taxonomie van Bloom besproken
- Een les kritisch bekeken 
- Nagedacht over aanpassingen
- Een start gemaakt met herontwerpen

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht voor portfolio
- Een standaard methodeles verrijken met eigen interactieve activiteiten en verwerken in Prowise.
- Een link naar de Prowiseles of screenshots neem je op in je portfolio. 
- Ook neem je een verantwoording op welke aanpassingen je hebt gedaan en waarom (Denk aan cognitieve multimedia theorie, Tpack, SAMR, triple E en taxonomie van Bloom)

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 40 - Video

Deze slide heeft geen instructies