1VE Some/Any + Plurals

Welcome to English class, everybody! :)
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo t, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Welcome to English class, everybody! :)

Slide 1 - Tekstslide

Lesson plan
Last class: recap
Grammar repetition
Grammar practise
What did you learn?

Slide 2 - Tekstslide

Lesson Goals
I know the difference between some/any
I can use some/any in a sentence/question
I know what plurals are
I know how to make plurals/ I understand the rules to make plurals
I can make plurals

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Let's get back into the grammar: some/any
Some en any betekenen:
wat / iets / enkele
''Some'' gebruik je in zinnen waarvan je verwacht dat het antwoord ''ja'' is, maar ook in bevestigende zinnen.

''Any'' gebruik je in ontkennende zinnen en bij de meeste vragen. 

Slide 5 - Tekstslide

Some/Any
Verwachten dat het antwoord ''ja'' is:
Can I have some of that ice cream?

Een bevestigende zin:
I have some problems with my wifi.

Een ontkenning + een vraag: 
I don't have any children. + Do you have any children?

Slide 6 - Tekstslide

Some of any?

She doesn't need ....... money.
A
some
B
any

Slide 7 - Quizvraag

Some of any?

Can I have ....... of that milk?
A
some
B
any

Slide 8 - Quizvraag

Some of any?

I would love ....... crisps, thank you!
A
some
B
any

Slide 9 - Quizvraag

Dus waarom gebruikte je nu ook alweer ''any'' in een zin?
A
Als je verwacht dat het antwoord ''ja'' is
B
Als het een bevestigende zin is
C
Als het een ontkennende zin is
D
Wanneer dat mooier staat

Slide 10 - Quizvraag

Some of any?

....... people hate going to a mall.

Slide 11 - Open vraag

Some of any?

Do you have ............. motivation left?

Slide 12 - Open vraag

Some of any?

There aren't ...... bags left.

Slide 13 - Open vraag

Welke wolkjes horen er bij SOME? Welke bij ANY? Sleep ze naar het goede blokje.
Some
Any
Bevestigende zin
Ontkenning/ontkennende zin
Verwacht ''ja'' antwoord
Meeste vragen

Slide 14 - Sleepvraag