Jeelo bron 1502 Nederland is een democratie

1502 Nederland is een democratie
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
Begrijpend lezenBasisschoolGroep 7,8

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

1502 Nederland is een democratie

Slide 1 - Tekstslide

democratie

Slide 2 - Woordweb

Slide 3 - Video

Wat heb je geleerd over een democratie?

Slide 4 - Woordweb

Leesdoel:
Wij leren dat het kabinet, de Eerste en Tweede Kamer invloed hebben op ons dagelijks leven, over de verkiezingen in Nederland en over hoe Nederland geregeerd wordt


lesdoel
Wij leren de informatie uit een infographic lezen.

Slide 5 - Tekstslide

Wij lezen samen de informatie ..........

Slide 6 - Tekstslide

Wat betekent "begroting".
Tip: zoek het woord op in de tekst.
A
Plan waarin staat hoeveel geld je denkt te ontvangen en uit te geven.
B
Plan waarin staat hoeveel geld je denkt uit te geven.
C
Plan waarin staat hoeveel geld je denkt uit te geven.

Slide 7 - Quizvraag

Wat is "de coalitie"
Tip: Zoek het woord op in de bron.
A
Alle politieke partijen in Nederland.
B
Alle politieke partijen in binnen - en buitenland
C
De politieke partijen die samen het kabinet vormen.

Slide 8 - Quizvraag

Wat bedoelt men met
" de verkiezingen"?
Tip: kijk in de bron.....
A
Dat je als Nederlander zelf mag kiezen naar welke school je gaat.
B
Dat de burgers zelf de regering mogen kiezen.
C
Dat je als Nederlander mag kiezen waar je gaat wonen.

Slide 9 - Quizvraag

We kijken op school naar het jeugdjournaal. Hierin komen ook wel eens politieke berichten in voor. Kun je een voorbeeld geven van een politiek bericht? Wat vind je er van?

Slide 10 - Open vraag

Waar moeten politieke partijen volgens jou aandacht aan besteden? Wat vindt je een belangrijk onderwerp? Wat is jouw mening over dit onderwerp.

Slide 11 - Open vraag

Hoe beslissen wij in Nederland over belangrijke zaken en wetten voor ons land?
A
Door één keer in de vier jaar mensen en partijen te kiezen die dat namens ons doen.
B
Door een minister-president te kiezen: hij beslist over belangrijke zaken en wetten.
C
Door middel van vragenlijsten: je mag aankruisen wat jij wilt dat gaat gebeuren.

Slide 12 - Quizvraag

Hoe lang mogen partijen in Nederland regeren?
A
Zo lang als ze willen.
B
Zo lang als het duurt om tot een regeerakkoord te komen.
C
Tot de volgende verkiezingen: dfus vier jaar.

Slide 13 - Quizvraag


wat staat er in het regeerakkoord?
A
Afspreken over geld en wetten,en richtlijnen om met problemen in binnen - en buitenland om te gaan.
B
Alle wetten van Nederland.
C
Alle plannen en wensen die burgers hebben.

Slide 14 - Quizvraag

Er heerst armoede in een ander land.
Mag de Nederlandse regering hulp sturen?
A
Nee, de Nederlandse regering mag zich alleen bemoeien met Nederlandse problemen.
B
Ja, maar alleen als de Nederlandse burger daarvoor stemt
C
Ja, in het regeerakkoord staat hoe de regering omgaat met problemen in binnen - en buitenland.

Slide 15 - Quizvraag

Deel 2

Slide 16 - Tekstslide

Wat gaan we doen?
Eén keer in de vier jaar kiezen Nederlanders politieke partijen die  beslissingen nemen over belangrijke zaken en wetten in Nederland. Van elke partij zitten mensen in de Tweede Kamer. Deze mensen vertegenwoordigen de kiezers in Nederland. Gisteren waren de verkiezingen en Eef volgt met zijn ouders de verkiezingsuitslagen. Hij wil graag weten hoe het werkt en welke partij er gewonnen heeft. Dit ga jij samen met een maatje berekenen.

Slide 17 - Tekstslide

Wat leren wij hiervan?
Wij leren:
- aantallen berekenen op basis van een percentage.
- een cirkeldiagram lezen.
- grote getallen delen en vermenigvuldigen.
- een staafdiagram maken.

Slide 18 - Tekstslide

Modelen

Slide 19 - Tekstslide

Je mag de "tip" gebruiken.

Slide 20 - Tekstslide

Controleer

Slide 21 - Tekstslide

Wij samen

Slide 22 - Tekstslide

"Controle"

Slide 23 - Tekstslide

De opkomst bij de verkiezingen was 80%. Vind je dit hoog of laag?
Waarom?

Slide 24 - Open vraag

Aan de slag met je maatje..........
Pssst
Vergeet de denkvragen niet!


Slide 25 - Tekstslide