cross

hoofdstuk 1 P6 Centrum en periferie

H1 P6 centrum, semiperiferie, periferie
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo t

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H1 P6 centrum, semiperiferie, periferie

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel
  • Arme en rijke gebieden onderscheiden.
  • Wereld indelen in centrum, periferie en semiperiferie (op regionaal, nationaal en mondiaal niveau.)

Slide 2 - Tekstslide

Drie groepen landen
Centrum
 
          rijkste en machtigste landen 
                          westerse of geïndustrialiseerde landen
Periferie
            armste landen met weinig macht 
                          derdewereldlanden of ontwikkelingslanden
Semiperiferie    tussen het centrum en de periferie in 
                          grote verschillen binnen deze groep

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Sleep alle kenmerken naar de juiste plaats. 

(semi-) periferie
Centrum
Veel mensen onder armoedegrens
Goed onderwijs
Rijkdom en macht
Westerse landen
Veel mensen werken in de industrie
Vooral export van landbouwproducten

Slide 6 - Sleepvraag

Onderwijs en gezondheidszorg zijn goed geregeld.
A
Centrum
B
Periferie
C
Semiperiferie

Slide 7 - Quizvraag

Het exportpakket bestaat voornamelijk uit grondstoffen en landbouwproducten. Dit hoort bij ...
A
Centrum
B
Semi-periferie
C
Periferie

Slide 8 - Quizvraag

India is duidelijk op weg naar meer ontwikkeling door meer industrie en diensten. India behoort tot...
A
het centrum
B
de semi-periferie
C
de periferie
D
de post-periferie

Slide 9 - Quizvraag

Veranderingen in de wereld

semiperifere landen worden rijke semiperifeer door:
  •  bedrijven uit het centrum.
  •  ze worden nieuwe industrielanden.
arme semiperifere landen blijven arm:
  • conflicten
  • slechte infrastructuur

Slide 10 - Tekstslide

Verschillende schaalniveaus

Mondiaal: wereldniveau
Nationaal: niveau van een land
Regionaal: niveau van een kleiner gebied

Uitzoomen: van lager naar hoger schaalniveau 
Inzoomen: van hoger naar lager schaalniveau

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Ethiopië is een land in de periferie, India ligt in de
semiperiferie en Duitsland ligt in het centrum.
Wat is het inkomen in
Hoog inkomen
Gemiddeld inkomen
Laag inkomen
Ethiopië
India
Duitsland

Slide 17 - Sleepvraag

Wanneer je van lokaal schaalniveau naar mondiaal schaalniveau gaat ben je aan het ..........
A
Uitzoomen
B
Inzoomen

Slide 18 - Quizvraag


Welk schaalniveau zie je hier?
A
lokaal
B
regionaal
C
nationaal

Slide 19 - QuizvraagCentrum
Periferie
Semiperiferie
Geïndustrialiseerde landen
Onwikkelingslanden
Nieuwe industrielanden
Begrippen

Slide 20 - Tekstslide

Huiswerk

Maak de vragen van paragraaf 6.

Slide 21 - Tekstslide