A/03-04

REVIEW:
to be /2
A "to be" az alany függvényében változik, az alábbiak szerint (jelen időben):
I am
You are
He/She/It is
We are
You are
They are
Mondatszerkesztés
1 / 31
volgende
Slide 1: Woordweb
EnglishSpecial Education

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

REVIEW:
to be /2
A "to be" az alany függvényében változik, az alábbiak szerint (jelen időben):
I am
You are
He/She/It is
We are
You are
They are
Mondatszerkesztés

Slide 1 - Woordweb

Slide 2 - Tekstslide

Translate the following sentences!

Slide 3 - Tekstslide

Elek szereti a pizzát.

Slide 4 - Open vraag

Minden este vodkát isznak.

Slide 5 - Open vraag

Te egy jó tanuló vagy.

Slide 6 - Open vraag

Más nyelv, más kifejezések

Fontos tisztázni, hogy az angol nyelvben egy csomó dolgot kábé ugyanúgy fejezünk ki, mint magyarul, lásd:
You can’t judge a book by its cover. - Ne ítélj meg egy könyvet a borítója alapján.
De rengeteg dolgot teljesen máshogy csinál:
Hit the road. = Elindulni.
He missed the boat. = Ez a hajó elment.
Ne akadjunk fenn ezeken :)
Később meg fogunk ismerkedni sok hasznos idiómával angolul ;)

Slide 7 - Tekstslide

Colours:

Slide 8 - Tekstslide

Match the colours to their names!
Brown
Purple
Black
White
Green
Yellow
Red
Blue
Orange
Grey

Slide 9 - Sleepvraag

Prepozíciók:
Amit mi toldalékolással, ragozással oldunk meg, az angol nyelvben elöljárószavakkal:
   az asztalon --> on the table

Mivel PREpozíciók, mindig az adott dolog elé írjuk, amihez viszonyítunk. 
Megkülönböztetünk térbeli és időbeli prepozíciókat. Nézzük végig a legfontosabbakat:

Slide 10 - Tekstslide

ON: -on/-ön/-án    The book is on the table. - A könyv az asztalon van.
IN: -ban/-ben        The pen is in the drawer. - A toll a fiókban van.
TO: -ba/-be        I am going to the shop. - Megyek a boltba.
INTO: 2x -ba/-be    I went into the shop. - Bementem a boltba.
AT: -nál/-nél        Let’s meet at the station. - Találkozzunk az állomásnál.
IN FRONT OF: előtt    I am in front of the bank. - A bank előtt vagyok.
BEHIND: mögött        He is behind the building. - Az épület mögött van.
NEXT TO: mellett    The book is next to the phone. - A könyv a telefon mellett van.
NEAR: közel/(mellett)    I live near the lake. - A tó mellett(közelében) lakom.
FAR: messze/távol    New York is far from here. - New York messze van innen.
Prepozíciók (térbeli)

Slide 11 - Tekstslide

UNDER: alatt        The dog is under the table. - A kutya az asztal alatt van.
ABOVE: felett        The lamp is above the table. - A lámpa az asztal felett van.
BETWEEN: között (2)  He is between the car and the tree. - A kocsi és a fa között van.
AMONG: között (több)    He is among his friends. - A barátai között van.
AFTER: után        He ran after his girlfriend. - A barátnője után futott.
OVER: át        You have to get over this. - Át kell jutnod ezen.
AROUND: körül        The Moon goes around the Earth. - A Hold a Föld körül kering.
FROM: -ról/-ból        I am from Hungary. - Magyarországról jöttem.

Prepozíciók (térbeli, folytatás)

Slide 12 - Tekstslide

Pontosság szerint:

Slide 13 - Tekstslide

Between
Between = 2 dolog között
Among = Több dolog között
To/Into
To = I am going to the shop --> Megyek a boltBA.
Into = She went into the shop. --> BEment a boltBA.

Slide 14 - Tekstslide

Olvasd és fordítsd az alábbi mondatokat: 
  1.    The pen is in the drawer.
  2.    He goes into the shop every day.
  3.    The school is near the church.
  4.    The bank is next to the cinema.
  5.    The plate is on the table.
  6.    He is on the phone right now.
  7.    I wear a ring on my finger.
  8.    Everything in this store is on sale.

Slide 15 - Tekstslide

Drag the prepositions to their correct places!

Slide 16 - Tekstslide

Place the prepositions to the house!
in
above
behind
in front of
next to

Slide 17 - Sleepvraag

Mondj prepozíciós mondatokat az alábbi kép alapján.

Példa:
The ball is under the table.
Armchair
Pont, mint magyarul:
a széken = on the chair
a fotelben = in the armchair
Többesszám
Az angol nyelvben a többesszámot egy -s/-es "toldalékkal" oldjuk meg. Később itt is megnézzük a rendhagyó eseteket, mert sok más opció is van ;)

Slide 18 - Tekstslide

További gyakorlatok a prepozíciók használatára:

Slide 19 - Tekstslide

Modális igék

Megint egy csúnya szó, de nem kell megijedni, semmi bonyolult nincs a megnevezés mögött :)

Ezek kicsit extrább igék, amik ha állítmányi szerepkörben bekerülnek a mondatunkba, akkor felborítják azt az alap mondatszerkesztési szisztémát, amivel már megismerkedtünk. 
Az történik, hogy a modális ige átveszi a segédige szerepét, így őt rántjuk előre kérdésnél és ő kapja a "not" tagadószót tagadásnál.
Pl: I can swim. --> Can you swim --> I can't swim

Slide 20 - Tekstslide

További példák a modális igékre:

To be:
She is a clever girl. --> Is she a clever girl? --> She isn't a clever girl.

To have got
You have (got) a nice Ferrari.  --> Have you got a nice Ferrari? --> You haven't got a nice Ferrari.

Have
A "to have" egy nagyon furcsa helyzetben lévő ige.
Az eredetileg "to have got" mára kijelentő módban teljesen leegyszerűsödött, jellemzően a "got" elhagyásával képződik: I have an Opel. 
Viszont Kérdő és tagadó mondatba továbbra is kell a "got": Have you got an Opel? / You haven't got an Opel.

Épp emiatt a kettősség miatt manapság egyre inkább nem modális igeként kezeljük, hanem segédige segítségével képezzük ezeket, így: Do you have an Opel? / You don't have an Opel.

Jelenleg mindkettő helyes :)

Slide 21 - Tekstslide

Translate the following sentences!

Slide 22 - Tekstslide

Elek magas?

Slide 23 - Open vraag

Aranka nem tud vezetni.

Slide 24 - Open vraag

Ózd nem egy szép város.

Slide 25 - Open vraag

Numbers - számok
A számok témaköre viszonylag egyszerű, ellenben igen fontos -hiszen az élethez kellenek a számok :)
A számokat 12-ig a lent leírt módon számoljuk, onnantól pedig így:
35 = thirty-five
81 = eighty-one
100-nál nagyobb számok esetén:
289 = two hundred and eighty-nine
5415 = five thousand, four hundred and fifteen

Slide 26 - Tekstslide

Évszámok esetén:

Alapvetően megfelezzük, és csak egymás után mondjuk a 2-2 számot:
1986 = nineteen eighty-six
1754 = seventeen fifty-four

2000 után pedig egy "and" is kell:
2018 = two thousand and eighteen

Slide 27 - Tekstslide

Sorszámnevek:

Slide 28 - Tekstslide

Kérni / Kérdezni

Figyelj, hogy:
   to ask = kérdezni   DE    to ask for = kérni

Pl: I want to ask something. / I want to ask for money.
Hallgatni/Figyelni
A to listen igének van egy ún. vonzata, egy 'to'. 
Ezt mindig oda kell írni mögé, ha odatesszük, hogy mit hallgat, vagy mire figyel valaki (mivel ezeket jelenti :) )
   Pl: Imre listens to the radio.

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

Goodbye!

Slide 31 - Tekstslide