Passend onderwijs

Wat weet je over de Wet Passend onderwijs?
1 / 12
volgende
Slide 1: Open vraag
AardrijkskundeHBOStudiejaar 3

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Wat weet je over de Wet Passend onderwijs?

Slide 1 - Open vraag

Definitie
Alle kinderen moeten op een school zitten die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Lukt dat niet op de school waar u uw kind had aangemeld? Dan moet er een school worden gevonden die de begeleiding wel kan bieden. Dat kan een speciale school zijn. Passend onderwijs geldt voor kinderen in het basisonderwijs en jongeren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 

Slide 2 - Tekstslide

Wat zie jij als probleem bij passend onderwijs?

Slide 3 - Woordweb

Slide 4 - Tekstslide

Wat kunnen we dan wel doen om het onderwijs op een goede manier vorm te geven?

Slide 5 - Tekstslide

Een zorgleerling is beter af in het passend onderwijs

Slide 6 - Tekstslide

Een gewone leerkracht moet een zorgleerling kunnen begeleiden

Slide 7 - Tekstslide

Kinderen met een beperking zijn een toegevoegde waarde in een reguliere schoolklas

Slide 8 - Tekstslide

Ik ben bang voor storend gedrag in de klas, als er kinderen met een beperking bijkomen

Slide 9 - Tekstslide

Passend onderwijs is niet uitvoerbaar zonder extra handen in de klas

Slide 10 - Tekstslide

Het is voor reguliere kinderen beter als er geen zorgleerlingen in de klas zitten

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide