20-21 / par. 4.7 en 4.8 (out of stock en servicegraad)

Goederenstroom
Klas 2hvsa en b
Schooljaar 2020-2021
Opleiding Verkoopspecialist
Docent mevrouw Jansen
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
RetailMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Goederenstroom
Klas 2hvsa en b
Schooljaar 2020-2021
Opleiding Verkoopspecialist
Docent mevrouw Jansen

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Inhoud les
 • Lesdoelen
 • Herhaling bestelpunt (par. 4.6) adhv interactieve vragen
 • Uitleg par. 4.7 (Out of stock) en 4.8 (Servicegraad)
 • Afgewisseld met oefenopgaven
 • Huiswerk

Slide 4 - Tekstslide

Doel van deze les (tevens examentermen):
 • We herhalen het begrip en berekening
    bestelpunt en de begrippen die daar bij
    horen (minimale voorraad,
    veiligheidsvoorraad, levertijd, afzet)
 • Je leert welke vier mogelijkheden er zijn als
    een artikel out of stock is.
 • Je leert wat het begrip servicegraad is.
 • Je leert hoe je de servicegraad moet
    berekenen.
 • Je leert wat het belang is van servicegraad.

Slide 5 - Tekstslide

Van een bepaald artikel is het bestelpunt 38. Wat betekent dit?
A
Dat je 38 stuks van dit artikel gaat bestellen.
B
Dat als je voorraad van dit artikel 38 stuks is je weer gaat bestellen.
C
Dat je 38 keer voor dit artikel gaat bestellen.

Slide 6 - Quizvraag

Slide 7 - Tekstslide

Van een artikel is de levertijd 3 weken / de afzet is 5 stuks per week / de veiligheidsvoorraad is 4. Bereken het bestelpunt.

Slide 8 - Open vraag

Uitwerking oefenopgave
 • Bestelpunt = veiligheidsvoorraad + (levertijd x afzet)
 • Bestelpunt = 4 + (3 x 5) = 19 stuks
 • Dit betekent dat als de voorraad van dit artikel 19 stuks is dat
   je dan weer gaat bestellen.

Slide 9 - Tekstslide

De levertijd van een artikel is 2 weken. Je verkoopt 3 stuks per dag. De veiligheidsvoorraad is 5 stuks. De winkel is 6 dagen per week open. Bereken het bestelpunt.

Slide 10 - Open vraag

Uitwerking oefenopgave
 • Bestelpunt = veiligheidsvoorraad + (levertijd x afzet)
 • Let op: levertijd en afzet moet in dezelfde tijdseenheid.
 • Je verkoopt 3 stuks per dag, de winkel is 6 dagen per week open dus je
   verkoopt 6 x 3 = 18 stuks per week.
 • Bestelpunt = 5 + (2 x 18) = 5 + 36 = 41
 • Bij een voorraad van 41 stuks van dit artikel ga je dus weer bestellen.

Slide 11 - Tekstslide

Herhaling begrippen bestelpunt
 • Bestelpunt is de hoogte van de voorraad waarbij je moet gaan bestellen.
 • Levertijd is de tijd die zit tussen het moment van bestellen en leveren.
 • Minimumvoorraad is de voorraad die nodig is om de levertijd tussen het bestelpunt en de
    aflevering van de bestelling te overbruggen.
 • Veiligheidsvoorraad is een voorraad die afwijkingen in de vraag kan opvangen als die vraag
   groter is dan verwacht tijdens de levertijd.

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Servicegraad (par. 4.8)
Servicegraad:
 • Is de mate waarin je aan de vraag naar een product kunt voldoen.
 • Druk je uit in procenten.
 • Hoe hoger de servicegraad, hoe meer klanten het product op het
   gewenste moment kunnen kopen.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Oefenopgave
 • De artikelgroep bordspellen kent 85 verschillende artikelen. Vlak voor het
   moment van levering blijkt dat er van 7 artikelen geen voorraad meer is. 
 • Er zijn dus nog 78 artikelen te koop. 
 • Vraag: bereken de servicegraad (rond af op één decimaal).

Slide 16 - Tekstslide

Uitwerking oefenopgave
 • Er zijn nog 78 stuks van dit artikel aanwezig.
 • Normaal zijn er 85 stuks van dit artikel in voorraad.
 • Servicegraad is dan 78 : 85 x 100 = 91,8%

Slide 17 - Tekstslide

Servicegraad 100%
 • Bij een servicegraad van 100% zijn dus alle artikelen van een artikelgroep op voorraad en heb
    je geen nee-verkoop.
 • Uit kostenoverweging zal een winkel niet altijd een servicegraad van 100% nastreven. 
 • Voorbeeld:
              - verse broodjes in een supermarkt
              - 's morgens nog een servicegraad van 100%
              - zal aan het einde van de middag minder zijn (worden geen broodjes meer bij gebakken)

Slide 18 - Tekstslide

De werkelijke omzet is € 580.000 en de servicegraad is 93%. Hoeveel bedraagt de mogelijke omzet?

Slide 19 - Open vraag

Uitwerking oefenopgave
 • Bij de behaalde omzet van € 580.000 hoort 93%
 • Je wilt weten hoeveel omzet er bij 100% hoort (maximale omzet).
 • Berekening wordt dan € 580.000 : 93 x 100 = € 623.655,91

Slide 20 - Tekstslide

Samenvattend
 • We hebben herhaald wat bestelpunt is en hoe je dit moet berekenen.
 • Jullie hebben geleerd welke vier mogelijkheden je hebt als een artikel out of stock is (niet  
    direct uit voorraad leverbaar is) (par. 4.7)
 • Jullie hebben geleerd wat servicegraad is en hoe je dit moet berekenen (par. 4.8).

Slide 21 - Tekstslide

Huiswerk voor volgende week
 • Maken H4 - par. 4.7 en 4.8 - vraag 45 t/m 51 op pag. 171 en 172 in je boek
 • Inleveropdracht in Teams

Slide 22 - Tekstslide