Rechtsstaat §2.1 2022

Vrijheid of Veiligheid?
 H2 rechtsstaat
§2.1
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Vrijheid of Veiligheid?
 H2 rechtsstaat
§2.1

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat een rechtsstaat is, de vier kenmerken hiervan beschrijven en toelichten waarom deze de rechtsbescherming bevorderen.
Je kunt aan de hand van het dilemma van de rechtsstaat uitleggen waarom de overheid geweld mag gebruiken.
Je kunt in concrete maatschappelijke vraagstukken het dilemma van de rechtsstaat herkennen.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ondermijning
ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de bovenwereld en de onderwereld vervagen. Criminelen richten voor hun activiteiten bedrijven op, vragen vergunningen aan en huren en kopen panden.

Slide 3 - Tekstslide

Ondermijning is een groot hedendaags probleem binnen onze rechtsstaat. Cruciaal is de medewerking van buren en omgeving.
Bovendien

Ps. Dit is in de staat achter mijn straat. Dus een keurig nette wijk waar criminaliteit gemixt wordt met het leven van gewone burgers, die daar niet om gevraagd hebben en wiens leven erdoor zelfs in gevaar gebracht kunnen worden.

Slide 4 - Tekstslide

Ondermijning vraagt om een goede gerichte planmatige aanpak
De politie is afhankelijk van informatie van de burger en van andere overheidsinstanties. De privacywetgeving maakt dit echter wel lastig en verzwakt de aanpak van de politie.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De politie moet bij alle gegevens van de burgers kunnen!
A
eens
B
oneens

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Link

de politie Brabant  zend de beelden van de avondklokrellen  uit om zo verdachten op te sporen met behulp van het publiek

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ik vind het terecht dat de politie de beelden van de daders uit gaat zenden
A
eens
B
oneens

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het delen van namen door de geenstijl dient een maatschappelijk doel.
A
eens
B
oneens

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

geweldsmonopolie
In een rechtsstaat is het belangrijk dat alleen de overheid het recht heeft om geweld te gebruiken als de openbare orde in het gevaar is.

Slide 12 - Tekstslide

In een rechtsstaat is het van belang dat alleen de overheid geweldsmonoplie heeft om de openbare orde te handhaven

en soms worden daar onschuldige mensen bij geraakt
wat past bij jou?
A
de politie greep veel te hard in tijdens de avondklokrellen
B
Het is terecht dat de politie hard ingreep
C
Ze hadden veel harder op moeten treden en bijv. het leger in moeten zetten
D
anders...

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Nederland is een rechtstaat
De burgers en de overheid zijn gebonden aan de rechten en plichten die in de grondwet staan

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken rechtsstaat
De aanwezigheid van grondrechten.
Grondrechten zijn niet absoluut. Beperking hiervan is dus mogelijk
De machtenscheiding of Trias Politica.
De macht is verdeeld in drie verschillende machten die elkaar controleren. In Nederland is van volledige machtenscheiding echter geen sprake.
Het legaliteitsbeginsel.
1) de overheid moet zich aan de rechtsregels houden
2) je kunt alleen gestraft worden voor iets dat in de wet strafbaar gesteld is ten tijde van de overtreding
Onafhankelijke rechtspraak. Rechters worden voor het leven benoemt. Ze baseren hun uitspraak onder andere op de vier rechtsbronnen (zie volgende slide).

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Belangrijke rechten
Klassieke grondrechten
Gelijkheidsrecht
Vrijheidsrechten
Politieke rechten

Sociale grondrechten
 Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Belangrijke data grondwetsherzieningen

Eerste grondwet Nederland 1814
Belangrijke wijziging 1848
1917/1919
1983

In 1983 werd de Grondwet ingrijpend herzien. De hoofdstukindeling werd gewijzigd, teksten werden gemoderniseerd, overbodig geachte artikelen werden geschrapt, en er kwamen bepalingen over sociale grondrechten en een algemene antidiscriminatiebepaling.
Het passieve vrouwenkiesrecht werd in 1919 gevolgd door een wetsvoorstel van Henri Marchant om algemeen vrouwenkiesrecht in te voeren. Dit wetsvoorstel werd door de Tweede Kamer geaccepteerd en op 18 september ondertekende koningin Wilhelmina een wet die vrouwen volledig kiesrecht gaf. Bij de eerste verkiezingen die volgden, in 1922, kwamen zeven vrouwen in de Tweede Kamer.
Op 29 maart 1814 vervaardigde Nederland een nieuwe grondwet. Voor het eerst kreeg Nederland een monarchie, geleid door de familie van Oranje-Nassau. Deze familie had jarenlang belangrijke stadhouders geleverd voor de Franse bezetting. Een dag na de optekening van de grondwet, werd Willem Frederik van Oranje ingehuldigd als koning Willem I van Nederland. België behoorde toen tot hetzelfde land: het Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden.
ministeriële verantwoordelijkheid

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Tekstslide

De overheid heeft volgens het rapport over de toeslagenaffaire de beginselen van de rechtsstaat geschonden.
Waar komt die verhouding overheid burgers eigenlijk vandaan?
Ik snap dat steeds meer mensen het vertrouwen in de overheid kwijt raken
A
eens
B
oneens

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is ons belangrijkste mechanisme om machtsmisbruik te voorkomen?

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies