Past simple Irregular

Past Simple
The past simple is what in Dutch is called the verleden tijd
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, k, gLeerjaar 2

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Past Simple
The past simple is what in Dutch is called the verleden tijd

Slide 1 - Tekstslide

Past Simple - Regular Verbs
After a regular verb you put '-ed'

I walk -> I walked
He walks -> He walked
They walk -> They walked

Slide 2 - Tekstslide

Past Simple - Irregular verbs
Sommige werkwoorden zijn onregelmatig (irregular verbs)
Die krijgen geen ed
Deze hebben hun eigen vorm
To be       ->       was/were;         I was in Amsterdam last week.
To write  ->       wrote;                 I wrote her a letter last week
to go        ->       went;                  He went to Italy two days ago.
to make  ->       made;                They made a nice meal yesterday.

Slide 3 - Tekstslide

Past Simple - Irregular verbs
There are no rules for the irregular verbs, you just have to learn them by heart

Slide 4 - Tekstslide

Overzicht onregelmatige ww
Boek: Bladzijde 215 – 217 
Online: links boven: NASLAG
                                          Dan naar: Grammar Survey
                                          9. irregular verbs

Eerste rij: tegenwoordige tijd (present simple)
Tweede rij: verleden tijd (past simple)

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

My sister .......... (play) the guitar last year.

Slide 7 - Open vraag

They ....... (go) home after school yesterday.

Slide 8 - Open vraag

What is the past tense of: Help
A
helping
B
helped
C
helps
D
help'd

Slide 9 - Quizvraag

past simple of pay
A
pay
B
payed
C
payt
D
paid

Slide 10 - Quizvraag

What is the past tense of: study
A
studyd
B
studyied
C
studyed
D
studied

Slide 11 - Quizvraag

What is the past tense of: buy
A
buyed
B
bought
C
boughd
D
bught

Slide 12 - Quizvraag

past tense of make
A
maked
B
made
C
maded
D
makt

Slide 13 - Quizvraag

What is the past tense of: walk
A
walkt
B
wolked
C
wolk
D
walked

Slide 14 - Quizvraag

Fill in: We ..... on holiday 2 years ago.
A
go
B
went
C
been
D
was

Slide 15 - Quizvraag

fill in: I ..... sunglasses yesterday.
A
finded
B
fand
C
find'd
D
found

Slide 16 - Quizvraag

Fill in: I ..... very happy yesterday.
A
am
B
is
C
was
D
were

Slide 17 - Quizvraag

Irregular verbs

Slide 18 - Woordweb