NOVA H5.4 les 8 Reacties: additie

H5.4 Reacties van koolstofverbindingen

LES 8 Additie reactie

HAVO4
NOVA H5 Koolstof als basis
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

H5.4 Reacties van koolstofverbindingen

LES 8 Additie reactie

HAVO4
NOVA H5 Koolstof als basis

Slide 1 - Tekstslide

Aan het eind van deze les...
 • Weet je welke reacties kunnen optreden bij koolstofverbindingen:
 1. verbranding
 2. kraken
 3. additie
 • Kun je een reactievergelijking in structuurformules geven van kraken en een additiereactie
 • Kun je van alle reacties de vergelijking geven in molecuulformules

Slide 2 - Tekstslide

Reacties met koolwaterstoffen
 1. verbranden
 2. kraken
 3. additie

              


               

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Bij verbranding vormt elke atoomsoort uit de brandstof 
 een oxide (oxides leren!)

Slide 5 - Tekstslide

Volledige verbranding: CO2  Onvolledige verbranding : CO
elke atoomsoort uit de brandstof vormt een oxide (oxides leren!)

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Dus bij de verbranding van C4H7S ontstaan CO2 en H2O en SO2

Slide 8 - Tekstslide

Leerdoelcheck:
Geef de kloppende reactievergelijking voor de volledige verbranding van octaan (fase-aanduiding niet nodig).
timer
1:00

Slide 9 - Tekstslide


2C8H18+25O2>16CO2+18H2O
Octaan(l)+Zuurstof(g)>Koolstofdioxide(g)+Water(g)
A
Oxidatiereactie
B
Volledige verbranding
C
Ontledingsreactie
D
Onvolledige verbranding

Slide 10 - Quizvraag

Reacties met koolwaterstoffen
 1. verbranden
 2. kraken
 3. additie

              


               

Slide 11 - Tekstslide

KRAKEN= grote moleculen in kleine stukjes breken

              


               C10H22    -->  C8H18  +  ........
             alkaan        -->   alkaan  +  ........

Slide 12 - Tekstslide

Reacties met koolwaterstoffen
 1. verbranden
 2. kraken
 3. additie


              


               

Slide 13 - Tekstslide

additie = toevoegen van een stof aan de C=C, zodat de C=C verdwijnt
 
                                              C2H4 + Br2                 ->            C2H4Br2

Slide 14 - Tekstslide

Kenmerken van een additiereactie
 • De beginstof is onverzadigd (C=C)
 • Je voegt andere stof toe, bijvoorbeeld: 
             Br2,    Cl2,    H2,    HF,    HCl,    HBr,     HI  of    H2O.
 • De dubbele binding klapt open en er ontstaat één nieuwe stof
 • De reactie verloopt snel

Slide 15 - Tekstslide

Additie met water
Bij een additiereactie met water splitst het H2O molecuul in een H-atoom en een -OH groep. Het H-atoom komt aan het ene C-atoom en de -OH groep aan het andere C-atoom

Slide 16 - Tekstslide

Welke stof ontstaat er bij de reactie van propeen met broom (dus Br2)?
A
1-broompropaan
B
1,2-dibroompropaan
C
1,3-dibroompropaan
D
2,3-dibroompropaan

Slide 17 - Quizvraag

leerdoelcheck:
Teken in je schrift de additie van water aan propeen. Welk(e) stof(fen) ontstaan?
timer
3:00

Slide 18 - Tekstslide

Teken in je schrift de additie van water aan propeen. Welk(e) stof(fen) ontstaan?
A
propaan-1-ol
B
propaan-2-ol
C
beide
D
geen van beide

Slide 19 - Quizvraag

leerdoelcheck:
Teken in je schrift de additie van water aan but-2-een. Welk(e) stof(fen) ontstaan?
timer
3:00

Slide 20 - Tekstslide

Teken in je schrift de additie van water aan but-2-een. Welk(e) stof(fen) ontstaan?
A
butaan-1-ol
B
butaan-2-ol
C
butaan-3-ol
D
butaan-2-ol en butaan-3-ol

Slide 21 - Quizvraag

Eigen werk
Leer aantekeningen additie
maak opgave 30 tm 34
kijk je werk na

Slide 22 - Tekstslide