5.3 Actief op de arbeidsmarkt

3 MAVO
5.3 Actief op de arbeidsmarkt
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvmbo g, tLeerjaar 3

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 10 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

3 MAVO
5.3 Actief op de arbeidsmarkt

Slide 1 - Tekstslide

Herhaling lesdoelen 5.2

- Welke ondernemingsvormen zijn er?
- Hoe is een bedrijf georganiseerd?

- In welke sectoren kun je werken?

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen 5.3

- Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit?
- Wanneer hoor je bij de beroepsbevolking?

- Welk werk telt mee in de economische cijfers?

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Ongelijke behandeling / discriminatie

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Gelijke behandeling (?)
 • Algemene Wet Gelijke Behandeling
 • gelijkheidsbeginsel, artikel 1 grondwet
 • godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, ,leeftijd, etc.
 • focus: vrouw, gehandicapt en allochtoon
 • positieve discriminatie mag

Slide 7 - Tekstslide

Praktijk (?!)
 • AWGB is een papieren werkelijkheid
 • Wat gebeurt er in de praktijk als ik wil werken als kok in een Japans restaurant?
 • Wat als de werkgever weet dat iemand beter is maar het omwille van zijn achtergrond niet wil aannemen. Wat doet een werkgever dan?
 • Is alles wat een werkgever vindt wel ongelijke behandeling? Niet alles is rascisme...
 • Mag jij als jij eigenaar bent van een onderneming  niet zelf weten wie je aanneemt en wie niet?
 • Wat is het nut van de wet?

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Arbeidsmarkt

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Video

Slide 13 - Tekstslide

beroepsbevolking

BEROEPSBEVOLKING = AANBOD VAN ARBEID


Beroepsbevolking zijn alle inwoners van Nederland van 15 tot 67(dit wordt steeds ouder) die werken of werk zoeken voor tenminste 12 uur in de week.


Slide 14 - Tekstslide

formele productie
Als je een betaalde baan hebt, werk je in de formele sector. 

Slide 15 - Tekstslide

informele sector

grijs werk: vrijwilligers werk of werk in huishouding (ONBETAALD)

zwart werk: niet geregistreerd, geen belasting en sociale premies, strafbaar

(BETAALD)

Slide 16 - Tekstslide

Arbeidsdeelname (arbeidsparticipatie)
Het percentage van de bevolking dat tot de beroepsbevolking behoort.

De overheid verwacht een tekort aan arbeidskrachten op de arbeidsmarkt en wil dat een groter deel van de bevolking gaat werken.

Slide 17 - Tekstslide

Arbeidsdeelname bevorderen
Overheid en bedrijven kunnen de arbeidsdeelname bijvoorbeeld bevorderen door:
 • scholing;
 • kinderopvang.

Slide 18 - Tekstslide

formule arbeidsparticipatie

Beroepsgeschikte bevolking (= werkenden + werklozen die willen werken)
-----------------------------------------------------------------------------                            x 100
Totale beroepsbevolking

Slide 19 - Tekstslide

Bij een overschot op de arbeidsmarkt is er meer ....
A
aanbod.
B
vraag.

Slide 20 - Quizvraag

Waar komt het aanbod van arbeid vandaan?

A
arbeiders
B
arbeidsverdeling
C
beroepsbevolking
D
arbeidsmarkt

Slide 21 - Quizvraag

Een teveel aan arbeiders kan leiden tot ontslag.
A
juist
B
onjuist

Slide 22 - Quizvraag

Geef een nadeel van zwart werken.

Slide 23 - Open vraag

Geef een voorbeeld van ongelijke behandeling

Slide 24 - Open vraag

Een voorbeeld van de informele sector is...
A
leraar
B
vuilnisman
C
thuis vrijwillig helpen met stofzuigen
D
een potje voetbal kijken

Slide 25 - Quizvraag

Een voorbeeld van de formele sector is...
A
boodschappen door voor je oma
B
Stofzuigen bij jouw ouders
C
jouw kamer opruimen
D
bakker

Slide 26 - Quizvraag

Wat heb je geleerd?

Slide 27 - Tekstslide

Op de arbeidsmarkt komt (1) van arbeid van de beroepsbevolking en de (2) van de werkgevers.
A
(1) de vraag (2) de vraag
B
(1) de vraag (2) het aanbod
C
(1) het aanbod (2) de vraag
D
(1) Het aanbod (2) het aanbod

Slide 28 - Quizvraag

Je hoort bij de beroepsbevolking als je tussen de 15 en de (1) leeftijd bent én je werkt of bent (2)
A
(1) 65 (2) op zoek naar werk
B
(1) pensioenleeftijd (2) op zoek naar werk

Slide 29 - Quizvraag

Welk werk telt mee in de economische cijfers? Werk in de...
A
informele sector
B
formele sector
C
primaire sector
D
Quartaire sector

Slide 30 - Quizvraag

extra uitleg

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Video

Slide 33 - Video

Slide 34 - Video

Slide 35 - Video

Slide 36 - Video

Slide 37 - Video