BA-3 Les 1

Hoofdstuk 1: Dagboeken
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
BA-3Tertiary Education

In deze les zitten 33 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 1: Dagboeken

Slide 1 - Tekstslide

Lesplanning

Slide 2 - Tekstslide

1.1 Inleiding
 • In de voorafgaande modules zijn we er vanuit gegaan dat de ondernemingen alle boekingsdocumenten (financiële feiten) direct verwerkt in het journaal.
 •  Er wordt dan van elk afzonderlijke feit wordt een journaalpost gemaakt. We spreken hier van een enkelvoudige journaalpost.
 • Vaak worden de boekingsdocumenten (financiële feiten) eerst in een aparte boek geschreven. We spreken dan van een dagboek
 • Aan het einde van de periode (meestal een maand) worden de dagboeken afgesloten en er wordt van elk dagboek een journaalpost gemaakt. We spreken hier van een collectieve journaalpost.

Slide 3 - Tekstslide

1.1 Inleiding 
Dagboek is onderdeel van je administratie.
In de volgende paragrafen worden de dagboeken: 
kasboek, bankboek, inkoopboek, verkoopboek en memoriaal behandeld.

Slide 4 - Tekstslide

1.1. Dagboeken 
Altijd dagboeken openen met P.M. (pro memorie-begin saldo) Saldo 
Altijd afsluiten met P.M. Saldo (eindsaldo) ( totale ontvangsten - totale uitgaven)

Slide 5 - Tekstslide

1.1. Het Kasboek
In dit boek boek worden alle ontvangsten en alle uitgaven geboekt die per kas plaatsvinden. Aan het einde van de periode wordt het kasboek afgesloten met een (eind)saldo.

Saldo = de totale ontvangsten verminderd met de totale uitgaven.
Na het afsluiten van het kasboek wordt een journaalpost gemaakt van het kasboek.

Slide 6 - Tekstslide

Inclusief BTW

Slide 7 - Tekstslide

Kasboek

Slide 8 - Tekstslide

Berekening telefoonkosten inclusief
Zaak inclusief:   € 595/119x19= 95 BTW
                                  € 595-95=500 Telefoonkosten

Privé:  Heel bedrag boeken samen met BTW. 

Kortingen: Altijd creditzijde van de kasboek


Slide 9 - Tekstslide

Journaalpost Kasboek Debetzijde
Journaalpost Kasboek Creditzijde

Slide 10 - Tekstslide

Journaalpost Debetzijde

         100 Kas
Aan 840 Opbrengst verkopen
Aan 181 te betalen OB
Aan 130 Debiteuren
Aan 150 te betalen loonheffing
Aan 151 te betalen sociale lasten
Aan 960 kasverschillen

Journaalpost creditzijde

        700 goederen
        180 te vorderen OB
        140 Crediteuren
        425 telefoonkosten
        041 Privé
        830 Kortingen
         410 Lonen
Aan 100 Kas

Slide 11 - Tekstslide

1.2 Het Bankboek (Postbankboek)
 • Op dezelfde wijze als het kasboek wordt ook het Postbankboek en het bankboek bijgehouden.
 • Extra moeilijheid: Schuld bij de bank, hangt af van de bankafschrift (statement)
 • In het bankboek worden alle ontvangsten en uitgaven die per bank plaatsvinden opgenomen. Slide 12 - Tekstslide

Het Bankboek (Postbankboek)
Bankafschrift vermeld Creditsaldo/te goed bij de bank -> Saldo op de bank Positief
Bankboek wordt aan de debetzijde geopend P.M. Saldo

Bankafschrift vermeld Debetsaldo/schuld bij de bank-> Saldo op de bank Negatief
Het bankboek wordt aan de creditzijde geopend P.M Saldo.

Slide 13 - Tekstslide

voorbeeld 2
voorbeeld 3

Slide 14 - Tekstslide

Voorbeeld 4
Voorbeeld 4

Slide 15 - Tekstslide

Journaalpost bankboek

Slide 16 - Tekstslide

1.4 Kruisposten (geld onderweg)
 • Als we geld verplaatsen van bank naar kas of van kas naar bank.

 • Een kruispost wordt gebruikt wanneer er een storting plaatsvind tussen de kas en de bankrekening of van de bankrekening naar een andere bankrekening. 

Slide 17 - Tekstslide

1.4 Kruisposten (geld onderweg)
 • Wanneer kasgeld wordt gestort bij de bank, wordt dit feit als uitgave geboekt aan de creditzijde van het kasboek.
 •  Als ontvangst aan de debetzijde van het bankboek met als tegenrekening 240 Kruisposten.
 • Rekening 240 Kruisposten is een tussenrekening
 • Dit is een rekening die tijdelijk tussen twee andere rekeningen wordt ingeschakel. 

Slide 18 - Tekstslide

1.4 Kruisposten
Kasgeld wordt gestort bij de bank-> Uitgave geboekt aan de creditzijde van de Kasboek 

Kasgeld ontvangst bij de bank -> Ontvangst geboekt aan de debitzijde van de Bankboek

Tegenrekenening: 240 Kruisposten

Slide 19 - Tekstslide

Voorbeeld 5
Uitwerking voorbeeld 5

Slide 20 - Tekstslide

Journaalpost 
Journaalpost creditzijde

Slide 21 - Tekstslide

Einde van de les

Slide 22 - Tekstslide

Huiswerk H 1
opgaven: 1.1 - 1.2 en 1.5

Huiswerk 1.6 en 1.7

Slide 23 - Tekstslide

Opgave 1

Slide 24 - Tekstslide

Opgave 1.1-A

Slide 25 - Tekstslide

Inclusief BTW

Slide 26 - Tekstslide

Opgave 1.1-B Journaalpost

Slide 27 - Tekstslide

Opgave 1.2 A

Slide 28 - Tekstslide

Opgave 1.2B

Slide 29 - Tekstslide

Opgave 1.5 
Opgave 1.5 A en B

Slide 30 - Tekstslide

Opgave 1.5C

Slide 31 - Tekstslide

Opgave 1.6
Antwoord 1.6

Slide 32 - Tekstslide

Opgave 1.7 
Antwoord 1.7

Slide 33 - Tekstslide