Krachten herkennen

H3.1 Krachten herkennen
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

H3.1 Krachten herkennen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoofdstuk 1   Krachten

introductie en paragraaf 1:
krachten herkennen

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Maak de introductieopdrachten

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doelen van deze les:
  1. Je kunt 6 verschillende krachten noemen
  2. Je kent de letter en de eenheid van kracht
  3. Je weet welke 2 dingen krachten kunnen doen
  4. Je kent de groot- en eenheden van krachten
  5. Je kent de tekenregels bij krachtenSlide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Soorten krachten

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zwaartekracht

Slide 7 - Tekstslide

demonstratie boek en blad
Spierkracht

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Elektrische kracht

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wrijvingskracht

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Spankracht en spierkracht

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Magnetische kracht

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Veerkracht

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Krachten veranderen beweging

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Krachten veranderen vorm

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

aant 1: Krachten
Krachten kunnen we niet zien. We merken wel de gevolgen van een kracht.
Een kracht kan :
                                   -   een voorwerp op zijn plaats houden 
                                        of met constante snelheid laten bewegen.
                                   -   een voorwerp versnellen of vertragen
                                   -   de bewegingsrichting van een voorwerp veranderen
                                   -   een voorwerp vervormen (plastisch of eleastisch)

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

F (van force
Omdat er zoveel soorten krachten zijn krijgen veel krachten een kleine letter extra:
Fz = zwaartekracht
Fv = veerkracht
Fs = spankracht
enzovoort

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdrachten maken
Lezen paragraaf 3.1
Maak opdrachten 1,  4,  8 en 9
van Hoofdstuk 3 paragraaf 1 
(werkboek deel A)

timer
10:00

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aantekening groot- en eenheden

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Krachten Tekenen

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een kracht tekenen we met behulp van een pijl.
Het is een pijl met 3 eigenschappen.
Deze pijl heeft een :
  - aangrijpingspunt
                  (punt waar de kracht op het voorwerp werkt)
  - richting
                  (richting waarin de kracht werkt)
  - lengte
                  (grootte van de kracht)

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zwaartekracht tekenen
Deze kracht kun je tekenen vanuit het zwaartepunt, ofwel massamiddelpunt.

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maak opdracht 6 in je boek en maak er een foto van.

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Doelen van deze uitleg:
  1. Je kunt 6 verschillende krachten noemen
  2. Je kent de letter en de eenheid van kracht
  3. Je weet welke 2 dingen krachten kunnen doen
  4. Je kent de groot- en eenheden van krachten
  5. Je kent de tekenregels bij krachtenSlide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies