Digi-doener! Pabo Nationale AI-cursus 3 | Machine en deep learning

 Machine en
 deep learning
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
Computational thinkingHBOStudiejaar 1,2

In deze les zitten 22 slides, met tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 100 min

Introductie

Tijdens deze les gaan de studenten ervaren hoe slimme systemen leren en krijgen ze het inzicht dat sommige van deze systemen best op onze hersenen lijken. Zo leren zij over machine en deep learning en hoe dat in het dagelijks leven al wordt ingezet. De studenten leren wat een algoritme is en hoe je deze zelf ook maakt en uitvoert. Ook leren ze dat beslisbomen algoritmen helpen om beslissingen te maken en gaan ze in discussie over dilemma’s in verkeerssituaties waar zelfrijdende auto’s mee te maken krijgen. Daarnaast reflecteren ze op het gebruik van modellen van digitale didactiek tijdens de les en de vertaling van verschillende lesonderdelen naar hun leerlingen toe. Download de handige docentenhandleiding en lesbrief voor de studenten in de bijlage!

Instructies

Werkbladen

Onderdelen in deze les

 Machine en
 deep learning

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Ja lekker… een cocktail!

Slide 3 - Tekstslide

Ja, dus?!?!

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Google zoekmachine - Spotify - Chatbots - Etc.

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Filterbubbel? 

Slide 8 - Tekstslide

Hoe werkt dat in de computer? 
De beslisboom 

Slide 9 - Tekstslide

Boter, kaas en eieren

Slide 10 - Tekstslide

Zelfrijdende auto’s 

Slide 11 - Tekstslide

Bedenk een algoritme

Slide 12 - Tekstslide

De auto rijdt met een snelheid van 80 kilometer per uur. Er doemt plotseling een groot object op voor de camera. Welke reactie kies je?
a. Doorrijden
b. Hard remmenSlide 13 - Tekstslide

De auto rijdt met een snelheid van 80 kilometer per uur. Er doemt plotseling een groot object op voor de camera. Achter je rijdt een vrachtwagen.
Welke reactie kies je?
a. Doorrijden
b. Hard remmenSlide 14 - Tekstslide

De auto rijdt met een snelheid van 80 kilometer per uur. Er doemt plotseling een groot object op voor de camera. Achter je rijdt een vrachtwagen. De weg is spekglad en het waait hard. Overal vliegt plastic afval...
Welke reactie kies je?
a. Doorrijden
b. Hard remmenSlide 15 - Tekstslide

1.  Werk in een tweetal 
2. Zelf: Bedenk en schrijf een dilemma   
    voor een zelfrijdende auto 
3. Samen: Bedenk en schrijf een 
    algoritme voor het dilemma (een 
    stappenplan - wat te doen?

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Hersenen versus 
deep learning 

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

Wat hebben we geleerd?

Je weet wat een algoritme is:
een stappenplan om een doel te behalen

Je weet dat door algoritmen systemen
sneller en soms zelfs beter kunnen
werken dan mensen

Je weet dat een beslisboom algoritmen helpt om keuzes te maken

Slide 20 - Tekstslide

Digitale didactiek

Slide 21 - Tekstslide

Volgende lessen

1. Kunstmatige intelligentie
2. Zijn machines nou echt zo slim?
3. Machine en deep learning
4. Wij zijn data!
5. De toekomst van werkSlide 22 - Tekstslide

Meer lessen zoals deze