NM 1920 H6 Bevolking en ruimte in China

3 - Bevolking in China
Bevolking en ruimte
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 4

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

3 - Bevolking in China
Bevolking en ruimte

Slide 1 - Tekstslide

3.1 - Bevolking in China: 1,7 miljard!

Slide 2 - Tekstslide

wat moet je kennen?
📌 waarom is de bevolking ongelijk
     verspreid over China?
📌 bevolkingssamenstelling
📌 éénkind-politiek
📌 topografie China
📌 transitiemodel China

Slide 3 - Tekstslide

bevolkingsspreiding China
Wat valt je op als je deze kaart ziet?

Slide 4 - Tekstslide

bevolkingsspreiding in China
📍 westen = leeg: te droog of te koud
📍 oosten = vol: grote steden, bv Shanghai
📍 55 verschillende bevolkingsgroepen, 90% behoort tot Han-Chinezen
📍 regering biedt mensen gratis huis aan bij migratie naar lege westen 
    —> gevolg = "verchinezen" westen

Slide 5 - Tekstslide

Eénkindpolitiek
📍 jaren ‘70: bevolking groeide veel te snel
📍 oplossing: 1 kind per gezin = éénkind-politiek
📍 voordeel: minder snelle bevolkingsgroei
📍 nadelen: vergrijzing, overschot jongens, kinderen enorm
                  verwend (zie volgende dia)
📍 nu: regels minder streng, op platteland mag je 2e kind hebben
    als eerste kind een meisje is...

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

3.2 - Migratie in China

Slide 8 - Tekstslide

Wat moet je kennen?
📌 verschil China vóór en na 1980
📌 oorzaken snelle urbanisatie na 1980
📌 gevolgen voor platteland
📌 binnenlandse migratie: waar naartoe?
📌 open steden - open gebieden
📌 rol hokou-systeem op migratie
📌 verband inkomen - migratie
📌 welvaartskloof stad - platteland

Slide 9 - Tekstslide

China vóór 1980
📍 gesloten deur: weinig contact        met buitenland
     —> westerse bedrijven en                    cultuur verboden
📍 China is een communistisch            land, de bevolking heeft 
    weinig vrijheid en inspraak.

Slide 10 - Tekstslide

China na 1980
📍 open deur politiek: meer                contact met buitenwereld
      —> westerse bedrijven in China
      —> Chinezen meer vrijheid

📍 nadeel: Brain drain = vertrek          hoog opgeleide mensen naar          het buitenland

Slide 11 - Tekstslide

Snelle urbanisatie na 1980
📍 Oorzaak = armoede op platteland
📍 Hukou-systeem minder streng geworden
📍 1980: 80% bevolking woonde op platteland
📍 Nu: 50% bevolking woont in stad!

Enkele feiten:
📍 110 steden met meer dan 1 miljoen inwoners
📍 7 megasteden: steden met meer dan 10 miljoen inw.

Slide 12 - Tekstslide

Hukou-systeem

In China begon men 4.000 jaar geleden al met het registreren van de inwoners. Dit zogeheten Hukou is een soort binnenlands paspoort en bestaat nog altijd. De communisten gebruiken dit systeem om de trek van het platteland naar de steden in te perken. Zonder Hukou mag je niet verhuizen, niet reizen en geen onderwijs volgen.

Slide 13 - Tekstslide

0

Slide 14 - Video

urbanisatiegraad China
urbanisatiegraad China
Je ziet hier in de linker grafiek dat de urbanisatie razendsnel ging vanaf de jaren ‘80....
inkomens China
Je ziet in de rechter grafiek dat de inkomens tussen stad en platteland erg verschillend zijn. Dit is een van de redenen waarom zoveel mensen naar de stad verhuizen.

Slide 15 - Tekstslide

urbanisatiegraad wereldwijd
In deze grafiek zie je dat de bevolking van China grotendeels in de stad woont tegenwoordig. Dit proces verliep bijzonder snel als je dit vergelijkt met dat van de VS of Europa. 

Slide 16 - Tekstslide

megastad in China...

Slide 17 - Tekstslide

binnenlandse migratie
waar naartoe?
📍 van het binnenland naar de kust, van west naar oost
📍 kustgebieden: grote steden als Shanghai, Shenzhen en 
    Guangzou

waarom?
📍 werk: in fabrieken of in de bouw

Slide 18 - Tekstslide

binnenlandse migratie
Je ziet hier welke gebieden in trek zijn om te gaan wonen en welke gebieden leeglopen. Hoe dikker de rode lijn, hoe meer migranten 

Slide 19 - Tekstslide

Speciaal Economische Zones
Op deze kaart zie je speciale economische zones : steden en gebieden waar buitenlandse bedrijven zich mogen vestigen (: omcirkeld).
Vooral de kust is aantrekkelijk, maar de Chinese regering probeert ook het binnenland aantrekkelijk te maken voor buitenlandse bedrijven.

Slide 20 - Tekstslide

0

Slide 21 - Video

Slide 22 - Tekstslide

What to do?
  • Planning tot aan de toetsweek
  • Terugblik 6.1 en 6.2
  • Uitleg 6.3, 6.4 
  • Pauze
  • Zelfstandig werken 
  • Nakijken

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Congestie is een ander woord voor
A
drukte
B
aantal auto's op de weg
C
file
D
vertraging

Slide 25 - Quizvraag

Welke gassen zijn verantwoordelijk voor vervuilde lucht in de steden?
A
SO2
B
smog
C
lachgas
D
C02

Slide 26 - Quizvraag

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

3.4 - China: werken, verkeer en milieu

Slide 31 - Tekstslide

Werken in China
Slechte werkomstandigheden voor arbeiders:
- 80 tot 100 uur per week werken! NL = 36 - 40 uur..
- slechte ventilatie in fabrieken
- lage lonen
- arbeiders hebben geen rechten

Slide 32 - Tekstslide

Verkeer in China
- Veel files (=congestie)
- uitlaatgassen --> smog!

Oplossing:
- kentekenrijden
- mensen moeten loten als ze nieuwe auto willen kopen
- goed openbaar vervoer, bv filebus (zie video)
- groene auto's in centrum

Slide 33 - Tekstslide

Milieu in China
- uitlaatgassen: smog 
   oplossing --> mondkapjes

- kolencentrales grootste vervuilers 
   oplossing --> filters op schoorstenen + koken op gas ipv                            kolen stimuleren

Slide 34 - Tekstslide

0

Slide 35 - Video