3V_les2_H2.2

1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Startklaar

Slide 2 - Tekstslide

Startklaar

Slide 3 - Tekstslide

Startklaar
- Telefoon in je ZAKKIE
- Jas uit
- Spullen op tafel
- Tas op de grond
- naamkaartje

Slide 4 - Tekstslide

Noem de drie eigenschappen van een kracht.

Slide 5 - Open vraag

Welke waarde geeft de krachtmeter aan?

Slide 6 - Open vraag

Welke waarde geeft de krachtmeter aan? Geef je antwoord in N.

Slide 7 - Open vraag

Hoe noem je het punt waar de zwaartekracht aangrijpt?

Slide 8 - Open vraag

Welke krachten werken er op het massablokje?

Slide 9 - Open vraag

Het blokje heeft een massa van 50 gram. Bereken de zwaartekracht

Slide 10 - Open vraag

Leerdoelen
Je kunt uitleggen welke twee krachten evenwicht maken.

Je kunt beredeneren hoe groot een kracht moet zijn om evenwicht te maken.

Je kunt berekeningen maken met 
C = Fv / u

Slide 11 - Tekstslide

Krachten in evenwicht
De zwaartekracht Fz werkt naar beneden
De veerkracht Fv werkt omhoog


Er is krachtenevenwicht, 
dus de zwaartekracht is gelijk aan de veerkracht

Slide 12 - Tekstslide

Krachten in evenwicht
De zwaartekracht Fz werkt naar beneden
De normaalkracht Fn werkt omhoog


De normaalkracht wordt door de tafel 
uitgeoefend op de vaas

Slide 13 - Tekstslide

De vaas heeft een massa van
3,4 kg. Bereken de grootte
van de normaalkracht.

Slide 14 - Open vraag

Uitrekking van de veer
De uitrekking van de veer is de lengte gemeten vanaf de nulstand.

Uitrekking = lengte - beginlengte 

Slide 15 - Tekstslide

Veerconstante berekenen
veerconstante = veerkracht / uitrekking


C: Veerconstante in N/m
Fv : Veerkracht in N
u: Uitrekking in m
C=uFv

Slide 16 - Tekstslide

Een veer van 12,0 cm wordt belast met
5,0 N. De veer rekt uit tot 14,0 cm.
Bereken de veerconstante.

Slide 17 - Open vraag

Welke twee krachten zijn hier in evenwicht?

Slide 18 - Open vraag

Aan de slag
Maak van §2.2 opgave 1 t/m 3 (blz 84)

Slide 19 - Tekstslide

Begrippen uit deze les
  • Normaalkracht
  • Veerconstante 
  • Nulstand
  • Uitrekking

Slide 20 - Tekstslide


Schrijf 3 dingen op die
je deze les hebt geleerd

Slide 21 - Open vraag

Begrippen uit deze les

Slide 22 - Tekstslide


Stel 1 vraag over iets dat je
deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 23 - Open vraag