cross

Les 5 - Microbiologie

Microbiologie les 5
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
MicrobiologieStudiejaar 1

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Microbiologie les 5

Slide 1 - Tekstslide

Weekplanning
Wk 1: Opstellen onderzoeksplan kwalitatief microbiologisch onderzoek
Wk 2: Opstellen onderzoeksplan kwalitatief microbiologisch onderzoek
Wk 3: Is vervallen
Wk 4: Schadelijke micro-organismen
Wk 5: Afronding schadelijke micro-organismen & nuttige micro-organismen
Wk 6: Terugblik + uitleg verslaglegging
Wk 7: Toets + verslaglegging
Wk 8: Verslaglegging

Slide 2 - Tekstslide

Lesplanning
 • Vijf tegen vijf (schadelijke micro-organismen)
 • Terugblik nuttige micro-organismen
 • Oefenen met kiemgetal berekenen
 • Opbouw verslag

Slide 3 - Tekstslide

Vijf tegen vijf!

Slide 4 - Tekstslide

5

Slide 5 - Video

Vooraf. Wat zou het doel zijn voor het toevoegen van stremsel en zuursel?

Slide 6 - Open vraag

Wat is zuursel? Wat is stremsel?

Slide 7 - Open vraag

Wat is de functie van het zuursel? En van het stremsel?

Slide 8 - Open vraag

Wat gebeurt er tijdens het rijpen van de kaas?

Slide 9 - Open vraag

Hoe krijgen we verschillende typen kaas?

Slide 10 - Open vraag

Fermentatie bij andere producten
Zoek uit op welke manier de volgende producten worden gemaakt:
 • Yoghurt (Standyoghurt en roeryoghurt)
 • Zuurkool
 • Azijn
 • Bakkersgist
 • Antibiotica
timer
15:00

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Berekening kiemgetal
 • Voorbeeld
 • Geef kiemgetallen beneden de 100 als zodanig op. Geef hogere kiemgetallen als volgt op: N = a * 10^b

a is een getal met één cijfer voor en één cijfer ach­ter de komma b is een geheel getal niet kleiner dan twee

 • Vermeld ook: welke mo's, welke kweekomstandigheden (incubatietijd, temperatuur en kweekbodem)

Slide 13 - Tekstslide

Zelf oefenen!
 • Zie opdracht ELO
timer
7:00

Slide 14 - Tekstslide

Verslaglegging
H1: Aanleiding van het onderzoek
H2: Doel van het onderzoek
H3:Onderzoeksvragen en hypothese
H4: Onderzoeksmethode
H5: Resulaten 
H6: Conclusie
H7: Discussie
Bronvermelding
Bijlage: Planning, berekeningen

Slide 15 - Tekstslide

Verslaglegging
H1 t/m H4 is al vastgelegd in het onderzoeksplan!

Je werkt vanuit hier verder!

De mensen die het verslag naar mij toe hebben gemaild, hebben feedback ontvangen.
Let wel: Nog wel verbeteringen mogelijk

Slide 16 - Tekstslide

H5: Resultaten 
 • Geef je resultaten overzichtelijk weer (bv. tabel)
 • Vermeld een tabel bijschrift
 • Gebruik eventueel foto's
 • Geef korte toelichting op je resultaten
 • Tip: Gebruik dezelfde opbouw als in H3

Hoe zou je dit kunnen doen?

Slide 17 - Tekstslide

Wat valt je op?

Slide 18 - Tekstslide

H6: Conclusie
 • Het antwoord op je onderzoeksvraag
 • Let op: geen verklaringen en interpretaties

Slide 19 - Tekstslide

H7: Discussie 
 • Interpretaties en verklaringen voor de resultaten 
 • Hoe verhouden de resultaten zich tot de probleemstelling/onderzoeksvraag? 
 • Wat waren de verwachtingen die je had ten aanzien van het onderzoek en zijn die uitgekomen? 
 • Wat waren de beperkingen van je onderzoek (gelden de resultaten en de conclusie algemeen of voor slechts een kleine groep)? 
 • De discussie is ook de plaats om kritisch naar je onderzoek te kijken. Wat is bijvoorbeeld de kwaliteit van je onderzoek, betrouwbaar?

Slide 20 - Tekstslide

H7: Discussie 
De discussie is ook de plaats om kritisch naar je onderzoek te kijken. 
 • Wat is bijvoorbeeld de kwaliteit van je onderzoek, betrouwbaar?
 • Is er bijvoorbeeld een logisch verloop in je resultaten?
 • Wat zeggen je resultaten van de blanco? 

Hoe kun je eventuele afwijkingen verklaren? 
Wat kan er mis zijn gegaan tijdens het practicum?

Slide 21 - Tekstslide

Bronvermelding
 • Pas de APA-stijl toe in je verslag

KLIK HIER voor een filmpje met instructie

Slide 22 - Tekstslide

Bijlage
 • Getelde resultaten
 • Berekening van het kiemgetal
 • Planning

Slide 23 - Tekstslide

Kunnen jullie hiermee verder?
Hebben jullie nog nieuwe dingen geleerd vandaag?

Slide 24 - Open vraag