Les 3

Les 3
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Les 3

Slide 1 - Tekstslide

Quizlet: 

Gezonde voeding

Slide 2 - Tekstslide

We verdelen de klas in groepjes.

Welke woorden horen bij huisarts?


Slide 3 - Tekstslide

Vertellen over klachten:

Wat zijn klachten?
Wanneer heb je klachten?
Wat is het verschil tussen psychische en fysieke klachten?
Noem een paar voorbeelden


Slide 4 - Tekstslide

Hebben:

Ik heb
Je/jij/u hebt
hij/zij heeft
we/wij hebben
jullie hebben
zij hebben

Opdracht: Maak het rijtje af

Slide 5 - Tekstslide

Klachten:

Maak correcte zinnen met de volgende lichaamsdelen:
Welke klachten hebben deze mensen?
Maak een zin bij alle plaatjes. 
Kies uit: ik - jij - u - hij - zij - wij - jullie - zijSlide 6 - Tekstslide

lichaamsdelen:

Welk lichaamsdeel zoek ik. Werk in groepjesA 1 Wat is de oorzaak van het probleem?
2 Dat is het neusje van de zalm.
3 Hij houdt voet bij stuk.
4 Beter 1 vogel in de hand dan 10 in de lucht.
5 Hij is door het oog van de naald gekropen.

B Wat is de betekenis?

Slide 7 - Tekstslide

We zeggen ook wel:

Ik heb pijn aan mijn knie/ schouder/ oor/ enkel
Ik heb last van mijn knie/ schouder/ oor/ enkel
Ik heb mijn enkel verzwikt/ verstuikt

Maar je zegt:

Ik ben verkouden
Ik ben ziek

Slide 8 - Tekstslide

Woordenlijst doornemen klassikaal

Wat betekent het?

Slide 9 - Tekstslide

Werk in tweetallen

- Lees gesprek deel 1 blz. 2
- Bespreek de nieuwe woorden
- Vertel elkaar waar het gesprek over gaat.
- Beantwoord de vraag

Wissel van gesprekspartner

- Lees gesprek deel 2 blz. 3.
- Bespreek de nieuwe woorden.
- Vertel elkaar waar het gesprek over gaat.
- Beantwoord de vraag

Slide 10 - Tekstslide

Hoofdstuk 7 blz. 5

- Praat met elkaar en beantwoord de vragen.
- Wissel daarna van rol

Slide 11 - Tekstslide

Blz. 11

Gesprek huisarts en patient


Wat is de klacht? Trek een kaartje

Wat zijn de vragen van de huisarts?

Slide 12 - Tekstslide