De zes rollen van een docent OIS

De zes rollen
 van de docent  


Klinton Tomas 
Arlette Punt
Gosien van de Poel
Ineke Feenstra
Petra van Doorn
Herbert Jan Kaars Sijpesteijn
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
docentenMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

De zes rollen
 van de docent  


Klinton Tomas 
Arlette Punt
Gosien van de Poel
Ineke Feenstra
Petra van Doorn
Herbert Jan Kaars Sijpesteijn

Slide 1 - Tekstslide

Waarom het perspectief van 6 rollen van de docent?

- Zo goed mogelijk aansluiten op de behoefte van de         leerling 
-daarmee als docent in de 'goede energie' komen: lesgeven wordt leuker als je effectiever wordt.

Slide 2 - Tekstslide

De zes rollen van de docent

Slide 3 - Tekstslide

De eerste rol is die van gastheer.
Welke kerntaken zijn hierbij belangrijk?

Slide 4 - Open vraag


Kerntaken gastheer

1. Contact maken 
2. Regisseren van de groep 
3. Zorgen dat de leerling startklaar is 

Slide 5 - Tekstslide

Hoe vorm je deze rol in een online les? 

Slide 6 - Tekstslide

De tweede rol is die van presentator.
Welke kerntaken zijn hierbij belangrijk?

Slide 7 - Open vraag


Kerntaken presentator

1. Aandacht vangen van leerlingen. 
2. Structuur aanbrengen in de les. 
3. Werken met concreet geformuleerde doelen. (SMART)
4. Leerlingen motiveren en laten oriënteren op de les. 
5. Leider zijn in de klas. (Roos van Leary)
 

Slide 8 - Tekstslide

Hoe vorm je deze rol in een online les?

Slide 9 - Tekstslide

De derde rol is die van didacticus.
Welke kerntaken zijn hierbij belangrijk?

Slide 10 - Open vraag


Kerntaken didacticus

1. Activeren van het leerproces van leerlingen. 
2. Uitleggen op een heldere en zorgvuldige manier. 
3. Bewust zijn van de invloed van taal op leren. 
4. Omgaan met verschillende tussen leerlingen. 
5. Leerlingen snel en doelgericht aan het werk zetten. 
6. (Activerende) werkvormen inzetten. 
7. Leer- en werkprestaties zichtbaar maken. 


Slide 11 - Tekstslide

Hoe vorm je deze rol in een online les?

Slide 12 - Tekstslide

De vierde rol is die van pedagoog.
Welke kerntaken zijn hierbij belangrijk?

Slide 13 - Open vraag


Kerntaken pedagoog

1. Een veilig pedagogisch klimaat    
    scheppen. 
2. Een stimulerend leer- en  
    werkklimaat scheppen. 

  Slide 14 - Tekstslide

Hoe vorm je deze rol in een online les?

Slide 15 - Tekstslide

De vijfde rol is die van afsluiter.
Welke kerntaken zijn hierbij belangrijk?

Slide 16 - Open vraag


Kerntaken afsluiter

1. Inhoudelijk samenvatten van de les. 
2. Evalueren van de leerdoelen door de leerlingen. 
3. Evalueren van de activiteiten in de les en het  
    effect ervan(leerproces). 
4. Vooruitblikken 
5. Les op tijd afsluiten 


  Slide 17 - Tekstslide

Hoe vorm je deze rol in een online les?

Slide 18 - Tekstslide

De zesde rol is die van leercoach.
Welke kerntaken zijn hierbij belangrijk?

Slide 19 - Open vraag


Kerntaken leercoach

 1. Afstemmen, betrokkenheid tonen en (h)erkennen. 
2. Didactisch coachen (individuele zelfsturing). 
3. Pedagogisch coachen (individuele zelfcontrole). 
4. Coachen op individueel zelfregulerend gedrag. 

Allemaal door het stellen van de juiste vragen. Slide 20 - Tekstslide

Hoe vorm je deze rol in een online les?

Slide 21 - Tekstslide

Wat hopen wij schoolopleiders vandaag te hebben bereikt? 
Dat jullie inspiratie ontlenen aan het beeld van deze zes rollen
en dat je een beeld hebt waar je jouw eigen handelen kunt verbeteren. 
Jullie doen immers al heel veel goed! 
Bedankt! 

Slide 22 - Tekstslide