2023-2024 Warehousing - Materials handling

Warehousing
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
LogistiekMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Warehousing

Slide 1 - Tekstslide

Programma vandaag:

* Voorraden
* Materials Handling (logistiek binnen magazijnen)
* Warehousing

Slide 2 - Tekstslide

Wat is voorraad?

Slide 3 - Open vraag

VoorraadHoeveelheid die voorhanden is (bron: Van Dale)

Slide 4 - Tekstslide

Tussenopdracht: welke voorraden zijn er?

* Hoe: als groep
* Hoe lang: 10 tot max. 15 minuten

* Wat: Leg het "juiste stuk tekst" bij het "juiste woord voorraad"


Slide 5 - Tekstslide

Wat is warehousing?

Slide 6 - Open vraag

Warehousing
Warehousing is het opslaan van goederen die later worden verkocht of gedistribueerd. Soms worden de termen warehouse en distributiecentrum door elkaar gebruikt, maar toch is dit niet hetzelfde. Een warehouse is feitelijk alleen de opslagruimte, terwijl een distributiecentrum zich naast opslag ook bezighoudt met orderpicking en orderverwerking (vaak inclusief transport). Bron: chain-logistics

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Materials handling = * het intern transporteren van goederen
* oppakken van goederen
* neerzetten van goederen
* verplaatsen van goederen
* opslaan van goederen

Slide 9 - Tekstslide

Tussenopdracht: hoe ziet mijn magazijn eruit?

* Wie: 2 of 3 groepen
* Hoe lang: 15 tot max. 20 minuten

* Wat: "teken / knutsel" op een A-3 blad hoe jullie een traditioneel magazijn zien. Maak een 2-D indeling van een magazijn

Slide 10 - Tekstslide

MagazijnfunctiesSlide 11 - Tekstslide

Nieuwe technologie - (DALL-E)Voicepicking
Via spraakherkenning verzamelen van orders

Slide 12 - Tekstslide

Nieuwe technologie - (DALL-E)Slide 13 - Tekstslide

Tussenopdracht

* Hoe zelfstandig
* Hoe lang: max. 5 minuten

* Wat: noteer een aantal zaken die je opvallen in het filmpje. Het mag betrekking hebben op logistiek (hoeft niet specifiek)

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Magazijnlay-out bepalen


  • De inrichting van het magazijn heet magazijnlay-out.
  • Logistieke processen optimaal laten verlopen is er voor zorgen dat het magazijn zo efficiënt mogelijk is ingericht.
  • Voordat je start moet je juiste gegevens verzamelen over....

Slide 16 - Tekstslide

SLP (Systematische Lay-out Planning)
--> methode die je kan inzetten om de juiste magazijnlay-out te bepalen.
--> vooral bedoeld voor nieuwe lay-out of nieuwe ruimte

4 fases
1. Vaststellen van de locatie
2. Vaststellen algemene lay-out
3. Detailplanning lay-out
4. De realisatiefase

Slide 17 - Tekstslide

SHA (Systematische Handling Analyse)
--> onderzoekt alle handling die plaatsvindt bij het ontvangen, 
opslaan, verzamelen en verzenden van gg. in het magazijn
--> Doel = nagaan of het efficiënter kan

9 stappen
De gegevens die je met de PQRST-sleutel hebt verzameld kun je
gebruiken bij de Systematische Handling Analyse.

Slide 18 - Tekstslide

SHA doelen
  1. Op welke plaatsen worden de gg. opgehaald en op welke plaatsen worden ze neergezet?
  2. Welke routes zijn er mogelijk voor (intern) transport?
  3. Wat zijn de eigenschappen van de ruimtes waar de handelingen voor opslag en orderverzamelen plaatsvinden?
  4. Welke activiteiten worden in de ruimtes uitgevoerd? (waar gg. worden opgeslagen en verzameld)

Slide 19 - Tekstslide

Opslagmethoden
Verzamelmethoden
Hulpwerktuigen

Slide 20 - Tekstslide

Tussenopdracht: hoe ziet mijn magazijn eruit?

* Wie: 2 groepen
* Hoe lang: 15 tot max. 20 minuten

* Wat: "teken / knutsel" op een A-3 blad hoe jullie een traditioneel magazijn zien. Maak een 2-D indeling van een magazijn

Hoe ziet je magazijn eruit?
Naast de processen dien je ook rekening te houden met:
* opslagmethoden
* orderverzamelmethoden
* hulpmiddelen in het magazijn

Slide 21 - Tekstslide

Tussenopdracht: loop het magazijn in?

* Wie: als groep
* Hoe lang: 5 tot max. 15 minuten

* Wat: "bekijk het magazijn met de info van zojuist

Wat zou je veranderen in je magazijnlay-out?

Slide 22 - Tekstslide

Warehousemanagementsysteem - WMS
Waar WMS?
In welke "processen" gebruik je het WMS?

Slide 23 - Tekstslide

1. Distributielogistiek


Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

Collo modulair systeem

Slide 26 - Tekstslide

Goederenstroom beheersen

Slide 27 - Tekstslide

Goederenstroom beheersen
Material management heeft betrekking op de beheersing van het productieproces van gg, ofwel het bewegings- en opslagproces van goederen, voordat ze het stadium van eindproduct bereiken.
Fysiek distributiemanagement is de besturing en beheersing van de gg.stroom v.d. totstandkoming v.h eindproduct tot en met de uiteindelijkeafnemer.

Slide 28 - Tekstslide

Klantorderontkoppelpunt (KOOP)

Slide 29 - Tekstslide

KOOP (Klantorderontkoppelpunt)

Slide 30 - Tekstslide

Routing en gangensysteem
Routing = gebaande (vastgelegd / uitgedacht) routes in het magazijn

* vlotte doorstroom is gewenst
--> efficiënt mogelijke routes 
--> korte en directe routes
--> éénrichtingsverkeer in het magazijn
--> min mogelijk kruisende transportgangen
--> geen gg. op plekken waar ze niet horen (blokkeren van...)

Slide 31 - Tekstslide

i-routing (efficiënt)
* Rechte lijn     * MARS     * gemakkelijk, veilig

Slide 32 - Tekstslide

U-Routing (efficiënt)
* gg. worden van buitenaf aangeleverd
* gg. worden op een andere plek afgevoerd
* gg. verlaten magazijn wel aan dezelfde kant als ze binnenkomen
* kans is aanwezig op transportwegen die elkaar kruisen

Slide 33 - Tekstslide

Backtracking (inefficiënt)
Routing die weer terugkeert in de richting waaruit deze vandaan kwam

Slide 34 - Tekstslide

Crossing (inefficiënt)
* transportwegen lopen over elkaar heen (rommelig en onoverzichtelijk)


Slide 35 - Tekstslide

Opslagmethode: vaste of vrije locatie
Voordelen?
Nadelen?

Slide 36 - Tekstslide

FIFO, LIFO en 

Slide 37 - Tekstslide