Egypte - Natuur en goden

Cultuur in het Oude Egypte
NATUUR & GODEN

In deze les gaan jullie onderzoeken hoe mensen in het
 'Oude Egypte' omgingen met natuurverschijnselen.
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisSecundair onderwijs

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Cultuur in het Oude Egypte
NATUUR & GODEN

In deze les gaan jullie onderzoeken hoe mensen in het
 'Oude Egypte' omgingen met natuurverschijnselen.

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het einde van deze les kun je

  1. uitleggen hoe de Egyptenaren natuurverschijnselen verklaarden.

  2. uitleggen hoe de Egyptenaren de natuur hoopten te beïnvloeden.

  3. vertellen hoe Egyptenaren hun idee over leven na de dood uitdrukten.

Slide 2 - Tekstslide

Onderzoeksvraag 1
Hoe verklaarden de Egyptenaren natuurverschijnselen?

Slide 3 - Tekstslide

Opdracht 1: Hoe verklaarden ze de overtroming van de Nijl en
                       de beweging van de zon?
Lees de tekst in je lwb op p 116 en vul de tabel in op p 117.Nijlgod HapiWaterval Nijl

Slide 4 - Tekstslide

Zet een foto van de ingevulde tabel hier.

Slide 5 - Open vraag

Wat is een mythe?

Beschrijf met één zin. Laat deze woorden je helpen: natuur - goden-verklaren-verhalen

Slide 6 - Open vraag

Vergelijk de visies over de beweging van de zon en zet de foto van de ingevulde tabel hier. (LWB p 117)

Slide 7 - Open vraag

SCARABEE

Slide 8 - Tekstslide

BESLUIT p118

- Vul de tabel in en plaats de foto hier.

Slide 9 - Open vraag

Opdracht 2: Waarom speelden dieren een belangrijke rol in
                       de Egyptische religie?
Gebruik je lwb op p 119 om de slides bij deze opdracht te maken.                                             Bastet :  Egyptische kattengodin

Slide 10 - Tekstslide

Welke van de volgende zinnen tonen de 'natuurgodsdienst' van de Egyptenaren aan?
(Meer dan één juist antwoord.)
A
Mensen geloven dat goden de natuurverschijnselen aansturen.
B
Wetenschappers onderzochten de natuurverschijnselen.
C
Mensen vertellen mythes om natuurverschijnselen te verklaren.
D
Mensen willen met offers natuurverschijnselen beïnvloeden.

Slide 11 - Quizvraag

Zoek uit welke rol dieren speelden in de Egyptische mythologie.
Op de volgende slide vind je de 'goddelijke' versie van de dieren in de tabel van je lwb op p 119
Schrijf letter en cijfer van de opdracht op p 119 onder het juiste dier . Op de VOLGENDE SLIDE dus!

Slide 12 - Tekstslide


Slide 13 - Open vraag

Natuurgodsdienst
jodendom
christendom
islam
één god
monotheïsme
polytheïsme

Verschillende 
goden

Slide 14 - Sleepvraag